Μεγάλες πόλεις - Δυνατοί βασιλιάδες (σελ. 60 - 62)

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Με την , την και το του χαλκού, η Κύπρος έγινε και χώρα. Γι' αυτό και πολλοί κάτοικοι από τις χώρες έρχονταν στην πατρίδα μας σαν για να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Εξάλλου, μετά την ανακάλυψη των και του , τα ταξίδια έγιναν πιο και . Όλες αυτές οι μετακινήσεις αύξησαν τους κατοίκους των μικρών και υπήρχε έντονη ανάγκη να χτιστούν μεγαλύτερες πόλεις.
Οι πρώτες πόλεις χτίστηκαν στην και στη , δυο περιοχές όπου ζούσε αρκετός κόσμος επειδή εκεί η γη ήταν και ποτιζόταν από : το Νείλο, τον Τίγρη και τον Ευφράτη
Στις καινούριες πόλεις χτίζονταν πλέον κτίρια, παλάτια και ναοί κι όχι μικρά σπιτάκια όπως προηγουμένως. Την κάθε πόλη την κυβερνούσε ο , το αξίωμα του οποίου ήταν , γι' αυτό και στις αρχαίες πόλεις ποτέ δε γίνονταν για να διαλέγει ο τον του. Ο βασιλιάς ήταν , δηλαδή έπαιρνε όποια απόφαση ήθελε, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Σ' αυτόν ανήκε όλη η της πόλης. Μαζί με το βασιλιά ζούσαν οι του, δηλαδή όλοι όσοι τον βοηθούσαν να κυβερνά την πόλη: οι , οι , οι και οι . Όλοι όσοι ζούσαν με το βασιλιά καλοπερνούσαν. Ωστόσο η των ανθρώπων ζούσε μέσα στη και στη , επειδή είχαν χαθεί η και η που υπήρχαν παλιά ανάμεσα στους ανθρώπους.