Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 111 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

Αποκοπές, φόρος εισοδήματος και καθαρός μισθός εκπαιδευτικών 2ου εξαμήνου 2010
There are no translations available.

 Του Μιχάλη Πόλη

Εισαγωγή

Τι φόρο εισοδήματος (ΦΕ) προπληρώνουν οι δάσκαλοι το 2ο  εξάμηνο του 2010; Ποιες είναι οι συνεισφορές τους στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και Συντάξεως Χηρών (ΤΣΧ); Τι προσφέρουν στην ΠΟΕΔ ως μηνιαία εισφορά στη συντεχνία; Πώς διαφοροποιούνται οι πιο πάνω εισφορές ανάλογα αν είναι μόνιμοι ή συμβασιούχοι ή αν η υπηρεσία τους έχει υπερβεί τους 400 μήνες; Ποιο είναι το ύψος των καθαρών μισθών, μετά την αφαίρεση των προαναφερθέντων αποκοπών; Διαβάστε την έρευνα που ακολουθεί για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τον καθαρό μισθό και τις μηνιαίες αποκοπές σας, ανάλογα με τη θέση, την κλίμακα και τη βαθμίδα  που βρίσκεστε.  Στους τρεις πίνακες που παραθέτουμε πιο κάτω και τις σημειώσεις που ακολουθούν, μάθετε για όλα τα πιο πάνω θέματα με λεπτομέρειες.

Επιπλέον γνωρίστε τον τρόπο με βάση τον οποίο το Γενικό Λογιστήριο(ΓΛ) υπολογίζει το μηνιαίο φόρο εισοδήματος και βρέστε κατά προσέγγιση τον ελάχιστο καθαρό μηνιαίο μισθό που προκύπτει, όταν αφαιρεθεί από τον ακάθαρτο μισθό το σύνολο των αποκοπών.

 

Πίνακας 1: Αποκοπές και καθαρός μισθός απλών εκπαιδευτικών 2ου εξαμήνου 2010

Στήλη 1

 

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

      €

Στήλη 2

 

 

Ακαθάρ.

Μισθός 2ου  εξαμήνου

2010

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,45%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

 Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

(6,8%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

 

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0, 75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.9,10,11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α8  1η

1988,70

68,61

135,23

14,92

9,94

79,05

68,70

1816,18

1774,83

 »    2η

2085,88

71,96

141,84

15,64

10,43

97,57

86,72

1890,28

1846,89

 »    3η

2183,07

75,32

148,45

16,37

10,92

116,09

104,74

1964,37

1918,96

 »    4η

2280,25

78,67

155,06

17,10

11,40

135,58

122,76

2037,50

1991,03

 »    5η

2377,44

82,02

161,67

17,83

11,89

158,73

143,28

2106,97

2060,60

 »    6η

2474,62

85,37

168,27

18,56

12,37

181,89

165,80

2176,43

2128,18

 »    7η

2571,81

88,73

174,88

19,29

12,86

205,04

188,32

2245,89

2195,75

 »    8η

2668,99

92,08

181,49

20,02

13,34

228,19

210,85

2315,36

2263,31

 »    9η

2766,18

95,43

188,10

20,75

13,83

251,35

233,37

2384,82

2330,88

 »    10η

2863,36

98,79

194,71

21,48

14,32

274,50

255,89

2454,27

2398,44

 »    11η

2960,55

102,14

201,32

22,20

14,80

299,12

278,41

2522,29

2466,02

 »    12η

3057,73

105,49

207,93

22,93

15,29

326,90

303,05

2587,12

2531,46

 

 Α10  4η 

3182,07

109,78

216,38

23,87

15,91

362,45

337,63

2670,06

2612,15

    »    5η 

3315,16

114,37

225,43

24,86

16,58

400,50

374,64

2758,85

2698,51

    »    6η 

3448,25

118,96

234,48

25,86

17,24

438,55

411,66

2847,64

2784,87

    »    7η 

3581,34

123,56

243,53

26,86

17,91

476,60

448,67

2936,41

2871,23

    »    8η 

3714,43

128,15

252,58

27,86

18,57

514,65

485,68

3025,20

2957,60

    »    9η  

3847,52

132,74

261,63

28,86

19,24

552,70

522,69

3113,98

3043,96

 

 Α11  6η 

3954,90

136,44

268,93

29,66

19,77

583,40

552,55

3185,63

3113,65

    »    7η 

4087,99

141,04

277,98

30,66

20,44

621,45

589,57

3274,40

3200,00

    »    8η 

4221,08

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

145,45

(4216Χ0,0345)

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

286,69

(4216Χ0,068)

31,71

21,11

659,54

626,68

3363,27

3286,60

    »    9η

4354,17

34,04

21,77

698,57

666,41

3454,34

3379,30

 

 

Πίνακας 2: Αποκοπές και καθαρός μισθός βοηθών διευθυντών 2ου  εξαμήνου 2010

Στήλη 1

 

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

      €

Στήλη 2

 

 

Ακαθάρ.

