Παρατηρώ το άνθος

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Με τον ερχομό της αυξάνεται σταδιακά η κι όλα τα φυτά και τα δέντρα ανθίζουν, δηλαδή βγάζουν .
Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα ποικίλα λουλούδια που υπάρχουν γύρω μας, θα προσέξουμε ότι ανάμεσά τους υπάρχουν αρκετές . Διαφέρουν στο μέγεθος, αφού άλλα είναι μικρότερα κι άλλα μεγαλύτερα. Διαφέρουν επίσης στο , στο και στο .
Ωστόσο αν δούμε προσεκτικότερα τα λουλούδια, θα διαπιστώσουμε πως ανάμεσά τους υπάρχουν κι αρκετές . Όλα τα λουλούδια αποτελούνται από τέσσερα μέρη: τα , τα , τους και τον .