Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 139 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα 184 (20/6/2010)

Εκδίδεται από την Οργανωτική Γραμματεία της Α.Κί.ΔΑ.

 

Θέματα:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

2. ΤΕΛΟΣ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ... ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ...

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Γραμματείας της ΠΟΕΔ με το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η συνάντηση είχε αντικείμενο τα θέματα που τέθηκαν ενώπιον του ΔΔΕ, με έγγραφο της ΠΟΕΔ, στις 7 Μαΐου 2010, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ, στις οποίες συζητήθηκαν η πρόταση της ΑΚίΔΑ για αιτήματα βελτίωσης της καθημερινότητας του εκπαιδευτικού. Τα παραθέτουμε παρακάτω, με την απάντηση που πήραμε για το καθένα στη συνάντηση.

Σεμινάρια – Συνέδρια επιμόρφωσης

Η σημερινή κατάσταση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην όλη λειτουργία των σχολείων. Λόγω έλλειψης επαρκούς συντονισμού, πολλά συνέδρια συμπίπτουν, με αποτέλεσμα να προκαλείται αδικαιολόγητη αναστάτωση στα σχολεία. Εισηγούμαστε:

Ø την περαιτέρω και πιο ορθολογιστική αξιοποίηση των συμβούλων των διαφόρων μαθημάτων εντός της σχολικής μονάδας.

Ø Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να οργανωθεί πιο ορθολογιστικά και προγραμματισμένα, τόσο σε ό, τι αφορά στο χρόνο όσο και στη συχνότητα των συναντήσεων, ώστε να μην χρειάζονται αναπληρώσεις δασκάλων για απουσίες σε συνέδρια.

Ø Υπεύθυνο τμήμα για την επιμόρφωση είναι το ΠΙΚ με τον Τομέα Επιμόρφωσής του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνεται η σωστή αξιοποίησή του σε κάθε περίπτωση. Θεωρούμε πως κάθε εισήγηση για συνέδριο είτε Ενδοτμηματικής Επιτροπής είτε ατόμων πρέπει από την αρχή του χρόνου να υποβάλλεται στο ΠΙΚ το οποίο και θα καθορίζει συγκεκριμένο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές παραμέτρους, όπως: Η συχνότητα τέτοιων συνεδρίων, η χρησιμότητά τους, το περιεχόμενό τους, το κατά πόσο υπάρχει πληθωρισμός συνεδρίων, η οργάνωσή τους σε διάφορες επαρχίες κλπ. Η μη ύπαρξη συντονιστικού φορέα για τη διεξαγωγή συνεδρίων είναι, ίσως, ο πιο σημαντικός παράγοντας του φαινομένου που παρατηρείται σήμερα και που προκαλεί προβλήματα στα σχολεία μας.

Ø Διάλογος με το ΥΠΠ για εξεύρεση περαιτέρω λύσεων.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα συντονίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Γ.Ε.Δ.Ε. και θα έχουν ως βάση τους τη σχολική μονάδα. Έχει ήδη ζητηθεί από τους Διευθυντές των σχολείων μας να εισηγηθούν θέματα, που αφορούν στις ιδιαιτερότητες και τα ζητούμενα της δικής τους σχολικής μονάδας. Ο ΔΔΕ δεσμεύθηκε να μας κοινοποιήσει την πρόταση μόλις αυτή μορφοποιηθεί και πριν τεθεί σε ισχύ, για να καταθέσει και η ΠΟΕΔ την άποψη της.

Αντικαταστάτες Δάσκαλοι:

Θεωρούμε πως πρέπει να προχωρήσει τάχιστα ο θεσμός της δεξαμενής αντικαταστατών, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες των σχολείων.

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν μέτρα για αποδοχή αντικαταστάσεων ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους, για να μην παρατηρούνται φαινόμενα συνεχών αρνήσεων που προκαλούν προβλήματα λειτουργίας των σχολείων.