Μισθός 2ου  εξαμήνου

2010

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινωνικές

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,45%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

 Κοινωνικές

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

(6,8%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

 

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0, 75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήματος

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.9,10,11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α11  1η

3289,45

113,49

223,68

24,67

16,45

393,15

367,49

2741,69

2681,83

 »      2η

3422,54

118,08

232,73

25,67

17,11

431,20

404,51

2830,48

2768,19

 »      3η

3555,63

122,67

241,78

26,67

17,78

469,25

441,52

2919,26

2854,55

 »      4η

3688,72

127,26

250,83

27,67

18,44

507,30

478,53

3008,05

2940,92

 »      5η

3821,81

131,85

259,88

28,66

19,11

545,35

515,54

3096,84

3027,28

 »      6η

3954,90

136,44

268,93

29,66

19,77

583,40

552,55

3185,63

3113,65

 »      7η

4087,99

141,04

277,98

30,66

20,44

621,45

589,57

3274,40

3200,00

 »      8η

4221,08

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

145,45

(4216Χ0,0345)

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

286,69

(4216Χ0,068)

31,71

21,11

659,54

626,68

3363,27

3286,60

 »      9η

4354,17

34,04

21,77

698,57

666,41

3454,34

3379,30

 Α11+1

4487,26

36,37

22,44

737,60

706,14

3545,40

3471,99

Α11+2

4620,34

38,70

23,10

776,62

745,86

3636,47

3564,69

 

 

Πίνακας 3: Αποκοπές  και καθαρός μισθός διευθυντών 2ου  εξαμήνου 2010

Στήλη 1

 

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

      €

Στήλη 2

 

 

Ακαθάρ.

Μισθός 2ου  εξαμήνου

2010

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινωνικές.

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,45%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

 Κοινωνικ.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

(6,8%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

 

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0, 75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήματος

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση&

μονιμ.400+ μήνες υπηρ.

(σημ.9,10,11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπηρ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α12  1η

3651,04

125,96

248,27

27,38

18,26

496,53

468,05

2982,91

2916,46

 »      2η

3821,70

131,85

259,88

28,66

19,11

545,32

515,51

3096,76

3027,20

 »      3η

3992,35

137,74

271,48

29,94

19,96

594,11

562,97

3210,60

3137,94

 »      4η

4163,01

143,62

283,08

31,22

20,82

642,90

610,43

3324,45

3248,68

 »      5η

4333,67

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

145,45

(4216Χ0,0345)

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

286,69

(4216Χ0,068)

33,68

21,67

692,56

660,29

3440,31

3365,02

 »      6η

4504,32

36,67

22,52

742,60

711,23

3557,08

3483,88

 »      7η

4674,98

39,65

23,37

792,65

762,17

3673,86

3602,75

 »      8η

4845,63

42,64

24,23

842,69

813,11

3790,62

3721,60

 Α12+1

5016,29

45,63

25,08

892,74

864,05

3907,39

3840,47

Α12+2

5186,95

48,61

25,93

942,79

915,00

4024,17

3959,33

 

Σημειώσεις:

1. Τα ποσά που δίνονται στη στήλη 2 πάρθηκαν από την μελέτη με τίτλο “Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 2ου  εξαμήνου 2010”,  του Μ. Πόλη.

 

2. Οι μηνιαίες εισφορές των μονίμων εκπαιδευτικών με 1-400 μήνες υπηρεσίας στο ΤΚΑ ισούνται με το 3,45% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους, με ανώτατο όριο ετήσιων απολαβών πάνω στις οποίες γίνονται αποκοπές το έτος 2010 τα €50592. Το αντίστοιχο μηνιαίο όριο είναι €4216 {50592:12}.

