Η δεύτερη περσική εκστρατεία ενάντια στους Έλληνες

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Ο περσικός στρατός με το Δάτη και τον Αρταφέρνη προσπάθησε για δεύτερη φορά να κατακτήσει την Ελλάδα το 490 π.Χ. Ο περσικός διέσχισε το κι αποβίβασε πολύ στρατό στην , που την κατέστρεψε εντελώς. Έπειτα οι Πέρσες κατευθύνθηκαν προς την .
Οι Αθηναίοι αρχικά ζήτησαν βοήθεια από τη και τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, ωστόσο καμιά δεν ανταποκρίθηκε. Έτσι οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τους αβοήθητοι.
Οι Αθηναίοι, αν και λιγότεροι, πολέμησαν με τους Πέρσες στο , ακολουθώντας το έξυπνο σχέδιο του στρατηγού και κατάφεραν τελικά να νικήσουν. Αμέσως μετά ένας έφερε τρέχοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Έτσι καθιερώθηκε από τότε ο δρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.