Χοιροκοιτία, ένας σημαντικός νεολιθικός πολιτισμός

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Οι πρόσεξαν πως τα από τις ανασκαφές δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Μερικά είναι πιο κομψά, πιο , πιο , περισσότερο στολισμένα και , ενώ κάποια άλλα ευρήματα είναι άκομψα, χοντρά και απεριποίητα. Έβγαλαν λοιπόν το συμπέρασμα πως με το πέρασμα του χρόνου οι κάτοικοι της Χοιροκοιτίας έγιναν , απέκτησαν λεπτό γούστο και τους ενδιέφερε η , η και η ωραία εξωτερική εμφάνιση, γι' αυτό και άρχισαν να φτιάχνουν ωραιότερα αντικείμενα απ' εκείνα που έφτιαχναν προηγουμένως. Επίσης άρχισαν σταδιακά να φτιάχνουν και τα πρώτα γυναικεία , χρησιμοποιώντας χάντρες, πέτρες και κογχύλια. Επιπλέον άρχισαν να διακοσμούν τα σπίτια τους με , ενώ άρχισαν να φτιάχνουν και τα πρώτα πλεκτά ρούχα.
Όλα τα αντικείμενα που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι κατά τις ανασκαφές εκτίθενται στα αρχαιολογικά , για να δείχνουν στους επισκέπτες την και τον πολιτισμό των προγόνων μας.