Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 151 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Β΄ εξαμήνου 2006
There are no translations available.

Σημαντική άνοδος των μισθών, λόγω αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος, σημειώθηκε το 2ο εξάμηνο του 2006, σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του ιδίου έτους. Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο Αρ. 1315 του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2006, το νέο ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος, που ισχύει από 1/7/ 2006 ανέρχεται σε 262,78% επί των βασικών μισθών, έναντι ποσοστού 259,65% που ίσχυε το προηγούμενο εξάμηνο. Η αύξηση 3,13% επί των βασικών μισθών, ισούται με αύξηση 0,87% επί των συνολικών απολαβών. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση λόγω τιμαρίθμου πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των εκπαιδευτικών το 2ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα είναι 0,87%.
Στον υπολογισμό του νέου ποσοστού του τιμαρίθμου, δεν λήφθηκε υπόψη η επίδραση των καταναλωτικών φόρων, με βάση τη ρύθμιση που επιβλήθηκε επί κυβερνήσεως Κληρίδη, το 2ο εξάμηνο του 1999. Η ακαθάριστη μηνιαία αύξηση ύψους 2% επί των βασικών μισθών, που δόθηκε αναδρομικά στους δημοσίους υπαλλήλους από 1.1.2006, κυμαίνεται από £17,51 για τον πρωτοδιόριστο δάσκαλο, μέχρι £42,65 στην κορυφή της κλίμακας του διευθυντή. Το τιμαριθμικό επίδομα που θα πάρουμε θα υπολογιστεί πάνω στο άθροισμα βασικού μισθού και γενικής αύξησης.

 

Ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων και ποσοστού 220% του τιμαριθμικού επιδόματος

 

Με βάση το Νόμο αρ. 50(Ι)2005 ενσωματώθηκε στους βασικούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων η προηγούμενη γενική αύξηση ύψους 44,447%, καθώς και ποσοστό 220% του τιμαριθμικού επιδόματος, υπολογιζόμενο πάνω στο άθροισμα βασικών μισθών και γενικής αύξησης. Το υπόλοιπο του τιμαριθμικού επιδόματος, δηλαδή ποσοστό 42,78%, υπολογιζόμενο πάνω στο νέο βασικό μισθό, ανέρχεται σε ποσοστό 13,37%. ( 42,78: 320=0,13368..).
Στον πίνακα που ακολουθεί θα παρατεθούν:

Α) οι βασικοί ετήσιοι μισθοί για κάθε βαθμίδα των κλιμάκων Α8, Α10, Α11 και Α12 στις οποίες ευρίσκεται το εκπαιδευτικό προσωπικό της δημοτικής εκπαίδευσης, σε αντιστοιχία με τη θέση που αντιστοιχούν. ( στήλες 1,2,3)
Β) Ο βασικός μηνιαίος μισθός , η αντίστοιχη αύξηση του 2% και το τιμαριθμικό επίδομα του β΄ εξαμήνου του 2006. (στήλες 4,5,6)
Γ) Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός και η τιμαριθμική αύξηση του β΄ εξαμήνου για κάθε βαθμίδα των κλιμάκων δασκάλων, β. δ/ντων και δ/ντων. (στήλες 7, 8 )

Τους πίνακες ακολουθούν επεξηγηματικά σχόλια.

Πίνακας Μισθοδοσίας 2ου εξαμήνου 2006

Στήλη 1

 

Κλίμακα/

βαθμίδα

Στήλη 2

Θέση

Στήλη 3

Βασικός

ετήσιος

μισθός

£

Στήλη 4

Βασικός

μηνιαίος

μισθός

£

Στήλη 5

Αύξηση

βασικού

μισθού

£

Στήλη 6

Μηνιαίο

τιμαριθμικό

επίδομα

£

Στήλη 7

Ακαθάριστες

μηνιαίες απολαβές

£

 

Στήλη 8

Ακαθά-

ριστη

μηνιαία

τιμαρ.

