Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 301 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα 180 (3/4/2010)
There are no translations available.

Εκδίδεται από την Οργανωτική Γραμματεία της Α.Κί.ΔΑ.

 

Θέματα:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Κί.ΔΑ.

3. ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Κί.ΔΑ.

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Επαναβεβαίωση της θέσης της ΠΟΕΔ για το 63ο: Με αφορμή την πρόσφατη αυτεπάγγελτη επαναφορά του πιο πάνω θέματος στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, αλλά και σχετικά δημοσιεύματα που τείνουν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι επίκειται πρωτοβουλία από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών για την προώθηση αντίστοιχης πρότασης, η ΠΟΕΔ απέστειλε επιστολή προς τον Υπ Οικονομικών, τον Υπ Παιδείας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής τονίζοντας ότι η θέση της πάνω στο θέμα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης των μελών της δεν διαφοροποιείται και εξακολουθεί να είναι η ίδια. Συγκεκριμένα, η Οργάνωσή μας δεν ευνοεί την εθελοντική επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, για μια σειρά εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλων λόγων .

Προτάσεις ΠΟΕΔ για τα αλλόγλωσσα. Σε επιστολή της Γραμματείας της ΠΟΕΔ προς το ΔΔΕ, καταγράφει και καταθέτει τις προτάσεις της για την εκπαίδευση αλλόγλωσσων μαθητών και κυρίως για την ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Προτάσεις ΠΟΕΔ για τον αναλφαβητισμό. Η Γραμματεία της ΠΟΕΔ κατέθεσε επίσης έγγραφο στο ΔΔΕ με τις προτάσεις της, για ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος του αναλφαβητισμού.

Με επιστολή της η Γραμματεία της ΠΟΕΔ προς την Ενδοτμηματική Επιτροπή Γλωσσικού καταγράφει τις παρατηρήσεις της και τις δικές της διαπιστώσεις σε ό, τι αφορά στα όσα η Ενδοτμηματική Επιτροπή Γλωσσικού επισημαίνει για τη διδασκαλία του μαθήματος των Ελληνικών, αναφορικά με παρατηρήσεις των ΕΔΕ κατά τις επισκέψεις τους στα σχολεία. Για το όλο θέμα εκφράζει την ετοιμότητά της να μετέχει σε επίσημο διάλογο με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Συνεδρία Προσωπικού. Ο ΥΠΠ στο Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΠΟΕΔ, στις 20 Μαρτίου 2010, ανακοίνωσε επίσημα ότι δρομολογήθηκε η ικανοποίηση του αιτήματος της ΠΟΕΔ για εκσυγχρονισμό της Συνεδρίας προσωπικού σε ό, τι αφορά στη σύγκλησή της σε μηνιαία αντί σε εβδομαδιαία βάση.

 

2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Κί.ΔΑ.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Κί.ΔΑ. καταθέτουμε την πιο κάτω πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ. Η πρότασή μας συνίσταται σε αιτήματα, των οποίων η προώθησή τους από την Οργάνωσή μας και η ικανοποίησή από την Επίσημη Πλευρά θα ανακουφίσει την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Αναγνωρίζοντας την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, τα πλείστα μέτρα τα οποία εισηγούμαστε είναι μηδενικού κόστους. ΟΛΑ δε είναι, κατά την άποψή μας, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚίΔΑ όσο και των συναδέλφων με τους οποίους είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, σε ό, τι αφορά στη σημασία τους για την ποιότητα της σχολικής καθημερινότητας.

Σεμινάρια – Συνέδρια επιμόρφωσης

Η σημερινή κατάσταση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην όλη λειτουργία των σχολείων. Λόγω έλλειψης συντονισμού, πολλά συνέδρια συμπίπτουν, με αποτέλεσμα να προκαλείται αδικαιολόγητη αναστάτωση στα σχολεία. Εισηγούμαστε:

  • την περαιτέρω και πιο ορθολογιστική αξιοποίηση συμβούλων των διαφόρων μαθημάτων εντός της σχολικής μονάδας.
  • Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να οργανωθεί πιο ορθολογιστικά και προγραμματισμένα, τόσο σε ό, τι αφορά στο χρόνο όσο και στη συχνότητα των συναντήσεων, ώστε να μην χρειάζονται αναπληρώσεις δασκάλων για απουσίες σε συνέδρια.
  • Διάλογος με το ΥΠΠ για εξεύρεση λύσεων

Αναπληρώσεις:

Οι αναπληρώσεις να περιοριστούν από 10 σε 7 αναπληρώσεις, κατά τα ισχύοντα στη μέση εκπαίδευση. Πιθανή μείωση του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών κατά μια περίοδο και ταυτόχρονη υποχρέωση για κάλυψη όλων των αντικαταστάσεων μας βρίσκει σύμφωνους. Έτσι θα αποφεύγονται αναστατώσεις στα σχολεία

Ελεύθερο σαραντάλεπτο:

Κάθε εκπαιδευτικός να δικαιούταινααπουσιάζει από το σχολείο ένα σαραντάλεπτο την εβδομάδα. χωρίς άλλη συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου.

