Νεολιθικοί οικισμοί στην Κύπρο και στις γειτονικές χώρες

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Τον καιρό που άνθρωποι ζούσαν στη Χοιροκοιτία, υπήρχαν και σ' άλλα μέρη της Κύπρου αλλά και σε γειτονικές χώρες. Ανάμεσα στους κατοίκους αυτών των οικισμών υπήρχε επικοινωνία, που τους βοηθούσε να βελτιώνουν τη ζωή τους. Οι έμαθαν να καλλιεργούν τη γη από τους κατοίκους της . Ονόμασαν μάλιστα τη γη Μεγάλη κι άρχισαν να τη λατρεύουν σα για τους καλύτερους, τους νοστιμότερους και περισσότερους καρπούς που τους πρόσφερε όταν την καλλιεργούσαν.
Επίσης οι άνθρωποι έμαθαν σταδιακά να χρησιμοποιούν τον και να φτιάχνουν μ' αυτόν όλα τα που χρειάζονταν στην καθημερινή ζωή τους, στολίζοντάς τα μάλιστα. Άρχισε δηλαδή η εποχή.
Στην κεραμική εποχή άλλαξε ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Άλλαξε το και το μέγεθος των σπιτιών. Αυξήθηκε και ο αριθμός των δωματίων. Οι δε θάβονταν πια μέσα στα σπίτια, αλλά στα .