 

3. Οι μηνιαίες εισφορές  στο ΤΚΑ μόνιμων εκπαιδευτικών με 400+ μήνες υπηρεσίας, ή συμβασιούχων, ισούνται με το 6,8% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους, μέχρι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. ( σημείωση 2) Στους συμβασιούχους επιστρέφεται το περιπλέον 3,35% των εισφορών μόλις γίνουν μόνιμοι επί δοκιμασία και έτσι , αναδρομικά, αναγνωρίζεται η περίοδος της σύμβασης ή αντικατάστασης για σκοπούς επαγγελματικής σύνταξης.

 

4. Αν το σύνολο των αποδοχών πάνω στο οποίο θα πληρωθούν εισφορές στο ΤΚΑ για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2009 είναι λιγότερο από €50592, τότε αποκόπτονται εισφορές στο ΤΚΑ από τον 13ο μισθό, μέχρι της συμπλήρωσης του προαναφερθέντος ποσού. Αν για παράδειγμα έχετε εισόδημα €3992,35 στους 12 πρώτους μισθούς του χρόνου ( 3η βαθμίδα Α12) , θα γίνει εισφορά στο ΤΚΑ πάνω στα πρώτα €2683,80 του 13ου μισθού. (€3992,35Χ12+€2683,80= €50592 )  

 

5. Όταν συμπληρώσετε 400 μήνες υπηρεσίας, περίοδος που απαιτείται για να κατοχυρώσετε δικαίωμα πλήρους επαγγελματικής σύνταξης, αρχίζετε, για το υπόλοιπο της υπηρεσίας σας να πληρώνετε 6,8% ως εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Έναντι της αυξημένης αυτής εισφοράς σας δικαιούστε, όταν θα γίνετε 63 ετών, το μέρος της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση την εισφορά αυτή. Σημειώνουμε ότι έχουμε υποχρέωση να ειδοποιήσουμε έγκαιρα το Γενικό Λογιστήριο, διαμέσου του ΔΔΕ, ο οποίος θα  πιστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης 400 μηνών υπηρεσίας με βάση τον προσωπικό μας φάκελο.

 

6. Για τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας υπάρχει συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,45%, το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση τον μισθό σας, καταλήγει στο κυβερνητικό ταμείο. Η κυβέρνηση σας καταβάλλει την επαγγελματική σύνταξη  μόλις αφυπηρετήσετε (55+ χρόνια ηλικίας ). Τη βασική σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων μαζί με το μέρος της αναλογικής που δικαιούστε, για την περίοδο μετά τη συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεως σας ,την καταβάλλει το ΤΚΑ μετά τη συμπλήρωση  του  63ου έτους ηλικίας. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το θέμα του συμψηφισμού αναλογικής και επαγγελματικής σύνταξης και των δυσμενών επιπτώσεων του πάνω στις συντάξεις μας  μπορείτε να πάρετε από την έρευνα:

«Συμψηφισμός αναλογικής και επαγγελματικής σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων» (Μ. Πόλης), η οποία είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα της ΑΚίΔΑ

 

7.  Οι μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΣΧ ισούνται με ποσοστό 0,75% για ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς οι οποίοι  δεν ξεπερνούν τα €4216 που είναι το μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για το 2010   και 1,75% για το μέρος του μισθού σας, αν υπάρχει, που ξεπερνά το όριο αυτό . Δεν αποκόπτεται εισφορά για το ΤΣΧ από το 13ο μισθό. Η αποκοπή της εισφοράς σταματά μόλις συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές. Με βάση την εγκύκλιο Αρ. 1642, ημερομηνίας 02.01.2009, αν η συμπλήρωση των 400 μηνιαίων εισφορών στο ΤΣΧ δεν συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 400 μηνών υπηρεσίας, τότε για την περίοδο μετά τους 400 μήνες, και μέχρι τη συμπλήρωση των 400 εισφορών, αποκόπτεται ποσοστό 1,75% επί του συνόλου των απολαβών για το ΤΣΧ.

 

8. Η μηνιαία εισφορά των δασκάλων μελών της Π.Ο.Ε.Δ στη συντεχνία τους ισούται με το 0,5% του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού τους. Η συνεισφορά για τη συντεχνία μας δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό.

 

9. Το μέγιστο ποσό ΦΕ υπολογίζεται  με βάση τα ακόλουθα βήματα:

Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο εισόδημα σας που υπόκειται σε φορολογία:

 

Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό ίσο με €1500.  Το ποσό αυτό προκύπτει αν επιμερίσουμε το ετήσιο αφορολόγητο ποσό των €19500 που ισχύει το 2010, στους 13 μηνιαίους μισθούς που εισπράττουμε κατ’ έτος.( 19500 : 13 ).