αύξηση

£

Α8 / 1η

Δ/λος

10503

  875,25

17,51

119,36

1012,12

  8,75

Α8/ 2η

»

11016

  918,00

18,36

125,19

1061,55

  9,17

Α8/ 3η

»

11529

  960,75

19,21

131,02

1110,98

  9,60

Α8/ 4η

»

12042

1003,50

20,07

136,85

1160,42

10,03

Α8/ 5η

»

12555

1046,25

20,93

142,68

1209,86

10,46

Α8/ 6η

»

13068

1089,00

21,78

148,51

1259,29

10,89

Α8/ 7η

»

13581

1131,75

22,63

154,34

1308,72

11,31

Α8/ 8η

»

14094

1174,50

23,49

160,17

1358,16

11,74

Α8/ 9η

»

14607

1217,25

24,35

166,00

1407,60

12,17

Α8/ 10η

»

15120

1260,00

25,20

171,83

1457,03

12,59

Α8/ 11η

»

15633

1302,75

26,05

177,66

1506,46

13,02

Α8/ 12η

»

16146

1345,50

26,91

183,49

1555,90

13,45

 

Α10/ 4η

»

16805

1400,42

28,01

190,98

1619,41

14,00

A10/ 5η

»

17508

1459,00

29,18

198,97

1687,15

14,58

Α10/ 6η

»

18211

1517,58

30,35

206,96

1754,89

15,17

Α10/ 7η

»

18914

1576,17

31,52

214,95

1822,64

15,76

Α10/ 8η

»

19617

1634,75

32,69

222,94

1890,38

16,34

Α10/ 9η

»

20320

1693,33

33,87

230,93

1958,12

16,93

 

Α11/ 1η

β.δ.

17372

1447,67

28,95

197,42

1674,04

14,47

Α11/ 2η

»

18075

1506,25

30,12

205,41

1741,78

15,06

Α11/ 3η

»

18778

1564,83

31,30

213,40

1809,53

15,64

Α11/ 4η

»

19481

1623,42

32,47

221,39

1877,28

16,23

Α11/ 5η

»

20184

1682,00

33,64

229,38

1945,02

16,81

Α11/ 6η

Δ/ β.δ

20887

1740,58

34,81

237,37

2012,76

17,40

Α11/ 7η

»

21590

1799,17

35,98

245,36

2080,51

17,98

Α11/ 8η

»

22293

1857,75

37,15

253,35

2148,25

18,57

Α11/ 9η

»

22996

1916,33

38,33

261,34

2216,00

19,16

 

Α11+1πρ.

β.δ

23699

1974,92

39,50

269,33

2283,75

19,74

Α11+2πρ.

»

24402

2033,50

40,67

277,32

2351,49

20,33

 

A12/ 1η

δ/ντης

19283

1606,91

32,14

219,14

1858,19

16,06

Α12/ 2η

»

20184

1682,00

33,64

229,38

1945,02

16,81

Α12/ 3η

»

21085

1757,08

35,14

239,62

2031,84

17,56

Α12/ 4η

»

21986

1832,17

36,64

249,86

2118,67

18,31

Α12/ 5η

»

22887

1907,25

38,14

260,10

2205,49

19,06

Α12/ 6η

»

23788

1982,33

39,65

270,34

2292,32

19,82

Α12/ 7η

»

24689

2057,42

41,15

280,58

2379,15

20,57

Α12/ 8η

»

25590

2132,50

42,65

290,82

2465,97

21,32

 

Α12+1πρ.

»

26491

2207,58

44,15

301,06

2552,79

22,07

Α12+2πρ.

»

27392

2282,67

45,65

311,30

2639,62

22,82

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις


1) Η στήλη 1 παρουσιάζει τις κλίμακες και τις βαθμίδες στις οποίες συναντούμε εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αυτές είναι ολόκληρη η Α8 με τα 12 σκαλοπάτια της, οι 6 τελευταίες βαθμίδες της Α10, οι κλίμακες Α11 και Α12 στο σύνολο τους, καθώς και οι επεκτάσεις τους. Συνολικά υπάρχουν 39 διαφορετικές βαθμίδες, εντασσόμενες σε 4 κλίμακες και 2 επεκτάσεις κλιμάκων.