Επίσης, θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε ό,τι αφορά τις άδειες ασθενείας εκπαιδευτικών. Δηλαδή, να μη μετρούν αυτές οι μέρες στις άδειες ασθενείας αφού αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, όταν συνάδελφοι αναγκάζονται να επιστρέφουν μετά το γιορταστικό δεκαπενθήμερο προκειμένου να μη μετρά η σχετική περίοδος ως άδεια ασθενείας και στη συνέχεια υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων να επαναλαμβάνουν νέα άδεια ασθενείας με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τα σχολεία και τους ίδιους.

Η άποψη που επικρατεί στο Τμήμα είναι πως δεν υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί η δεξαμενή αντικαταστατών. Από την πλευρά της η Γραμματεία διατύπωσε την πεποίθηση ότι υπάρχει η δυνατότητα για τέτοια διευθέτηση και συμφωνήθηκε να επιδιωχθεί εκ νέου σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς παρόντες για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

Το θέμα των αδειών ασθενείας είναι αρμοδιότητα της ΜΕΠΕΥ, αφού αφορά διαφοροποίηση όρων εργασίας.

Αναπληρώσεις:

Οι αναπληρώσεις να περιοριστούν από 10 σε 7, κατά τα ισχύοντα στη μέση εκπαίδευση. Πιθανή μείωση του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών κατά μια περίοδο και ταυτόχρονη υποχρέωση για κάλυψη όλων των αντικαταστάσεων μάς βρίσκει σύμφωνους. Έτσι θα αποφεύγονται αναστατώσεις στα σχολεία.

Θέμα το οποίο θα τεθεί στη ΜΕΠΕΥ, γιατί αφορά διαφοροποίηση όρων εργασίας.

Υπηρεσία σε προαιρετικό ολοήμερο σχολείο:

Το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο είναι «δημόσιο σχολείο», όπως αυτό ορίζεται από τους κανονισμούς και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε σχέση με την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε αυτό.

Το τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης αποδέχεται την υπηρεσία στο Π.Ο.Σ. ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο. Το θέμα βρίσκεται στην ΕΕΥ.

Μητρότητα:

Θα πρέπει να υλοποιηθούν οι περσινές υποσχέσεις για παραχώρηση επιπρόσθετης ώρας για το θηλασμό και τις άλλες διευκολύνσεις της μητρότητας, ενώ θα πρέπει οι εγκυμονούσες συναδέλφισσες να προστατεύονται επαρκώς στο χώρο εργασίας τους με:

α. Απαλλαγή από παιδονομία

β. Απαλλαγή από την ευθύνη συνοδείας παιδιών σε εκδρομές με λεωφορεία.

γ. Eπιπρόσθετα δικαιώματα στις μητέρες διδύμων και άνω. Τόσο στη διάρκεια άδειας μητρότητας όσο και στο χρόνο που δίνεται για το θηλασμό.

Σε ό, τι αφορά στα σημεία α) και β) αποτελούν θέματα εσωτερικών ρυθμίσεων του σχολείου. Το σημείο γ) είναι θέμα που αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και πρέπει να τεθεί στο αρμόδιο σώμα, τη ΜΕΠ και τη ΜΕΠΕΥ, καθώς και στο Υπουργείο εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κενή έβδομη περίοδος:

Κάθε δάσκαλος να δικαιούται τουλάχιστον μια κενή έβδομη περίοδο στο εβδομαδιαίο του πρόγραμμα.

Και αυτό αποτελεί ζήτημα της εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί από την αρχή με τη διαμόρφωση του προγράμματος.

Για τα θέματα 5 (α) και (β) και 6 ο ΔΔΕ θα κάνει αναφορά στα συνέδρια Διευθυντών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Άδεια απουσίας από το σχολείο με έγκριση μόνο του διευθυντή του σχολείου.

Οι μέρες που δικαιούται ο διευθυντής του σχολείου να παραχωρεί ως άδεια στα μέλη του προσωπικού του σχολείου του να αυξηθούν από δύο, το χρόνο, σε τέσσερις.

Είναι θέμα νομοθεσίας και πρέπει να το επιληφθεί το αρμόδιο σώμα, σε πρώτο στάδιο η ΜΕΠΕΥ και σε επόμενο στάδιο το ΥΠΠ και η Βουλή.

