Εξάσκηση δύναμης πάνω στα αντικείμενα

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Μπορούμε ν' ασκήσουμε δύναμη πάνω στα διάφορα αντικείμενα με δυο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι εξ . Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να τραβήξουμε ή να σπρώξουμε το αντικείμενο που ακουμπάμε. Ανάλογα με τη δύναμη που ασκούμε, στο αντικείμενο προκαλούνται διάφορες , οι οποίες είναι ή . Τέτοιες αλλαγές που μπορεί να συμβούν ως αποτέλεσμα του τραβήγματος ή του σπρωξίματος ενός αντικειμένου είναι η αλλαγή στο , στη ή στην κινητική του κατάσταση.
Ο δεύτερος τρόπος που ασκούνται δυνάμεις πάνω στ' αντικείμενα είναι εξ . Οι δυνάμεις που ασκούνται από απόσταση είναι οι δυνάμεις, οι ηλεκτρικές δυνάμεις και η . Οι μαγνητικές και οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι δυνατό να έλκουν κοντά τους ή να απωθούν από κοντά τους ένα αντικείμενο, ενώ αντίθετα η πάντοτε τραβάει κοντά της όλα τα αντικείμενα.