Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 163 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2005
There are no translations available.

Περίληψη:
-Αύξηση των μισθών κατά 2,51% από 1.1.2005
- Ακαθάριστη μηνιαία αύξηση μισθού, ανάλογα με την θέση/κλίμακα/βαθμίδα σας μεταξύ ₤23,49 - ₤61,28
- Καθαρή μηνιαία αύξηση μεταξύ ₤17,75 - ₤41,52.
- Ενημερωθείτε με λεπτομέρεια για τους μισθούς σας το πρώτο εξάμηνο του 2005, στους πίνακες 1, 2, 3 που ακολουθούν και στις επεξηγηματικές σημειώσεις.


Σημαντική άνοδος των μισθών, λόγω αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος, σημειώθηκε το 1ο εξάμηνο του 2005, σε σύγκριση με το 2ο εξάμηνο του 2004. Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο Αρ. 1277 του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2005, το νέο ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005 ανέρχεται σε 250,69% επί των βασικών μισθών, έναντι ποσοστού 242,10% που ίσχυε το δεύτερο εξάμηνο του απελθόντος έτους. Η αύξηση του 8,59% επί των βασικών μισθών, ισούται με ποσοστό αύξησης 2,51% επί των συνολικών απολαβών. Όπως αναφέρει η Εγκύκλιος, στον υπολογισμό του νέου ποσοστού του τιμαρίθμου, δε λήφθηκε υπόψη η επίδραση των καταναλωτικών φόρων. Αναφορά στο θέμα αυτό σε λεπτομέρεια θα γίνει σε επόμενη σελίδα της μελέτης αυτής. Η ακαθάριστη αύξηση, καθώς και κατά προσέγγιση υπολογισμός της καθαρής αύξησης που θα έχουμε από 1.1.2005, ανάλογα με τη κλίμακα, τη βαθμίδα και τη θέση κάθε δασκάλου δίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν:

 

Πίνακας 1: Μισθοδοσία απλών δασκάλων το Α εξάμηνο του 2005

 

Στήλη 1:

 

Κλίμακα

(Σημ. 1)

Στήλη 2

 

Βαθμίδα

( ετήσιος βασικός μισθός)

Στήλη 3:

 

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

2ο  εξάμηνο 2004

(σημ. 2,10 )

Στήλη 4

 

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές

1ο  εξάμηνο 2005 ₤

(σημ. 3,10 )

Στήλη 5

 

Ακαθάριστη μηνιαία αύξηση από

1/1/2005

(σημ. 4,10)

Στήλη 6

 

Καθαρή μηνιαία αύξηση

(Προσέγγιση)

( σημ. 5-9)

 

 

 

 

 

 

Α8

  1η ( 2272 )

  935,60

  959,09

23,49

17,75 (σημ. 5)

  2η ( 2383 )

  981,31

1005,95

24,64

18,61    »   »

  3η ( 2494 )

1027,01

1052,80

25,79

19,49    »   »

  4η ( 2605 )

1072,72

1099,66

26,94

20,35    »   »

  5η ( 2716 )

1118,42

1146,52

28,10

21,23    »   »

  6η ( 2827 )

1164,14

1193,37

29,23

22,08    »   »

  7η ( 2938 )

1209,84

1240,23

30,39

21,44  (σημ. 6)

  8η ( 3049 )

1255,55

1287,09

31,54

22,25    »   »

  9η ( 3160 )

1301,25

1333,94

32,69

23,07    »   »

10η ( 3271 )

1346,97

1380,80

33,83

23,87    »   »

11η ( 3382 )

1392,69

1427,66

34,97

24,67    »   »

12η ( 3493 )

1438,39

1474,52

36,13

25,49    »   »

 

 

 

 

Α10

  4η ( 3636 )

1497,28

1534,88

37,60

26,53    »   »

  5η ( 3788 )

1559,87

1599,04

39,17

27,63    »   »

  6η ( 3940 )

1622,46

1663,21

40,75

26,71 (σημ.7)

  7η ( 4092 )

