Η σπαρτιατική κοινωνία

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Η αρχαία Σπάρτη ήταν κτισμένη στην . Μέσα και γύρω απ' τη Σπάρτη ζούσαν τρεις ομάδες ανθρώπων.
Οι δεν είχαν κανένα δικαίωμα και η ζωή τους ήταν πολύ σκληρή, αφού όλη μέρα καλλιεργούσαν τα χωράφια. Ανήκαν στο κράτος. Γύρω απ' τη Σπάρτη ζούσαν οι . Αυτοί ασχολούνταν με τη βιοτεχνία, το εμπόριο και τη γεωργία. Μέσα στη Σπάρτη ζούσαν οι . Αυτοί ασχολούνταν αποκλειστικά με τις τέχνες και τα ζητήματα του κράτους.
Τη Σπάρτη κυβερνούσαν οι έφοροι σύμφωνα με τους που θέσπισε ο .