Η μύτη μας

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Η μύτη μας είναι το αισθητήριο όργανο της . Μας βοηθάει να μυριζόμαστε. Οι που υπάρχουν μέσα στα συγκρατούν τις από τον που αναπνέουμε. Επίσης από τη καταλαβαίνουμε αν κάποιο είναι χαλασμένο ή όχι. Η μύτη μας λοιπόν είναι και πρέπει να την προστατεύουμε.