Οι Κύπριοι γίνονται έμποροι

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Όταν πρωτοανακαλύφθηκε ο χαλκός, εκτός απ' αυτόν οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τις και τα των ζώων για να φτιάξουν διάφορα αντικείμενα που χρειάζονταν. Ο λόγος που το έκαναν αυτό ήταν επειδή ο χαλκός από μόνος του ήταν ένα πολύ μαλακό κι έτσι τα αντικείμενα δεν ήταν , αφού ήταν πολύ . Αργότερα, όταν πειραματίστηκαν αρκετά, ανακάλυψαν ότι όταν ανακατέψουν το λιωμένο χαλκό με τον , τότε μπορούσαν να φτιάξουν ένα μέταλλο που το ονόμασαν . Μόλις έκαναν αυτή τη σπουδαία , παραμερίστηκαν όλα τα που χρησιμοποιούσαν ως τότε κι αυξήθηκε πολύ η ζήτηση του χαλκού. Η μεγάλη ζήτηση χαλκού, βοήθησε να αυξηθούν και οι , δηλαδή όσοι εργάζονταν στα . Επειδή ήταν αρκετά δύσκολο εκείνη την εποχή οι άνθρωποι να μετακινούνται από τον έναν τόπο στον άλλο, γύρω από τα μεταλλεία φτιάχτηκαν όπου ζούσαν οι .
Οι εργάτες καθάριζαν το από τις πέτρες και τα χώματα, έλιωναν μετά το χαλκό κι έφτιαχναν χάλκινα , που τα κουβαλούσαν στα εργαστήρια των χαλκουργών που βρίσκονταν στις πόλεις. Οι με τη σειρά τους ξαναέλιωναν τα τάλαντα για να φτιάξουν διάφορα αντικείμενα, τα οποία έπαιρναν μετά οι έμποροι, τα φόρτωναν στα πλοία τους και τα πωλούσαν σ' όλες τις γειτονικές χώρες. Η χαλκού έκανε την Κύπρο πολύ και . Με τα χρήματα που έπαιρναν από τις εξαγωγές χαλκού, οι Κύπριοι αγόραζαν από τις γειτονικές χώρες διάφορα άλλα προϊόντα. Έκαναν δηλαδή προϊόντων που δεν υπήρχαν στην Κύπρο.