Προδημοτική εκπαίδευση:

α. Η Οργάνωση επιμένει στο διορισμό δεξαμενής αντικαταστατριών για το χώρο της Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

β. Ζητούμε την έναρξη διαλόγου με το ΥΠΠ, για λήψη οριστικής απόφασης σχετικά με την επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ακόμη ένα χρόνο προς τα κάτω. Να τεθεί ξανά και επισήμως το θέμα της απασχόλησης γραμματειακού προσωπικού στα νηπιαγωγεία, κατά τα πρότυπα που λειτουργεί σήμερα και στα δημοτικά. Η διοικητική εργασία που αφορά στα νηπιαγωγεία και στα ειδικά σχολεία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή των αντίστοιχων σε δυναμικό δημοτικά σχολεία. Ως εκ τούτου επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ η επέκταση του θεσμού του Γραμματειακού Προσωπικού και στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία.

γ. Ζητούμε τη θεσμοθέτηση συντονιστή Η/Υ στα νηπιαγωγεία.

Σχετικά με την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η πρόθεση υπάρχει, σχεδιάζονται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις, πλην όμως, λόγω οικονομικής κρίσης, το θέμα δεν προχωρεί προς επίλυση. Σημειώνεται δε, ότι το ποσοστό εγγραφών στις δημόσιες προδημοτικές τάξεις σε σχέση με τις ιδιωτικές είναι αυξημένο λόγω οικονομικής κρίσης.

Δεν επιβεβαιώθηκε αν οι τελευταίες θέσεις συμφωνημένες από το 2008 προαγωγών (5 Διευθυντριών και 6 Β. Διευθυντριών) έχουν περιληφθεί στον έκτακτο προϋπολογισμό του Μάη 2010 ή προγραμματίζονται για τον τακτικό του 2011.

Γίνεται προσπάθεια να διευθετηθεί Γραμματειακό Προσωπικό για τα μεγάλα νηπιαγωγεία.

Σε ό, τι αφορά στην ανάγκη Συντονιστών Η/Υ, το θέμα εξετάζεται στα γενικά πλαίσια των διευθετήσεων που θα γίνει προσπάθεια για να εφαρμοστούν στα Δημοτικά.

Διοικητικός Χρόνος για τα Μονοθέσια και Διθέσια Νηπιαγωγεία:

Στα μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία ζητούμε όπως παραχωρηθούν 2 διδακτικές περίοδοι ως διοικητικός χρόνος. Η ανάγκη δημιουργείται λόγω του βεβαρυμένου φόρτου εργασίας τον οποίο έχουν να διεξέλθουν οι συναδέλφισσες, τόσο από πλευράς εκπαιδευτικού έργου όσο και από πλευράς διοικητικών και γραφειοκρατικών υποχρεώσεων.

Δεν υπάρχει θετική πρόθεση για αποδοχή του αιτήματος της ΠΟΕΔ.

Ειδική Εκπαίδευση:

α. Ζητούμε τη διεξαγωγή εντατικού διαλόγου με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με την παροχή λογοθεραπείας στα παιδιά που έχουν σχετική ανάγκη. Αυτή τη στιγμή οι λογοθεραπευτές έχουν ουσιαστικά ανεξέλεγκτο αριθμό περιπτώσεων, η παροχή θεραπευτικής εκπαίδευσης πάσχει εξαιτίας του φαινομένου αυτού, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι κατακερματισμένοι σε πολλά σχολεία, πέρα από κάθε λογική.

β. Ο χρόνος συμμετοχής των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης σε πολυθεματικές επιτροπές, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, να αναγνωριστεί ως υποχρέωση του ΥΠΠ και να δοθεί ως αντιστάθμισμα μείωση διδακτικού χρόνου.

γ. Να γίνει καθορισμός των μίνιμουμ απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τους χώρους παροχής ειδικής εκπαίδευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται κατάλληλη αίθουσα για παροχή ειδικής εκπαίδευσης.