2) Η στήλη 2 μας πληροφορεί σε ποιες βαθμίδες ανελίσσονται οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη θέση τους. Οι απλοί δάσκαλοι ανελίσσονται στην Α8 την οποία εξαντλούν και ακολούθως εντάσσονται στην 4η βαθμίδα της Α10. Αφού φτάσουν στην κορυφή της κλίμακας αυτής, (9η βαθμίδα ) ακολούθως εντάσσονται στην 6η βαθμίδα της Α11 και ανελίσσονται μέχρι την κορυφή της.
Η κλίμακα των β. δ/ντων είναι η Α11, προεκτεινόμενη προς τα πάνω κατά 2 προσαυξήσεις. Συνολικά έχουμε 11 προσαυξήσεις (9 κανονικές + 2 επέκταση) . Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι βαθμίδες 6 έως 9 της Α11 είναι κοινές για δ/λους και βοηθούς δ/ντες. Οι δ/ντες ανελίσσονται στην Α12 και την επέκταση της, οι οποίες καλύπτουν συνολικά 10 βαθμίδες. (8 κανονικές + 2 επέκταση)

3) Η 3η στήλη παρουσιάζει τους ετήσιους βασικούς μισθούς σε κάθε βαθμίδα, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων ( 44,447%) και του 220% του τιμαριθμικού εισοδήματος το 2ο εξάμηνο του 2005. Η ετήσια βασική προσαύξηση κάθε κλίμακας, μετά τις ενσωματώσεις, διαμορφώθηκε ως εξής: Α8 : £ 513, Α10 – Α11: £703, Α12: £901

4) Οι αριθμοί της 4ης στήλης προκύπτουν αν διαιρέσουμε τους αριθμούς της 3ης στήλης δια 12. Με την διαίρεση αυτή προκύπτουν οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί ανά κλίμακα και βαθμίδα.

5) Οι αριθμοί της 5ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς της 4ης στήλης επί 0,02. Με τον πολλαπλασιασμό αυτό βρίσκουμε την μηνιαία αύξηση των βασικών μισθών, ως αποτέλεσμα της γενικής αύξησης του 2%, η οποία δόθηκε από 1/1/2006.

6) Οι αριθμοί της 6ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης και 5ης στήλης επί 0,1337. Με την πράξη αυτή υπολογίζουμε το μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα για κάθε μια από τις 39 βαθμίδες των κλιμάκων του πίνακα.

7) Οι αριθμοί της 7ης στήλης δίνουν τους ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς για κάθε βαθμίδα. Αυτοί δίνονται από τον τύπο:

Ακαθάριστος μισθός = Βασικός μισθός + βασική αύξηση + τιμαριθμικό επίδομα.

Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί της 7ης στήλης αποτελούν το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης , 5ης και 6ης στήλης.

8) Οι αριθμοί της 8ης στήλης παρουσιάζουν την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση λόγω της διαφοροποίησης του τιμαριθμικού επιδόματος. Ως γνωστόν το πρώτο εξάμηνο του 2006 το τιμαριθμικό επίδομα ανερχόταν στο 12,39% των βασικών απολαβών, ενώ το δεύτερο, αντιστοιχούσε σε ποσοστό 13,37%. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος κατά 0,98%.Υπολογίστε λοιπόν την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας, που δίνεται στην στήλη 8 με βάση τον τύπο:

Ακαθάριστη μηνιαία τιμαριθμική αύξηση 2ου εξαμήνου=Μηνιαίες βασικές απολαβές . 0,0098

Μηνιαίες βασικές απολαβές = βασικός μηνιαίος μισθός + βασική μηνιαία αύξηση.

 

 

 

Αποκοπές, φόρος εισοδήματος και καθαρός μισθός

 

Τι πληρώνουν στο φόρο εισοδήματος οι δάσκαλοι το Β΄ εξάμηνο του 2006; Ποιες είναι οι συνεισφορές τους στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συντάξεως Χηρών; Τι προσφέρουν στην ΠΟΕΔ ως μηνιαία εισφορά στη συντεχνία; Πώς διαφοροποιούνται οι πιο πάνω εισφορές ανάλογα αν είσαστε μόνιμος ή συμβασιούχος; Διαβάστε την έρευνα που ακολουθεί για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τις μηνιαίες αποκοπές σας, ανάλογα με τη θέση, την κλίμακα και τη βαθμίδα κλίμακας που βρίσκεστε.  Στους τρεις πίνακες που παραθέτουμε πιο κάτω και τις σημειώσεις που ακολουθούν, μάθετε για όλα τα πιο πάνω θέματα με λεπτομέρειες.