 

Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΚΑ, το ΤΣΧ, την ΠΟΕΔ και μελλοντικά, αν και όταν εφαρμοστεί, στο Σχέδιο Υγείας.

 

Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε το ΦΕ που σας αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:

- Τα πρώτα €653,85  από το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα φορολογούνται προς 20%. (€8500 φορολογούμενα @ 20%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Ομοίως τα επόμενα €638,46 φορολογούνται προς 25%. (€8300 φορολογούμενα @ 25%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Κάθε επόμενο € φορολογείται προς 30%.

 

Παράδειγμα:

Β. δ/ντης βρίσκεται στην 5η βαθμίδα της Α11 . Από τον πίνακα 2, στήλη 2, βρίσκουμε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του που είναι €3821,81. Από το ποσό αυτό αφαιρούμε τα ακόλουθα ποσά που δεν φορολογούνται: Αφορολόγητο ποσό: €1500 , Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €131,85  , Συντάξεις Χηρών:  €28,66 ,  εισφορά στην ΠΟΕΔ: €19,11. Το φορολογητέο ποσό που απομένει είναι  €2142,19.

Από το ποσό αυτό :

-Τα πρώτα €653,85 φορολογούνται με συντελεστή 20% αποφέρουν στο κράτος  ΦΕ €130,77. {653,85 Χ0,2=  130,77}

-Τα επόμενα  €638,46 φορολογούνται με συντελεστή 25% αποφέρουν στο κράτος ΦΕ €159,62. {638,46Χ0,25= 159,62}

- Τα τελευταία  €849,88 φορολογούνται με συντελεστή 30% αποφέρουν στο κράτος ΦΕ  €254,96.  {€849,88Χ0,3= 254,96. }

Αθροίζοντας τα 3 ποσά βρίσκουμε το μηνιαίο ποσό ΦΕ που αποκόπτεται από το ΓΛ, το οποίο είναι €545,35.

 

10. Το ποσό του ΦΕ μπορεί να μειωθεί  όταν συντρέχουν οι πιο κάτω ειδικοί λόγοι:

 

Α) Αν ο φορολογούμενος εισφέρει σε ασφάλεια ζωής. Το ποσό των ασφαλίστρων που απαλλάσσεται, αθροιζόμενο με τις εισφορές στο ΤΚΑ και σε Ταμεία Προνοίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος. Επίσης τα ετήσια ασφάλιστρα ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού.

Για παράδειγμα αν ο β. δ/ντης του παραδείγματος της σημείωσης 9 πλήρωνε €100 μηνιαίως σε ασφάλιστρα ζωής, το ποσό αυτό θα τύγχανε απαλλαγής από το ΦΕ, με αποτέλεσμα το μηνιαίο ποσό Φ.Ε. που θα πλήρωνε να μειωνόταν από €545,35σε € 515,35.  {[ 545,35 – (100Χ0,3) ] = 515,35}

 

Β) Αν ο φορολογούμενος έχει καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, δεδομένου ότι άρχισε να καταθέτει πριν τις 30.4.2003. (Φοροαπαλλαγή του 40% των καταθέσεων με όριο ποσού καταθέσεων που επωφελείται της μείωσης  το 25% των ετησίων απολαβών του φυσικού προσώπου.)

 

Γ) Αν ο φορολογούμενος έχει κάνει δωρεές, μπορεί να απαλλάξει το ισόποσο τους από τη φορολογία, δεδομένου ότι μπορεί να παραθέσει σχετικές αποδείξεις. Μικρά ποσά δωρεών, μέχρι €150 ετησίως, άτυπα μπορεί να γίνουν δεκτά χωρίς αποδείξεις.

 

Μπορείτε να διεκδικήσετε τις προαναφερθείσες εκπτώσεις συμπληρώνοντας το έντυπο με τίτλο: Δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων (Ε. Πρ. 59) και αποστέλλοντας το στο ΓΛ.

 

11. Στις στήλες 7 και 8 ( Φόρος εισοδήματος & Καθαρός μισθός ) δίνονται 2 τιμές σε κάθε οριζόντια σειρά. Με έντονη (Bold) γραμματοσειρά δίνονται τα δεδομένα των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας που αποτελούν την πλειοψηφία. Με άτονη γραμματοσειρά τα αντίστοιχα δεδομένα των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας.