δ. Να γίνει επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης υπό το φως των νέων προοπτικών που δημιουργεί η έγκριση ξεχωριστής πυραμίδας στο χώρο. Η συμπλεγματοποίηση μονάδων ειδικής εκπαίδευσης, για παράδειγμα για σκοπούς διεύθυνσης, είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί. Επίσης, πρέπει να μελετηθεί η θεσμοθέτηση της θέσης συντονιστών ειδικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να είναι θέσεις διευθυντικές.

ε. Να ενισχυθούν τα ειδικά σχολεία τόσο με γραμματειακό προσωπικό όσο και με συντονιστές Η/Υ.

Μετά από σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από Σύνδεσμο Σχολείου Ειδικής Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να γίνεται πλέον θεσμικός έλεγχος για την αξιοποίηση της κρατικής χορηγίας που παραχωρείται στους Συνδέσμους Γονέων Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης.

Για διορισμό Γραμματειακού Προσωπικού θα γίνει προσπάθεια και για τα σχολεία της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Σε σχέση με τον κατακερματισμό των Λογοθεραπευτών και τη συνεχή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αύξηση των μαθητών τους, μετά από τις εγκρίσεις των ΕΕ Ειδ. Αγωγής και Εκπαίδευσης, ζητήθηκε από το ΤΔΕ προς τα ΥΠΠ και ΥπΟικ να εγκρίνονται έκτακτοι διορισμοί μεσούσης της σχολικής χρονιάς. Δεν υπάρχει θετική απάντηση μέχρι αυτή τη στιγμή.

Μέντορες – Επιμόρφωση νεοεισερχομένων:

Η διευθέτηση που συζητήθηκε ανάμεσα στην ΠΟΕΔ και το Τμήμα και που αυξάνει το χρόνο που διατίθεται στους μέντορες, ενώ μειώνει το χρόνο επιμόρφωσης (ο μισός από τον οποίο σε πρωινή βάση), να προωθηθεί άμεσα προς υλοποίηση από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Αναμένεται πρόταση από το Π.Ι.Κ., ως αποτέλεσμα διαλόγου ο οποίος διεξήχθη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Πολιτικά δικαιώματα εκπαιδευτικών:

Η ΠΟΕΔ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκ νέου για το μείζον αυτό ζήτημα δημοκρατίας και εμπέδωσης αισθήματος ισονομίας. Στόχος να αρθούν τα κατάλοιπα αποικιοκρατικών νομοθεσιών γύρω από το ζήτημα αυτό. Ζητούμε την στήριξη του Τμήματος.

 

Το θέμα, το οποίο αφορά στη δυνατότητα εκλέγεσθαι των εκπαιδευτικών σε δημόσια αξιώματα, χωρίς να αναγκάζονται σε παραίτηση, βρίσκεται προς τη Βουλή.

Προβλήματα ΚΕΑ:

Η ΠΟΕΔ αναδεικνύει και πάλι το πρόβλημα επιβίωσης των συναδέλφων στην παροικιακή εκπαίδευση, λόγω του τρόπου αντιμετώπισής τους από την Πολιτεία. Ζητά, επίσης, να προχωρήσει το Υπουργείο στις αναγκαίες, άνευ κόστους, αλλαγές για αναγνώριση στους συναδέλφους της υπηρεσίας τους στην ΚΕΑ ως υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο, και κατ’ επέκταση να τους πιστώνονται μονάδες για σκοπούς μεταθέσεων.

Τα επιδόματα υπάρχουν, αλλά κάποιοι δέχονται να υπηρετήσουν στην ΚΕΑ χωρίς αυτά. Γίνεται προσπάθεια να επανέλθουν τα πράγματα στο προηγούμενο καθεστώς, όπου καταβάλλονταν σε όλους, χωρίς αυτό να αποτελεί μέρος της διαδικασίας επιλογής.

Κατ’ οίκον εργασία δασκάλων σε μαθητές:

Το φαινόμενο των κατ’ οίκον επισκέψεων δασκάλων, για διδασκαλία μαθητών που οικουρούν, δημιουργεί διάφορα προβλήματα ασφάλειας, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Οργάνωση επαναφέρει το θέμα επιμένοντας στις θέσεις της, έτσι ώστε οι συνάδελφοι που υποχρεώνονται να προσφέρουν μια τέτοια υπηρεσία να μην αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.

