Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ενάντια στους Πέρσες

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Την του 334 π.Χ. σε ηιλικία μόλις χρόνων ο Αλέξανδρος ξεκίνησε από την με 30,000 και 5,000 για να διαλύσει το περσικό κράτος που βρισκόταν σε .
Πρώτα πέρασε από την , όπου έκανε θυσία στον του που ήταν το πρότυπό του. Μετά έκοψε το δεσμό κι έπειτα άρχισε τον πόλεμο.
Μάζεψε πλούσια περσικά . Απ' αυτά έστειλε μερικά σαν αφιέρωμα στην , για να ευχαριστήσει την , αλλά και για να καυτηριάσει τους που δεν πήραν μέρος στην εκστρατεία.
Απ' όπου πέρασε, έκτισε πολλές πόλεις που πήραν τ' όνομά του. Μια απ' αυτές την ονόμασε προς τιμή του αλόγου του. Πολλές απ' αυτές τις πόλεις υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η πιο γνωστή είναι η στην Αίγυπτο.
Μετά τη νίκη του παντρεύτηκε τη κι έγινε βασιλιάς της τεράστιας αυτοκρατορίας του.
Μετά την εκστρατεία του Αλέξανδρου τα ελληνικά έγιναν γλώσσα. Επίσης έγιναν παγκόσμια γνωστά η θρησκεία και ο πολιτισμός των Ελλήνων, μέχρι τα βάθη της .