Η γλώσσα μας

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Η γλώσσα μας είναι το αισθητήριο όργανο της γεύσης. Με το μέρος της αντιλαμβανόμαστε αν αυτό που τρώμε είναι πικρό ή ξινό ή ή . Αν έχει γεύση, τότε πιθανόν να είναι κι έτσι σταματάμε να το τρώμε.
Επίσης η γλώσσα μας είναι χρήσιμη επειδή μας βοηθάει στο της τροφής, αλλά και στην .
Για να προστατεύουμε τη γλώσσα μας θα πρέπει να μην καταναλώνουμε πολύ πιπεράτα φαγητά κι ούτε να τρώμε πολύ καυτά ή πολύ κρύα φαγητά.