Οι μαγνήτες

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Οι μαγνήτες έχουν την ιδιότητα να έλκουν ορισμένα αντικείμενα. Τα ισχυρότερα σημεία του μαγνήτη είναι οι του. Όσο περισσότερο τον πλησιάζουμε προς ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η με την οποία το τραβά και το ανάποδο.
Ανάλογα με το τους οι μαγνήτες χωρίζονται σε και σε . Επίσης ανάλογα με την προέλευσή τους οι μαγνήτες χωρίζονται σε και σε .
Χρησιμοποιώντας ρινίσματα σιδήρου μπορούμε να δούμε το μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη.