Το τέλος των περσικών πολέμων

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Μετά την του στόλου του στη της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. ο επέστρεψε απογοητευμένος στην Περσία, αφήνοντας μέρος του στρατού του στην Ελλάδα με το Μαρδόνιο, για να συνεχίσει τον πόλεμο.
Το 479 π.Χ. οι Πέρσες άρχισαν να καταστρέφουν τις ελληνικές πόλεις ξεκινώντας από την . Οι Έλληνες όμως ενώθηκαν και με αρχηγό τους τον Παυσανία αποφάσισαν να διώξουν οριστικά τον περσικό στρατό από την Ελλάδα.
Εξαιτίας της εξυπνάδας του Παυσανία, οι Έλληνες πολέμησαν τους Πέρσες στις , όπου το έδαφος ήταν ανώμαλο και δυσκολευόταν να πολεμήσει το περσικό . Στη μάχη αυτή καταστράφηκε το περσικό στρατόπεδο και σκοτώθηκε ο Μαρδόνιος. Ο ελληνικός ολοκληρώθηκε με την καταστροφή των υπολειμμάτων του περσικού στόλου στη .
Οι Έλληνες μπορούσαν πλέον να ζήσουν ειρηνικά, ν' αναπτυχθούν και να προοδεύσουν. Ως για τη νίκη τους ο Παυσανίας χάρισε στο των Δελφών ένα αφιέρωμα φτιαγμένο από τρία χρυσά , που πάνω τους ήταν χαραγμένα τα ονόματα όλων των ελληνικών πόλεων που πολέμησαν τους Πέρσες.