Η δύναμη του ανθρώπινου μυαλού (σελ. 34 - 37)

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Ο άνθρωπος δεν έχει τόσο πολλές σωματικές όπως τα υπόλοιπα ζώα, γι' αυτό έπρεπε να χρησιμοποιεί το του για να ξεπερνά τις και τα που συναντούσε. Δυσκολευόταν φοβερά όταν μετακινούσε , π.χ. βράχους, κορμούς δέντρων, μεγάλα ζώα που σκότωνε στο κυνήγι κ.λ.π. Γι' αυτό χρειαζόταν αρκετό και για να ολοκληρώσει τη . Εκτός όμως από τη δύσκολη διαφόρων αντικειμένων, δυσκολευόταν κι ο ίδιος στα του που ήταν και .
Αρχικά λοιπόν για να ευκολυνθούν λιγάκι, τοποθετούσαν κάτω απ' τα βαριά αντικείμενα . Αυτή η έκανε τους κατοίκους της να σκεφτούν και να εφεύρουν τον , ευκολύνοντας αφάνταστα τη ζωή μας. Ο τροχός χρησιμοποιείται σ' όλα τα , στους για την ανύψωση πολύ βαριών αντικειμένων, αλλά και στα μας!