Ο κόσμος της αρχαίας Έγκωμης

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Στην αρχαία Έγκωμη ζούσαν διάφοροι , ωστόσο τα πιο ήταν εκείνα που είχαν σχέση με την και το του χαλκού, διότι άφηναν στην πόλη τα περισσότερα . Οι κάτοικοι της Έγκωμης περιποιούνταν πολύ την τους και φρόντιζαν να φαίνονται και .
Όταν πέθαινε κάποιος κάτοικος, τότε τότε τον έθαβαν σ' έναν στην του σπιτιού του, μαζί με τα του.
Την πόλη τη διοικούσε ο . Το αξίωμά του ήταν κι έτσι ποτέ δεν γίνονταν όπως σήμερα που έχουμε . Ο βασιλιάς, εκτός από αρχηγός της πόλης, ήταν επίσης αρχηγός του και της και είχε πολύ καλές σχέσεις με τους αρχηγούς των γειτονικών .