       Επιπλέον γνωρίστε τον μηχανισμό με βάση τον οποίο το Γενικό Λογιστήριο αποκόπτει το μηνιαίο φόρο εισοδήματος και υπολογίστε κατά προσέγγιση τον ελάχιστο καθαρό μηνιαίο μισθό που προκύπτει όταν αφαιρεθεί από τον ακάθαρτο μισθό το σύνολο των αποκοπών.

Πίνακας 1: Αποκοπές απλών εκπαιδευτικών Β΄ εξαμήνου 2006

Στήλη 1

 

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       £

Στήλη 2

 

 

Ακαθάρ.

Μισθός Β΄ εξαμήνου

2006

£

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

£

(σημ.2)

Στήλη 4

 Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

(6,3%)

£

(σημ.3)

Στήλη 5

 

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0,75%)

£

(σημ.4)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

0,5%

£

(σημ.5)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

£

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.6,7)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

£

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.7,8,9)

Α8  1η

1012,12

32,39

63,76

  7,59

5,06

39,57

34,81

  927,51

  908,49

 »    2η

1061,55

33,97

66,88

  7,96

5,31

49,02

44,03

  965,29

  945,33

 »    3η

1110,98

35,55

69,99

  8,33

5,55

58,46

53,24

1003,09

  982,20

 »    4η

1160,42

37,13

73,11

  8,70

5,80

67,91

62,46

1040,88

1019,05

 »    5η

1209,86

38,72

76,22

  9,07

6,05

77,46

71,67

1078,56

1055,92

 »    6η

1259,29

40,30

79,34

  9,44

6,30

89,27

81,87

1113,98

1091,78

 »    7η

1308,72

41,88

82,45

  9,82

6,54

101,08

93,39

1149,40

1126,34

 »    8η

1358,16

43,46

85,56

10,19

6,79

112,89

104,91

1184,83

1160,90

 »    9η

1407,60

45,04

88,68

10,56

7,04

124,70

116,43

1220,26

1195,45

 »    10η

1457,03

46,62

91,79

10,93

7,29

136,51

127,95

1255,68

1230,00

 »    11η

1506,46

48,21

94,91

11,30

7,53

148,31

139,46

1291,11

1264,56

 »    12η

1555,90

49,79

98,02

11,67

7,78

160,12

150,98

1326,54

1299,12

 

 Α10  4η 

1619,41

51,82

102,02

12,15

8,10

175,75

165,78

1371,59

1343,51

    »    5η 

1687,15

53,99

106,29

12,65

8,44

195,16

183,27

1416,91

1389,15

    »    6η 

1754,89

56,16

110,56

13,16

8,77

214,58

202,21

1462,22

1433,35

    »    7η 

1822,64

58,32

114,83

13,67

9,11

234,00

221,15

1507,54

1477,55

    »    8η 

1890,38

60,49

119,09

14,18

9,45

253,42

240,09

1552,84

1521,75

    »    9η  

1958,12

61,32

123,36

14,69

9,79

272,84

259,03

1599,48

1565,94

 

 Α11  6η 

2012,76

64,41

126,80

15,10

10,06

288,50

274,31

1634,69

1601,59

    »    7η 

2080,51

66,43

(αν. όριο ασφαλιστ.

αποδοχών)

130,79

(αν. όριο ασφαλιστ.

αποδοχών)

15,65

10,40

307,95

293,34

1680,08

1645,98

    »    8η 

2148,25

16,83

10,74

327,82

313,56

1726,43

1693,16

    »    9η

2216,00

18,02

11,08

347,68

333,78

1772,79

1740,35

 

 

Πίνακας 2: Αποκοπές βοηθών διευθυντών Β΄ εξαμήνου  2006

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       £

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός Β΄ εξαμήνου 2006

£

(σημ.1)

Στήλη 3

 

Κοινωνικ.