Το όλο θέμα δεν προωθήθηκε. Μάλλον θα πρέπει να τύχει διερεύνησης στα πλαίσια αναθεώρησης του Νόμου περί Ειδικής Εκπαίδευσης.

Χώροι στάθμευσης:

Ένα οξύ πρόβλημα σε αρκετά σχολεία είναι ο χώρος στάθμευσης των συναδέλφων. Η ΠΟΕΔ απαιτεί όπως το ΥΠΠ προβεί στη χάραξη μιας νέας πολιτικής από πλευράς Τεχνικών Υπηρεσιών, που να περιλαμβάνει το σχεδιασμό και κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στα σχολεία που αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα. Επίσης, η κατασκευή τέτοιων χώρων στάθμευσης πρέπει να αποτελέσει επίσημη πολιτική για οποιοδήποτε νεοαναγειρόμενο σχολικό κτίριο, αφού πέρα από την οικονομία χώρου, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καταφύγιο σε ώρα ανάγκης.

Σε μια πρώτη διερεύνηση του όλου θέματος, το ΤΔΕ έλαβε απάντηση από το Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΠ ότι δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις τους σε ό, τι αφορά τις σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το όλο θέμα θα τεθεί από την ΠΟΕΔ σε συνάντηση με τον ΥΠΠ.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας:

Αίτημα ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ είναι η θέσπιση της ασφάλισης των εκπαιδευτικών εντός του σχολικού χώρου, καθώς και κατά τη διάρκεια εντεταλμένης υπηρεσίας.

Δεν υπάρχει θεσμική άμεση κάλυψη του εκπαιδευτικού για οτιδήποτε συμβεί. Ο εκπαιδευτικός που υφίσταται οποιαδήποτε βλάβη στο χώρο του σχολείου έχει το δικαίωμα της αγωγής εναντίον του εργοδότη, της Κυβέρνησης και να διεκδικήσει δια μέσου αυτής της οδού την αποκατάστασή του και τις αποζημιώσεις του.

Σε αυτή τη θέση παραμένει το ΤΔΕ. Από την πλευρά της ΠΟΕΔ θα πρέπει να εξετάσει το όλο θεσμικό πλαίσιο και να διεκδικήσει αλλαγή και βελτίωσή του.

Ελεύθερο σαραντάλεπτο:

Ζητούμε όπως κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να απουσιάζει από το σχολείο ένα σαραντάλεπτο την εβδομάδα, σε κενό του χρόνο, ύστερα από απλή ενημέρωση του διευθυντή του σχολείου.

Χρειάζεται η συγκατάνευση του ΥπΟικ. Το όλο θέμα αρμοδίως πρέπει να εξεταστεί από τη ΜΕΠΕΥ, για τι αφορά σε αλλαγή των όρων εργασίας.

Εκτός ατζέντας συζητήθηκε η εγκύκλιος του ΥΠΠ, ΔΔΕ με θέμα: Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων, ημερομηνίας 21 Μαΐου 2010. Από πλευράς ΠΟΕΔ ζητήθηκαν εξηγήσεις τόσο για το σκεπτικό όσο και για τη μη εκ των προτέρων ενημέρωση.

Ο ΔΔΕ διευκρίνισε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποσκοπεί στο νοικοκύρεμα των παρεχομένων ωρών στα σχολεία, στην περικοπή αδικαιολόγητων παραχωρήσεων και ιδιαίτερα στην εξασφάλιση της ισονομίας μεταξύ των σχολείων. Μέσα στα πλαίσια της διόρθωσης της όλης κατάστασης το ΥΠΠ στοχεύει να παραχωρήσει με πιο οργανωμένο τρόπο το χρόνο για το Συντονιστή Η/Υ, για τα αλλόγλωσσα και τη στήριξη.

Η Γραμματεία κατέθεσε την ένστασή της για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στα ωρολόγια προγράμματα, γιατί θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην ύπαιθρο. Και ήδη προχώρησε να ζητήσει συνάντηση με τον ΥΠΠ, λόγω του επείγοντας αλλά και της πολιτικής χροιάς του ζητήματος.

