Οι τροφοσυλλέκτες άνθρωποι

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Οι άνθρωποι ζούσαν πολύ διαφορετικά προτού αρχίσουν να κτίζουν .
Ζούσαν μέσα σε ή μέσα στις των δέντρων για να προστατεύονται από τη , το και τα ζώα. Επίσης δεν ήξεραν να καλλιεργούν τη γη, γι' αυτό περιφέρονταν από τόπο σε τόπο κι έτρωγαν ό,τι έβρισκαν: , βολβούς και από τα δέντρα. Γι' αυτό και ονομάστηκαν , επειδή ακριβώς μάζευαν το φαγητό τους έτοιμο από τη φύση.
Σταδιακά οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν το τους κι έτσι έφτιαξαν το πρώτο τους εργαλείο, που ήταν μια σε σχήμα και λεγόταν .