 

12. Ο καθαρός μισθός των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας (στήλη 8, 1η ,έντονη σειρά ) προκύπτει αν από την στήλη 2 ( ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ) αφαιρέσουμε το περιεχόμενο των στηλών 3 , 5, 6 και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  την 1η σειρά που είναι γραμμένη με μαύρο έντονο χρώμα.

 

13 Ο καθαρός μισθός των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας  προκύπτει, αντίστοιχα, αν από τη στήλη 2 αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα των στηλών 4, 6, και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  τη 2η σειρά που είναι γραμμένη με άτονο χρώμα.

Ειδικά στην περίπτωση των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας, προϋποθέτουμε ότι  έχουν καλύψει τις συνεισφορές τους στο ΤΣΧ, γι’ αυτό δεν αφαιρούμε το περιεχόμενο της 5ης στήλης. Αν αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση σας, αφαιρέστε από το αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται στη στήλη 8  το 1,225% του ποσού της στήλης 2*. Με την πράξη αυτή θα υπολογίσετε τους καθαρούς μισθούς σας.

* (Το 70% του 1, 75%)

 

14. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο λόγος ακαθαρίστων μισθών δ/ντη (Α12+2πρ.) και πρωτοδιόριστου ( βάση Α8 ) είναι 2,608:1, ο αντίστοιχος λόγος των καθαρών μισθών πέφτει στο 2,216 : 1 , λόγω της αύξησης του ποσοστού του ΦΕ στις ψηλότερες βαθμίδες των κλιμάκων.

 

Συντομογραφίες

ΤΚΑ = Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΤΣΧ = Ταμείο Σύνταξης Χηρών

ΓΛ = Γενικό Λογιστήριο

ΦΕ = Φόρος Εισοδήματος

Δ/ντης, Β. δ/ντης = διευθυντής ή βοηθός διευθυντής αντίστοιχα

ΔΔΕ = Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Βιβλιογραφία-Πηγές πληροφοριών

1. Μιχάλη Α. Πόλη: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 2ου  εξαμήνου 2010, έρευνα κατατεθειμένη στο www.akida.info

2. Μιχάλη Α. Πόλη: Συμψηφισμός αναλογικής και Επαγγελματικής Σύνταξης, έρευνα κατατεθειμένη στο www.akida.info

3. www.mlsi.gov.cy

4. www.mof.gov.cy/ird

5. Deloitte,  Κύπρος  Φορολογικές  Πληροφορίες 2010, Βιβλιάριο εκδοθέν από την εφημερίδα Φιλελεύθερος, 14 Φεβρουαρίου 2010.

6. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Εγκύκλιος Αρ. 1642, Αρ. Φακ.: 11.06.001, 13.28.009, 13.28.021 ημερομηνίας 2.1.2009.

 

Παράρτημα

 

Α. Πίνακας 1: Ποσοστό συνόλου αποκοπών επί των ακαθάριστων μισθών

Μόνιμοι 1-400 μήνες υπηρεσίας Μόνιμοι με 400+ μήνες υπηρεσίας χωρίς εισφορές στο ΤΣΧ
Θέση Ποσοστό (%) συνόλου αποκοπών πάνω στον ακαθάριστο μισθό Ποσοστό (%) καθαρού μισθού πάνω στον ακαθάριστο μισθό Θέση Ποσοστό (%) συνόλου αποκοπών πάνω στον ακαθάριστο μισθό Ποσοστό (%) καθαρού μισθού πάνω στον ακαθάριστο μισθό
1ο έτος υπηρεσίας 8,675 91,325 Κορυφή απλού δασκάλου 22,389 77,611
11ο έτος υπηρεσίας 14,803

85,197

Κορυφή κλίμακας β. δ/ντη

22,848

77,152

Κορυφή απλού δασκάλου

20,666

79,334

Κορυφή κλίμακας  δ/ντη

23,667

76,333

Κορυφή κλίμακας β. δ/ντη

21,294

78,706

 

 

 

Κορυφή κλίμακας  δ/ντη

22,417

77,583

 

 

 

 

Β. Σχετικές Γραφικές Παραστάσεις

1. Μηνιαίο ποσό Φόρου Εισοδήματος που αποκόπτεται από το μισθό των εκπαιδευτικών

 

2. Φόρος Εισοδήματος και συνολικές μηνιαίες αποκοπές από τον μισθό των εκπαιδευτικών.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49