 

 

2. ΤΕΛΟΣ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ... ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ...

Ακόμα μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Εμείς φωνάζουμε 3 χρόνια τώρα «Ναι στη Μεταρρύθμιση με ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ», αλλά κανείς δεν ακούει από τις κομματικές κινήσεις. Κι είναι κρίμα, γιατί η καθημερινότητά μας χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, πράγμα που δεν το έχουν αντιληφθεί, αφού τον τελευταίο χρόνο δεν έχουν κάνει ΤΙΠΟΤΑ ουσιαστικό που να βελτιώνει την κατάσταση. Αυτά παθαίνεις ως συνδικαλιστική οργάνωση, όταν συνεχίζεις το διάλογο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Και το μέλλον προβλέπεται ζοφερότερο, ιδίως τώρα που μπαίνουμε κάτω από την οικονομική επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι να περιμένει κανείς για την επόμενη χρονιά;

Τις διαθέσεις του εργοδότη τις είδαμε με την εγκύκλιο της 21ης Μαΐου:

Ξεκινούμε με τα προγράμματα των μικρών σχολείων της υπαίθρου που κυριολεκτικά ακρωτηριάζονται. Από πότε η λεηλασία των διδακτικών περιόδων της υπαίθρου αποτελεί πρόοδο και μεταρρύθμιση; Μα για όνομα του Θεού! Πώς θα πορευτούν σχολεία των 105 περιόδων, αν στριμωχτούν σε 75 περιόδους; Είναι αυτή η δια εγκυκλίου και ωρολογίων προγραμμάτων εκτέλεση των εκπαιδευτηρίων της υπαίθρου βελτίωση ποιοτική, μεταρρύθμιση και πρόοδος;

Η μείωση των περιόδων διδασκαλίας των Ελληνικών σε κάποια σχολεία της υπαίθρου είναι μέτρο στήριξης της παιδευτικής αναγέννησης της υπαίθρου;

Αν αληθεύουν όσα διαρρέουν για την κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας και των παρεκκλίσεων από τα σχολεία της υπαίθρου και της υποβαθμισμένης αστικής περιφέρειας, δεν  είμαστε στο μέσο μιας μεταβατικής «λεηλασίας» της Δημοτικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της μεταρρύθμισης και της αναδόμησης των ωρολογίων και των αναλυτικών προγραμμάτων;

Τώρα που κλείνουν τα σχολεία είναι καθήκον μας να ανασκουμπωθούμε και να μελετήσουμε τα νέα αναλυτικά προγράμματα και να τα κρίνουμε, να τα αναλύσουμε, να ψάξουμε για .τα θετικά και τα «κρυμμένα» αρνητικά για τις διαδικασίες  και τις θεσμικές αδυναμίες στην επιβολή τους. Η ΠΟΕΔ έχει καθήκον να σπάσει τη σιωπή και την αμηχανία της. Η διαφωνία είναι καθήκον, όταν «αποψιλώνεται» η προσφερόμενη παιδεία και οι παροχές στα φτωχά σχολεία.

Ελπίζουμε όλα αυτά να μη γίνονται στο όνομα της Μεταρρύθμισης, γιατί τότε μιλάμε για απίστευτη οπισθοδρόμηση των σχολείων της υπαίθρου και των υποβαθμισμένων συνοικιών των πόλεων. Εμείς ζητούμε ενίσχυση των μικρών σχολείων ως κοινωνικό αντιστάθμισμα, για τα όσα πράγματα μειονεκτούν τα μικρά σχολεία σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα και να μη λαμβάνονται οι αποφάσεις με αυστηρή τήρηση των αριθμών!

Καλό καλοκαίρι συνάδελφοι και καλή ξεκούραση!

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε θέλετε να είστε παραλήπτης του Δελτίου Ενημέρωσης & Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και θα διαγραφείτε. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν εμφανίζεται σε κανένα υπολογιστή των υπόλοιπων παραληπτών του Δελτίου. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.akida.info ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Δεσμευόμαστε να σας απαντήσουμε εντός 3 ημερών.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Πέμπτη,
09/01/2020 07:28