Ομαδοποιούμε τους καρπούς

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Στη φύση υπάρχει μεγάλη καρπών, που μεταξύ τους έχουν και . Οι καρποί με χαρακτηριστικά ανήκουν στην ίδια ομάδα.
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους οι καρποί χωρίζονται σε δυο ομάδες: Στους και στους καρπούς. Οι σαρκώδεις καρποί χωρίζονται σε δυο ανάλογα με το πόσα έχουν μέσα τους και οι ξηροί καρποί χωρίζονται ανάλογα με το αν ανοίγουν ή όχι.
Από τα κουκούτσια θα δημιουργηθούν τα νέα φυτά. Ωστόσο για να μπορέσουν να μεγαλώσουν κανονικά θα πρέπει ν' απομακρυνθούν από το φυτό με κάποιο τρόπο. Πρέπει δηλαδή να γίνει των σπερμάτων.