Η τέχνη στα αρχαϊκά χρόνια

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Στους αρχαίους Έλληνες άρεσε να ζουν σε όμορφο περιβάλλον. Γι' αυτό και είχαν ειδικούς καλλιτέχνες οι οποίοι φρόντιχαν για το φτιάξιμο διαφόρων αντικειμένων.
Οι έφτιαχναν μεγάλα μαρμάρινα , που είτε παρίσταναν αγόρια και λέγονταν , είτε παρίσταναν κορίτσια και λέγονταν , είτε παρίστανα κάποιο θεό ή κάποια θεά. Τα τοποθετούσαν στους των νεκρών ή στους ναούς και τα χρησιμοποιούσαν για λατρευτικούς σκοπούς, επειδή τότε οι Έλληνες ήταν κι όχι .
Οι διακοσμούσαν τ' αγγεία με ζωγραφιές, που λέγονταν . Αν η ζωγραφιά στο αγγείο ήταν κόκκινη, τότε το αγγείο λεγόταν , ενώ αν ήταν μαύρη, τότε λεγόταν . Οι ζωγραφιές αυτές μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων στα πολύ παλιά χρόνια, γι' αυτό οι τις θεωρούν πολύτιμες.
Τέλος οι αρχιτέκτονες φρόντιζαν για το κτίσιμο των ναών. Υπήρχαν δύο είδη ναών: Αυτοί με κομψούς που κτίζονταν κυρίως στην , αλλά και οι λιγότερο κομψοί που φτιάχνονταν κυρίως στην .