Χαλκός ένα καινούριο υλικό

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Μετά την τυχαία ανακάλυψη του χαλκού στην από τεχνίτες καθώς έψηναν μέσα στο φούρνο πήλινα , ο χαλκός έγινε γρήγορα γνωστός και αντικατέστησε την και τα των ζώων που χρησιμοποιούνταν ως τότε από τους ανθρώπους για το φτιάξιμο όπλων, σκευών και . Ωστόσο επειδή από μόνος του ο χαλκός είναι αρκετά και τα αντικείμενα λύγιζαν εύκολα και δεν ήταν ανθεκτικά, οι άνθρωποι πειραματίστηκαν και ανακάλυψαν ότι όταν ανακάτευαν το χαλκό με τον κασσίτερο, τότε φτιαχνόταν ένα σκληρότερο μέταλλο, ο μπρούντζος. Τα αντικείμενα ήταν πιο ανθεκτικά.
Στην πατρίδα μας υπήρχαν πολλά μεταλλωρυχεία, επειδή το νησί μας είχε χαλκό και πήρε μάλιστα το όνομά του από τον πολύ χαλκό που υπήρχε εδώ. Με την ανακάλυψη του χαλκού οι άνθρωποι άρχισαν ν' ασχολούνται και με νέα όπως του μεταλλωρύχου, του χαλκουργού, του εμπόρου και του ναυτικού. Οι Κύπριοι πωλούσανε χαλκό σ' όλες τις γειτονικές χώρες και για γι' αυτό το νησί μας έγινε και .