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

£

(σημ.2)

Στήλη 4

 

Κοινωνικ.

Ασφαλι-σεις μο-νίμων με 400+ μή-νες υπη-ρεσίας & συμβασι-

oύχοι (6,3%)

£

(σημ.3)

Στήλη 5

 

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0,75%)

£

(σημ.4)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

(0,5%)

£

(σημ.5)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

£

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

μον.400+ μήνες υπ.

(σημ.6,7)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

£

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

μον.400+ μήνες υπ.

(σημ.7,8,9)

Α11  1η 

1674,04

53,57

105,46

12,56

8,37

191,41

179,60

1408,23

1380,61

    »   2η 

1741,78

55,74

109,73

13,06

8,71

210,82

198,54

1453,45

1424,80

    »   3η 

1809,53

57,90

114,00

13,57

9,05

230,24

217,49

1498,77

1468,99

    »   4η 

1877,28

60,07

118,27

14,08

9,39

249,66

236,43

1544,08

1513,19

    »   5η 

1945,02

62,24

122,54

14,59

9,73

269,08

255,37

1589,38

1557,38

    »   6η 

2012,76

64,41

126,80

15,10

10,06

288,50

274,31

1634,69

1601,59

    »   7η 

2080,51

66,43

(αν. όριο ασφαλιστ.

αποδοχών)

130,79

(αν. όριο ασφαλιστ.

αποδοχών)

15,65

10,40

307,95

293,34

1680,08

1645,98

    »   8η 

2148,25

16,83

10,74

327,82

313,56

1726,43

1693,16

» 9η (κορυφή)

2216,00

18,02

11,08

347,68

333,78

1772,79

1740,35

Α11+1 πρ.

 

2283,75

19,21

11,42

367,55

354,00

1819,14

1787,54

Α11+2 πρ.

        

2351,49

20,39

11,76

387,42

374,22

1865,49

1834,72

 

 

Πίνακας 3: Αποκοπές διευθυντών Β΄ εξαμήνου 2006

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       £

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός Α΄ εξαμ. 2006

£

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

£

(σημ.2)

Στήλη 4

 

 

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβ.

£

(σημ.3)

Στήλη 5

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

£

(400 μηνιαίες εισφορές)

(σημ.4)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

£

 

0,5%

(σημ.5)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

£

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

400+

μήνες υπ.

(σημ.6,7)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

£

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

400+ μήνες υπ.

(σημ.7,8,9)

 A12    1η 

1858,19

59,46

117,07

13,94

  9,29

244,19

231,09

1531,31

1500,74

    »      2η 

1945,02

62,24

122,54

14,59

  9,73

269,08

255,37

1589,38

1557,38

    »      3η 

2031,84

65,02

128,01

15,24

10,16

293,97

279,64

1647,45

1614,03

    »      4η 

2118,67

66,43

(αν. όριο ασφαλιστ.

αποδοχών)

130,79

(αν. όριο ασφαλιστ.

αποδοχών)

16,32

10,59

319,14

304,73

1706,19

1672,56

    »      5η 

2205,49

17,84

11,03

344,60

330,64

1765,59

1733,03

    »      6η 

2292,32

19,36

11,46

370,06

356,56

1825,01

1793,51

    »      7η 

2379,15

20,88

11,90

395,52

382,48

1884,42

1853,98

    »      8η 

(κορυφή)

2465,97

22,39

12,33

420,99

408,40

1943,83

1914,45

Α12+1πρ.

        

2552,79

23,91

12,76

446,45

434,31

2003,24

1974,93

Α12+2πρ.

        

2639,62

25,43

13,20

471,91

460,23

2062,65

2035,40

 

Σημειώσεις

1) Τα ποσά που δίνονται στη στήλη 2 πάρθηκαν από τη μελέτη, Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Β΄ εξαμήνου 2006,  του Μ. Πόλη.

