Η συμπεριφορά των υγρών ουσιών μέσα στο νερό

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Η τοποθέτηση ενός άλλου υγρού μέσα στο νερό θα το κάνει να συμπεριφερθεί με έναν απο τους ακόλουθους δύο τρόπους: Είτε θα , είτε θα και θα παραμείνει στον . Η συμπεριφορά κάθε υγρής ουσίας μέσα στο νερό εξαρτάται από την πυκνότητά της. Όσα είναι πιο αραιά, τότε επιπλέουν στο νερό, ενώ αν είναι πιο πυκνά, τότε βυθίζονται στο νερό.