Η συμπεριφορά των στερεών αντικειμένων μέσα στο νερό

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Η τοποθέτηση ενός στερεού μέσα στο θα το κάνει να συμπεριφερθεί μ' έναν από τους δύο πιο κάτω εναλλακτικούς τρόπους: Είτε θα , είτε θα και θα παραμείνει στον . Η συμπεριφορά κάθε στερεού αντικειμένου μέσα στο νερό εξαρτάται από την πυκνότητά του. Όσα αντικείμενα είναι πιο πυκνά, αυτά βυθίζονται στο νερό, ενώ αν είναι πιο αραιά, τότε επιπλέουν στο νερό.