2) Οι μηνιαίες αποκοπές κοινωνικών  ασφαλίσεων μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας ισούνται με το 3,2% των μηνιαίων ακαθαρίστων απολαβών, με ανώτατο όριο ετήσιων απολαβών πάνω στις οποίες γίνονται αποκοπές, για το έτος 2006 τις £24912. Το αντίστοιχο μηνιαίο όριο είναι £2076 {24912:12}. Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκόπτονται και από το 13ο μισθό, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνολικές ετήσιες ασφαλιστέες αποδοχές δεν υπερβαίνουν το προαναφερθέν ετήσιο όριο.

3) Οι μηνιαίες αποκοπές κοινωνικών  ασφαλίσεων μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας και συμβασιούχων ισούνται με το 6,3% των μηνιαίων ακαθαρίστων απολαβών, μέχρι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (σημείωση 2). Στους συμβασιούχους επιστρέφεται το περιπλέον 3,1% των εισφορών μόλις γίνουν μόνιμοι επί δοκιμασία και έτσι , αναδρομικά, αναγνωρίζεται η περίοδος της σύμβασης για σκοπούς επαγγελματικής σύνταξης.

      Όταν συμπληρώσετε 400 μήνες υπηρεσίας, περίοδος που απαιτείται για να κατοχυρώσετε δικαίωμα πλήρους επαγγελματικής σύνταξης, αρχίζετε, για το υπόλοιπο της υπηρεσίας σας και κατόπιν αίτησης σας, να πληρώνετε 6,3% ως εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Έναντι της αυξημένης αυτής εισφοράς σας δικαιούστε, όταν θα γίνετε 63 ετών, το μέρος της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση την εισφορά αυτή.

      Σημειώνουμε ότι για τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας, υπάρχει συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,2%, το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση τον μισθό σας, καταλήγει στο κυβερνητικό ταμείο. Η κυβέρνηση σας καταβάλλει την επαγγελματική σύνταξη  μόλις αφυπηρετήσετε (55+ χρόνια ηλικίας). Τη βασική σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων μαζί με το μέρος της αναλογικής που δικαιούστε, για την περίοδο μετά τη συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεως σας ,την καταβάλλει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μόλις συμπληρώσετε  το  63ο έτος ηλικίας.

4)  Οι μηνιαίες εισφορές σας στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών ισούνται με ποσοστό 0,75% για ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς οι οποίοι  δεν ξεπερνούν τις £2076, που είναι το μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για το 2006  {24912:12} και 1,75% για το μέρος του μισθού σας, αν υπάρχει, που ξεπερνά το όριο αυτό.

     Δεν αποκόπτεται εισφορά για το Ταμείο Σύνταξης Χηρών από το 13ο μισθό. Η αποκοπή της εισφοράς σταματά μόλις συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές.

5) Η μηνιαία εισφορά των δασκάλων μελών της Π.Ο.Ε.Δ στη συντεχνία τους ισούται με το 0,5%. του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού τους. Η συνεισφορά για τη συντεχνία μας δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό.

6) Το μέγιστο ποσό φόρου εισοδήματος υπολογίζεται  με βάση τα ακόλουθα βήματα:

Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο εισόδημα σας που υπόκειται σε φορολογία:

Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό ίσο με £769,23.  Το ποσό αυτό προκύπτει αν επιμερίσουμε το ετήσιο αφορολόγητο ποσό των £10000 στους 13 μηνιαίους μισθούς που εισπράττουμε κατ’ έτος.(10000:13).

Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το Ταμείο Σύνταξης Χηρών, την ΠΟΕΔ και μελλοντικά, αν και όταν εφαρμοστεί, στο Σχέδιο Υγείας.

Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε τον φόρο εισοδήματος που σας αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:

- Οι πρώτες £384,62  από το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα φορολογούνται προς 20%. (£5000 φορολογούμενες @ 20%, επιμεριζόμενες εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Ομοίως, οι επόμενες £384,61 φορολογούνται προς 25%.

- Κάθε επόμενη λίρα φορολογείται προς 30%.

