Το μήλο

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Είναι ένα από τα πολλά που υπάρχουν στον τόπο μας. Είναι πολύ και μας το θυμίζει μάλιστα και μια σχετική . Μπορούμε να φάμε τη και τη του έτσι όπως είναι, αφού πρώτα όμως το πλύνουμε καλά. Εκεί μέσα βρίσκονται όλες οι . Μπορεί ακόμη να το χρησιμοποιήσει η μητέρα μας στη για να φτιάξει νόστιμη . Το χρησιμοποιούν επίσης τα εργοστάσια για να φτιάξουν ή ακόμη και κρασί, που λέγεται . Στο κέντρο του μήλου βρίσκονται καλά προστατευμένοι οι , από τους οποίους θα δημιουργηθούν τα νέα δέντρα.