Οι άνθρωποι φτιάχνουν οικισμούς

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Οι άνθρωποι επειδή αρχικά ήταν και μάζευαν την τροφή τους έτοιμη από τη φύση, δεν είχαν μόνιμη κατοικία, αλλά περιφέρονταν από τόπο σε τόπο. Αργότερα, κατά την εποχή των , μπήκαν μέσα στις για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Έπειτα, όταν ανέβηκε ξανά η , κατάλαβαν πως οι σπηλιές δεν τους εξυπηρετούσαν πια, γι' αυτό άρχισαν να φτιάχνουν κοντά σε περιοχές που υπήρχαν και ποτάμια για να μπορούν να κυνηγούν και να ψαρεύουν. Όταν τέλος έμαθαν να καλλιεργούν τη γη κι έγιναν , ένιωσαν αγάπη για τα χωράφια τους. Έτσι αποφάσισαν να πάψουν να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή και να ζήσουν σ' έναν τόπο. Άρχισαν λοιπόν πολλές οικογένειες να κτίζουν στο ίδιο μέρος φτιάχνοντας οικισμούς.
Ένας τέτοιος είναι και η Χοιροκοιτία, που βρίσκεται στη μέση του δρόμου μεταξύ Λευκωσίας και Λεμεσού. Ανακαλύφτηκε πριν από περίπου 70 χρόνια. Η Χοιροκοιτία ήταν θαμμένη κάτω από τη γη και οι την ανακάλυψαν με . Οι πρώτοι κάτοικοι της Χοιροκοιτίας έφτασαν στο μας από τα νότια παράλια της Μικράς Ασίας χρησιμοποιώντας σχεδίες, δηλαδή απλές βάρκες.