 

Παράδειγμα:

Β. δ/ντης βρίσκεται στην 5η βαθμίδα της Α11 . Από τον πίνακα 2, στήλη 2, βρίσκουμε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του που είναι £1945,02. Από το ποσό αυτό αφαιρούμε τα ακόλουθα ποσά που φοροαπαλλάσονται: Αφορολόγητο ποσό: £769,23. Κοινωνικές Ασφαλίσεις: £62,24. Συντάξεις Χηρών: £14,59. Εισφορά στην ΠΟΕΔ: £9,73. Το φορολογητέο ποσό που απομένει είναι £1089,23. Από το ποσό αυτό :

-Οι πρώτες £384,62 φορολογούμενες με συντελεστή 20% αποφέρουν στο κράτος £76,92 φόρο εισοδήματος. {£384,62Χ0,2= £76,92}

-Οι επόμενες £384,61 φορολογούμενες με συντελεστή 25% αποφέρουν στο κράτος  £96,16 φόρο εισοδήματος. {£384,62Χ0,25=£96,16}

- Οι τελευταίες £320 φορολογούμενες με συντελεστή 30% αποφέρουν στο κράτος £96 φόρο εισοδήματος. {£320Χ0,3= £96}

Αθροίζοντας τα 3 ποσά βρίσκουμε το ποσό φόρου που αποκόπτεται από το σύστημα φορολογίας, το οποίο είναι £269,08.

Το ποσό του φόρου εισοδήματος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω όταν συντρέχουν οι πιο κάτω ειδικοί λόγοι:

Α) Αν ο φορολογούμενος εισφέρει σε ασφάλεια ζωής. Το ποσό των ασφαλίστρων που φοροαπαλλάσεται, αθροιζόμενο με τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε Ταμεία Προνοίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/6 του ακαθάριστου εισοδήματος. Επίσης τα ετήσια ασφάλιστρα ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού.

Β) Αν ο φορολογούμενος έχει καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, δεδομένου ότι άρχισε να καταθέτει πριν τις 30.4.2003. (Φοροαπαλλάσεται το 40% των καταθέσεων με όριο ποσού καταθέσεων που φοροαπαλλάσσονται  το συγκεκριμένο έτος το 25% των ετησίων απολαβών του φυσικού προσώπου.)

Γ) Αν ο φορολογούμενος έχει κάνει δωρεές, μπορεί να φοροαπαλλάξει το ισόποσο τους δεδομένου ότι μπορεί να παραθέσει σχετικές αποδείξεις

7) Στις στήλες 7 και 8 (Φόρος εισοδήματος & Καθαρός μισθός) δίνονται 2 τιμές σε κάθε οριζόντια σειρά. Με τονισμένη γραμματοσειρά (B) δίνονται τα δεδομένα των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας που αποτελούν την πλειοψηφία. Με άτονη γραμματοσειρά τα αντίστοιχα δεδομένα των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας.

8) Ο καθαρός μισθός των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας (στήλη 8, 1η σειρά τονισμένη) προκύπτει αν από την στήλη 2 (ακαθάριστος μηνιαίος μισθός) αφαιρέσουμε το περιεχόμενο των στηλών 3 , 5, 6 και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  την1η σειρά που είναι γραμμένη με μαύρο έντονο χρώμα.

9) Ο καθαρός μισθός των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας  προκύπτει, αντίστοιχα, αν από τη στήλη 2 αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα των στηλών 4, 6, και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  τη 2η σειρά που είναι γραμμένη με άτονο χρώμα.

Ειδικά στην περίπτωση των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας, προϋποθέτουμε ότι  έχουν καλύψει τις συνεισφορές τους στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών, γιαυτό δεν αφαιρούμε το περιεχόμενο της 5ης στήλης. Αν αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση σας, αφαιρέστε από το αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται στη στήλη 8, περιπλέον, και το 70% του ποσού της στήλης 5.( Το 30% δεν αφαιρείται διότι η συνεισφορά στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών φοροαπαλλάσεται ).

10) Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο λόγος ακαθαρίστων μισθών δ/ντη (Α12+2πρ.) και πρωτοδιόριστων (βάση Α8) είναι 2,61:1, ο αντίστοιχος λόγος των καθαρών μισθών πέφτει στο 2:22:1, λόγω της αύξησης του ποσοστού του φόρου εισοδήματος στις ψηλότερες βαθμίδες των κλιμάκων.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49