Κενή έβδομη περίοδος:

Κάθε δάσκαλος να δικαιούται τουλάχιστον μια κενή έβδομη περίοδο στο εβδομαδιαίο του πρόγραμμα.

Αναδρομικότητα Μονάδων Μετάθεσης για την υπηρεσία πριν από 1/9/1997:

Να γίνει καταμέτρηση των μονάδων μετάθεσης δασκάλων για υπηρεσία πριν την 01.09.1997, με βάση τα κριτήρια που θεσπίστηκαν και ισχύουν για υπηρεσία μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία.Η ίση μεταχείριση των πολιτών γενικά και ειδικά των εργαζομένων αποτελεί αναγκαιότητα σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Σήμερα έχουμε μονάδες μεταθέσεων δύο ταχυτήτων, γεγονός που όχι μόνο αποτελεί πηγή δεινών και προστριβών για κάποιους δασκάλους, αλλά αποτελεί και ηθικό στίγμα γι’ αυτούς που εισήγαγαν τις άδικες αυτές ρυθμίσεις. Αν ανεξάρτητοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι αυτού του κράτους δεν σέβονται την αρχή της ίσης μεταχείρισης τι παράδειγμα δίνουν στους χαμηλόβαθμους υπαλλήλους και τον απλό λαό; Η καταμέτρηση των μονάδων μετάθεσης με ενιαία κριτήρια θα άρει μια σοβαρή αδικία.

Παιδονομία – Έγκυες συναδέλφισσες:

Οι συναδέλφισσες που εγκυμονούν να απαλλαγούν από το καθήκον της παιδονομίας.

Επέκταση Προδημοτικής Εκπαίδευσης:

Η Δημόσια Προδημοτική Εκπαίδευση να επεκταθεί προς τα κάτω και να καλύψει τις ηλικίες 3 – 4 και 8/12. Με τη ρύθμιση αυτή θα οργανωθεί σε πιο σωστές βάσεις τόσο η δομή όσο και η λειτουργία της Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Γραμματειακό Προσωπικό στα Νηπιαγωγεία και στα Ειδικά Σχολεία:

Η διοικητική εργασία που αφορά στα νηπιαγωγεία και στα ειδικά σχολεία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή των αντίστοιχων σε δυναμικό δημοτικά σχολεία. Ως εκ τούτου επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ η επέκταση του θεσμού του Γραμματειακού Προσωπικού και στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία.

Συντονιστές Η/Υ στα Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία:

Η οριστικοποίηση του θεσμού του Συντονιστή των Η/Υ στα σχολεία, η οποία αναμένεται, με βάση την περσινή δέσμευση του ΥΠΠ, να υλοποιηθεί από την επόμενη σχολική χρονιά, 2010 – 2011, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να συμπεριλάβει τόσο τα Δημόσια Νηπιαγωγεία όσο και τα Ειδικά Σχολεία.

Διοικητικός Χρόνος για τα Μονοθέσια και Διθέσια Νηπιαγωγεία:

Στα μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία ζητούμε όπως παραχωρηθούν 2 διδακτικές περίοδοι ως διοικητικός χρόνος. Η ανάγκη δημιουργείται λόγω του βεβαρυμένου φόρτου εργασίας, τον οποίο έχουν να διεξέλθουν οι συναδέλφισσες, τόσο από πλευράς εκπαιδευτικού έργου όσο και από πλευράς διοικητικών υποχρεώσεων, γραφειοκρατικών υποχρεώσεων.

Ειδική Εκπαίδευση:

Μετά και τις τελικές διορθώσεις στα Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις του Βοηθού Διευθυντή και Διευθυντή της Ειδικής Εκπαίδευσης, όλα είναι έτοιμα τόσο για τη θεσμοθέτηση της Διοικητικής Δομής όσο και για την ενεργοποίηση των 140 οργανικών μόνιμων θέσεων, τη συμπλήρωση άλλων που έχουν ήδη προκύψει καθώς και για τη μετάταξη των μόνιμων συναδέλφων από τη Δημοτική και την Προδημοτική. Είμαστε ήδη στον Απρίλη και περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση των πιο πάνω θα δημιουργήσει εύλογες ανησυχίες για την εξέλιξη του όλου ζητήματος.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας:

Αίτημα ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ είναι η θέσπιση της ασφάλισης των εκπαιδευτικών εντός του σχολικού χώρου, καθώς και κατά τη διάρκεια εντεταλμένης υπηρεσίας

 

3. ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Κί.ΔΑ.

 

 

 Η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

σας εύχεται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Είθε ο Αναστημένος Χριστός να φωτίζει

το δρόμο της ζωής σας.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε θέλετε να είστε παραλήπτης του Δελτίου Ενημέρωσης & Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και θα διαγραφείτε. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν εμφανίζεται σε κανένα υπολογιστή των υπόλοιπων παραληπτών του Δελτίου. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.akida.info ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Δεσμευόμαστε να σας απαντήσουμε εντός 3 ημερών.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Tuesday,
01/10/2019 18:46