Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 174 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2007
There are no translations available.

Σημαντική άνοδος μισθών, λόγω αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος, σημειώθηκε το 1ο εξάμηνο του 2007, σε σύγκριση με το 2ο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο Αρ. 1325 του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2007, το νέο ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος, που ισχύει από 01.01.2007 ανέρχεται σε 267,24% επί των βασικών μισθών, έναντι ποσοστού 262,78% που ίσχυε το προηγούμενο εξάμηνο. Η ακαθάριστη αύξηση 4,46% επί των βασικών μισθών, ισούται με αύξηση 1,01% επί των συνολικών απολαβών και κυμαίνεται από £12,41 για τον πρωτοδιόριστο δάσκαλο, μέχρι £32,36 στην κορυφή της κλίμακας του διευθυντή.

Στον υπολογισμό του νέου ποσοστού του τιμαρίθμου, συνεχίζει να μην λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των καταναλωτικών φόρων, με βάση τη ρύθμιση που επιβλήθηκε επί κυβερνήσεως Κληρίδη, το 2ο εξάμηνο του 1999. Το τιμαριθμικό επίδομα που θα πάρουμε υπολογίζεται πάνω στο άθροισμα βασικού μισθού και της γενικής αύξησης 2% που δόθηκε από 01.01.2006 , υπολογιζόμενης ως ποσοστό του βασικού μισθού. Το άθροισμα αυτό αποτελεί τις βασικές μας απολαβές και στο μέλλον θα περιλαμβάνει και τις εκάστοτε γενικές αυξήσεις, που συμφωνούνται κατά την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Οι συλλογικές συμβάσεις είναι τριετείς και η τελευταία έληξε στις 31.12.2006.
 

Ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων και ποσοστού 220% του τιμαριθμικού επιδόματος

 

Με βάση το Νόμο αρ. 50(Ι)2005 ενσωματώθηκε στους βασικούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων η προηγούμενη γενική αύξηση ύψους 44,447%, καθώς και ποσοστό 220% του τιμαριθμικού επιδόματος, υπολογιζόμενο πάνω στο άθροισμα βασικών μισθών και γενικής αύξησης. Το υπόλοιπο του τιμαριθμικού επιδόματος, δηλαδή ποσοστό 47,24%, υπολογιζόμενο πάνω στο νέο βασικό μισθό, ανέρχεται σε ποσοστό 14,76%. (42,78:320=0,147625).

Στον πίνακα που ακολουθεί θα παρατεθούν:

Α) Οι βασικοί ετήσιοι μισθοί για κάθε βαθμίδα των κλιμάκων Α8, Α10, Α11 και Α12 στις οποίες ευρίσκεται το εκπαιδευτικό προσωπικό της δημοτικής εκπαίδευσης, σε αντιστοιχία με τη θέση που αντιστοιχούν. (στήλες 1,2,3)

Β) Ο βασικός μηνιαίος μισθός, η αντίστοιχη αύξηση του 2% και το τιμαριθμικό επίδομα του Α΄ εξαμήνου του 2007. (στήλες 4,5,6)

Γ) Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός και η τιμαριθμική αύξηση του Α΄ εξαμήνου για κάθε βαθμίδα των κλιμάκων δασκάλων, β. δ/ντων και δ/ντων. (στήλες 7, 8)

Τους πίνακες ακολουθούν επεξηγηματικά σχόλια.
 

Πίνακας Μισθοδοσίας 1ου εξαμήνου 2007

Στήλη 1

 

Κλίμακα/

βαθμίδα

Στήλη 2

Θέση

Στήλη 3

Βασικός

ετήσιος

μισθός

£

Στήλη 4

Βασικός

μηνιαίος

μισθός

£

Στήλη 5

Αύξηση

βασικού

μισθού

£

Στήλη 6

Μηνιαίο

τιμαριθμικό

επίδομα

£

Στήλη 7

Ακαθάριστες

μηνιαίες απολαβές

£

 

Στήλη 8

Ακαθά-

ριστη

μηνιαία

τιμαρ.

