Ο άνθρωπος κατεργάζεται το χαλκό

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Όταν ανακαλύφθηκε ο χαλκός, οι άνθρωποι δεν έπαψαν αμέσως να χρησιμοποιούν τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ως τότε για το φτιάξιμο διαφόρων αντικειμένων, αλλά συνέχισαν να χρησιμοποιούν εκτός απ' το χαλκό την , τα των ζώων και τον . Γι' αυτό και η περίοδος την οποία μαθαίνουμε τώρα ονομάστηκε από τους αρχαιολόγους εποχή. Η κατασκευή των χάλκινων αντικειμένων δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, διότι χρειαζόταν πολύς κόπος από πάρα πολλούς ανθρώπους. Αρχικά έπρεπε οι να σκάψουν μέσα στις και να βγάλουν στην της γης το χαλκό, ανακατεμένο όμως με χώματα και πέτρες. Έπειτα άλλοι εργάτες άλεθαν και κοσκίνιζαν το και στο τέλος, αφού αφαιρούσαν κάμποσες ακαθαρσίες, το έβαζαν μέσα σε και το ζέσταιναν ώσπου να λιώσει ο χαλκός. Στο τέλος έβαζαν το λιωμένο χαλκό μέσα σε καλούπια και τον άφηναν να κρυώσει και να πήξει, για να πάρει το σχήμα του καλουπιού. Η ανακάλυψη του χαλκού, εκτός από το ότι έφερε στο νησί μας αρκετά χρήματα και το έκανε , ωστόσο είχε κι ένα σοβαρό , επειδή τα δάση της Κύπρου σταδιακά λιγόστεψαν, επειδή οι άνθρωποι τα έκοβαν για να πάρουν τα ξύλα και μ' αυτά ν' ανάβουν φωτιά στα καμίνια που έλιωναν το χαλκό. Έγινε δηλαδή με τον καιρό μια καταστροφή.
Κατά τη χαλκολιθική εποχή τα σπιτάκια είχαν σχήμα και μέγεθος, αφού είχαν πολλά δωμάτια. Τέλος οι νεκροί θάβονταν σε μαζί με τ' αγαπημένα τους αντικείμενα, που οι αρχαιολόγοι τα ονόμασαν .