Τα πρώτα χρόνια του πελοποννησιακού πολέμου

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Οι δυο μεγάλοι , οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες ήταν σχεδόν . Γι' αυτό τούτος ο πόλεμος είχε διάφορες φάσεις: Πότε νικούσε η Αθήνα και πότε η Σπάρτη. Κατά τη διάρκεια του πολέμου έχασαν τη ζωή τους σημαντικές προσωπικότητες κι από τα δύο . Επίσης χάθηκε μια ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή οι των δυο πόλεων ήταν μάλλον . Τελικά με τις προσπάθειες του Νικία έγινε για χρόνια. Αυτό το ειρηνικό χρονικό διάστημα ονομάστηκε "Νικίειος Ειρήνη" προς τιμή του Νικία.