αύξηση

£

Α8 / 1η

Δ/λος

10503

 875,25

17,51

131,77

1024,53

12,41

Α8/ 2η

»

11016

 918,00

18,36

138,21

1074,57

13,02

Α8/ 3η

»

11529

 960,75

19,21

144,64

1124,60

13,62

Α8/ 4η

»

12042

1003,50

20,07

151,08

1174,65

14,23

Α8/ 5η

»

12555

1046,25

20,93

157,51

1224,69

14,83

Α8/ 6η

»

13068

1089,00

21,78

163,95

1274,73

15,44

Α8/ 7η

»

13581

1131,75

22,63

170,39

1324,77

16,05

Α8/ 8η

»

14094

1174,50

23,49

176,82

1374,81

16,65

Α8/ 9η

»

14607

1217,25

24,35

183,26

1424,86

17,26

Α8/ 10η

»

15120

1260,00

25,20

189,70

1474,90

17,86

Α8/ 11η

»

15633

1302,75

26,05

196,13

1524,94

18,47

Α8/ 12η

»

16146

1345,50

26,91

202,57

1574,98

19,08

 

Α10/ 4η

»

16805

1400,42

28,01

210,84

1639,27

19,86

A10/ 5η

»

17508

1459,00

29,18

219,66

1707,84

20,69

Α10/ 6η

»

18211

1517,58

30,35

228,48

1776,41

21,52

Α10/ 7η

»

18914

1576,17

31,52

237,30

1844,99

22,35

Α10/ 8η

»

19617

1634,75

32,69

246,11

1913,56

23,18

Α10/ 9η

»

20320

1693,33

33,87

254,93

1982,13

24,01

 

Α11/ 1η

β.δ.

17372

1447,67

28,95

217,95

1694,57

20,53

Α11/ 2η

»

18075

1506,25

30,12

226,77

1763,14

21,36

Α11/ 3η

»

18778

1564,83

31,30

235,59

1831,72

22,19

Α11/ 4η

»

19481

1623,42

32,47

244,41

1900,30

23,02

Α11/ 5η

»

20184

1682,00

33,64

253,23

1968,87

23,85

Α11/ 6η

Δ/ β.δ

20887

1740,58

34,81

262,05

2037,44

24,68

Α11/ 7η

»

21590

1799,17

35,98

270,87

2106,02

25,51

Α11/ 8η

»

22293

1857,75

37,15

279,69

2174,59

26,34

Α11/ 9η

»

22996

1916,33

38,33

288,51

2243,17

27,17

 

Α11+1πρ.

β.δ

23699

1974,92

39,50

297,33

2311,75

28,00

Α11+2πρ.

»

24402

2033,50

40,67

306,15

2380,32

28,83

 

A12/ 1η

δ/ντης

19283

1606,91

32,14

241,92

1880,97

22,78

Α12/ 2η

»

20184

1682,00

33,64

253,23

1968,87

23,85

Α12/ 3η

»

21085

1757,08

35,14

264,53

2056,75

24,91

Α12/ 4η

»

21986

1832,17

36,64

275,84

2144,65

25,98

Α12/ 5η

»

22887

1907,25

38,14

287,14

2232,53

27,04

Α12/ 6η

»

23788

1982,33

39,65

298,44

2320,42

28,11

Α12/ 7η

»

24689

2057,42

41,15

309,75

2408,32

29,17

Α12/ 8η

»

25590

2132,50

42,65

321,05

2496,20

30,23

 

Α12+1πρ.

»

26491

2207,58

44,15

332,36

2584,09

31,30

Α12+2πρ.

»

27392

2282,67

45,65

343,66

2671,98

32,36

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις

 

1) Η στήλη 1 παρουσιάζει τις κλίμακες και τις βαθμίδες στις οποίες συναντούμε εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αυτές είναι ολόκληρη η Α8 με τα 12 σκαλοπάτια της, οι 6 τελευταίες βαθμίδες της Α10, οι κλίμακες Α11 και Α12 στο σύνολο τους, καθώς και οι επεκτάσεις τους. Συνολικά υπάρχουν 39 διαφορετικές βαθμίδες, εντασσόμενες σε 4 κλίμακες και 2 επεκτάσεις κλιμάκων.

