Η Μακεδονία

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Μετά τους διαδοχικούς πολέμους, όταν πια αποδυναμώθηκαν η Αθήνα, η Σπάρτη και η Θήβα, το ισχυρότερο ελληνικό κράτος έγινε η Μακεδονία. Ο της ο Φίλιππος επινόησε ένα τεράστιο που λεγόταν . Μ' αυτό το όπλο οι του μπορούσαν να κτυπούν τους πριν καν αυτοί πλησιάσουν κι έτσι κέρδιζαν τις μάχες ευκολότερα, χωρίς πολλές .
Το όνειρό του ήταν να τιμωρήσει τους , γι' αυτό ζήτησε τη συνεργασία των υπόλοιπων ελληνικών πόλεων. Τιμώρησε τους Αθηναίους και τους Θηβαίους που προσπάθησαν να τον εμποδίσουν, νικώντας τους στη μάχη της Χαιρώνειας. Δυστυχώς η φιλοδοξία του έμεινε επειδή δολοφονήθηκε. Την επιθυμία του πατέρα του ανέλαβε να την πραγματοποιήσει ο γιος του Αλέξανδρος που το διαδέχτηκε στο , αφού τότε η ήταν κληρονομική.