Ο Δίας κυβερνάει τον κόσμο

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Μόλις τέλειωσε η τιτανομαχία, ο Δίας ανέβηκε στον Όλυμπο που είναι το ψηλότερο της Ελλάδας κι εκεί έφτιξε το του για να μπορεί να βλέπει όλο τον κόσμο. Όταν έβλεπε ότι οι άνθρωποι ήταν καλοί και υπάκουαν στους νόμους του, τους έστελνε την . Αντίθετα, όσους παράκουαν τις εντολές του, τους τιμωρούσε ρίχνοντας .
Παντρεύτηκε την Ήρα κι απέκτησαν οκτώ παιδιά. Μαζί του στον Όλυμπο έμειναν και δυο από τ' αδέλφια του. Συνολικά λοιπόν στον Όλυμπο ζούσε ένα . Καθένας από τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου προστάτευε και κάτι. Στα οι Ολύμπιοι θεοί έτρωγαν κι έπιναν .