 

2) Η στήλη 2 μας πληροφορεί σε ποιες βαθμίδες ανελίσσονται οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη θέση τους. Οι απλοί δάσκαλοι ανελίσσονται στην Α8 την οποία εξαντλούν και ακολούθως εντάσσονται στην 4η βαθμίδα της Α10. Αφού φτάσουν στην κορυφή της κλίμακας αυτής, (9η βαθμίδα ) ακολούθως εντάσσονται στην 6η βαθμίδα της Α11 και ανελίσσονται μέχρι την κορυφή της.

 

Η κλίμακα των β. δ/ντων είναι η Α11, προεκτεινόμενη προς τα πάνω κατά 2 προσαυξήσεις. Συνολικά έχουμε 11 προσαυξήσεις  (9 κανονικές + 2 επέκταση) . Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι βαθμίδες 6 εώς 9 της Α11 είναι κοινές για δ/λους και βοηθούς δ/ντες. Οι δ/ντες ανελίσσονται στην Α12 και την επέκταση της, οι οποίες καλύπτουν συνολικά 10 βαθμίδες. (8 κανονικές + 2 επέκταση)

 

3) Η 3η στήλη παρουσιάζει τους ετήσιους βασικούς μισθούς σε κάθε βαθμίδα, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων (44,447%) και του 220% του τιμαριθμικού εισοδήματος το 2ο εξάμηνο του 2005. Η ετήσια βασική προσαύξηση κάθε κλίμακας, μετά τις ενσωματώσεις, διαμορφώθηκε ως εξής:

Α8: £513

Α10–Α11: £703

Α12: £901

 

4) Οι αριθμοί της 4ης στήλης προκύπτουν αν διαιρέσουμε τους αριθμούς της 3ης στήλης δια 12. Με την διαίρεση αυτή προκύπτουν οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί ανά κλίμακα και βαθμίδα.

 

5) Οι αριθμοί της 5ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς της 4ης στήλης επί 0,02. Με τον πολλαπλασιασμό αυτό βρίσκουμε την μηνιαία αύξηση των βασικών μισθών, ως αποτέλεσμα της γενικής αύξησης του 2%, η οποία δόθηκε από 1/1/2006.

 

6) Οι αριθμοί της 6ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης και 5ης στήλης επί 0,1476. Με την πράξη αυτή υπολογίζουμε το μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα για κάθε μια από τις 39 βαθμίδες των κλιμάκων του πίνακα. Όπως έχουμε προαναφέρει αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 14,76%.

 

7) Οι αριθμοί της 7ης στήλης δίνουν τους ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς για κάθε βαθμίδα. Αυτοί δίνονται από τον τύπο:

 

Ακαθάριστος μισθός = Βασικός μισθός + βασική αύξηση + τιμαριθμικό επίδομα.

 

Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί της 7ης στήλης αποτελούν το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης , 5ης  και 6ης στήλης.

 

8) Οι αριθμοί της 8ης στήλης παρουσιάζουν την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση λόγω της διαφοροποίησης του τιμαριθμικού επιδόματος. Ως γνωστόν το Β΄ εξάμηνο του 2006 το τιμαριθμικό επίδομα ανερχόταν στο 13,37% των βασικών απολαβών, ενώ το Α εξάμηνο του 2007, αντιστοιχούσε σε ποσοστό 14,76%. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος κατά 1,39%.Υπολογίστε λοιπόν την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας, που δίνεται στην στήλη 8 με βάση τον τύπο:

 

Ακαθάριστη μηνιαία τιμαριθμική αύξηση 1ου εξαμήνου 2007=Μηνιαίες βασικές απολαβές . 0,0139

 

Όπου μηνιαίες βασικές απολαβές = βασικός μηνιαίος μισθός + βασική μηνιαία αύξηση.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49