Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Για να μη λιμοκτονήσει ένας οργανισμός, θα πρέπει να φάει κάποιους από τους υπόλοιπους οργανισμούς που υπάρχουν στο περιβάλλον. Συνεπώς υπάρχει μεγάλη ανάμεσα στους οργανισμούς. Οι επιστήμονες την παρομοιάζουν με μια αλυσίδα, που ο κάθε της είναι κι ένας οργανισμός, που τρώγεται από τον προηγούμενο και τρώει τον επόμενο. Γι' αυτό και η αλυσίδα λέγεται . Αν ο κρίκος ανήκει ταυτόχρονα σε πολλές αλυσίδες, τότε έχουμε ένα πλέγμα τροφής. Τα είναι το , πάνω στο οποίο στηρίζεται η ζωή των υπόλοιπων οργανισμών, αφού είναι η βάση κάθε τροφικής αλυσίδας.