Οι ανάγκες των ζωντανών οργανισμών

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Η επιβίωση των ζωντανών οργανισμών εξαρτάται από την ικανοποίηση τριων βασικών : Της ανάγκης για , της ανάγκης για κατάλληλο και καθαρό και της ανάγκης για ένα ασφαλές . Η έλλειψη τροφής, νερού και καταφυγίου οδηγεί πολλούς οργανισμούς στο θάνατο και κατ' επέκταση στη του πληθυσμού τους. Οι οργανισμοί ικανοποιούν από μόνοι τους τις ανάγκες τους, ενώ τα ζώα επιβιώνουν χάρη στην ανθρώπινη φροντίδα και στην προστασία.