Οι κοινοί δεσμοί των αρχαίων Ελλήνων

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Στην αρχαιότητα, κάθε ελληνική πόλη είχε το δικό της , το δικό της και τους δικούς της . Ήταν δηλαδή ένα κράτος. Οι Έλληνες όμως, αν και ζούσαν σε διάφορες πόλεις, ένιωθαν ότι ανήκαν στο ίδιο , αφού υπήρχαν μεταξύ τους πολλοί κοινοί που τους ένωναν.
Το πρώτο, ήταν το ότι όλοι μιλούσαν την ίδια κι έτσι μπορούσαν να επικοινωνούν και να συνεννοούνται. Έπειτα, λάτρευαν όλοι τους ίδιους θεούς: το του Ολύμπου, αρκετούς μικρότερους θεούς και . Είχαν δηλαδή όλοι τους την ίδια . Επίσης, είχαν κοινούς τόπους λατρείας, τα . Απ' εκεί έπαιρναν από την . Τέλος, είχαν και κοινούς πανελλήνιους αγώνες. Οι πιο σπουδαίοι από αυτούς ήταν οι .