1685,06

1727,37

42,31

27,74    »   »

  8η ( 4244 )

1747,65

1791,54

43,89

28,77    »   »

  9η ( 4396 )

1810,24

1855,70

45,46

29,80    »   »

 

 

 

Α11

  6η ( 4519 )

1860,89

1907,62

46,73

32,13  (σημ.8) 

  7η ( 4671 )

1923,48

1971,79

48,31

33,21    »   »

  8η ( 4823 )

1986,08

2035,95

49,87

34,08(σημ.8,9)

  9η ( 4975 )

2048,67

2100,12

51,45 

34,86  (σημ.9)

 

 

Πίνακας 2: Μισθοδοσία βοηθών διευθυντών το A εξάμηνο του 2005 

Στήλη 1

 

Κλίμακα

(Σημ. 1)

Στήλη 2

 

Βαθμίδα

Στήλη 3

 

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

2ο  εξάμηνο 2004

(Σημ. 2,10)

Στήλη 4

 

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

1ο  εξάμηνο 2005

(Σημ. 3,10)

Στήλη 5

 

Ακαθάριστη μηνιαία αύξηση από

1/1/2005

(Σημ. 4,10)

Στήλη 6

 

Καθαρή μηνιαία αύξηση

(Προσέγγιση)

(Σημ. 6-9)

 

 

 

 

    Α11

  1η  (3759)

1547,94

1586,80

38,86

27,42 (σημ.6)

  2η  (3911)

1610,53

1650,97

40,44

26,51 (σημ.7)

  3η (4063)

1673,12

1715,13

42,01

27,54   »   »

  4η (4215)

1735,71

1779,30

43,59

28,57   »   »

  5η (4367)

1798,30

1843,46

45,16

29,60   »   »

  6η (4519)

1860,89

1907,62

46,73

32,13  (σημ.8) 

  7η (4671)

1923,48

1971,79

48,31

33,21    »   »

  8η (4823)

1986,08

2035,95

49,87

34,08(σημ.8,9)

  9η (4975)

2048,67

2100,12

51,45 

34,86  (σημ.9)

 

  Α11+ 2 πρ.

(επέκταση)

10η (5127)

2111,26

2164,28

53,02

35,92  (σημ.9)

11η (5279)

2173,86

2228,45

54,59

36,98   »   »

 

Πίνακας 3: Μισθοδοσία  διευθυντών το A εξάμηνο του 2005

Στήλη 1

 

Κλίμακα

(Σημ. 1)

Στήλη 2

 

Βαθμίδα

Στήλη 3

 

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

2ο  εξάμηνο 2004

(Σημ. 2,10)

Στήλη 4

 

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

1ο  εξάμηνο 2005

(Σημ. 3,10)

Στήλη 5

 

Ακαθάριστη μηνιαία αύξηση

(Σημ. 4,10)

Στήλη 6

 

Καθαρή μηνιαία αύξηση

(Προσέγγιση)

(Σημ. 7-9)

 

 

 

 

    Α12

  1η (4171)

1717,59

1760,72

43,13

28,27 (σημ.7)

  2η (4366)

1797,89

1843,04

45,15

29,59   »   »

  3η (4561)

1878,19

1925,35

47,16

32,43 (σημ.8)

  4η (4756)

1958,49

2007,67

49,18

33,81   »   »

  5η (4951)

2038,79

2089,99

51,20

34,69 (σημ.9)

  6η (5146)

2119,09

2172,30

53,21

36,05   »   »

  7η (5341)

2199,39

2254,62

55,23

37,42   »   »

  8η (5536)

2279,69

2336,94

57,25

38,78   »   »

 

  Α12+ 2 πρ.

(επέκταση)

  9η (5731)

2359,98

2419,25

59,27

40,16   »   »

10η (5926)

2440,29

2501,57

61,28

41,52   »   »

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

1) Η ανέλιξη του απλού δασκάλου γίνεται στις συνδυασμένες κλίμακες Α8 – Α10 – Α11, του β. δ/ντη στην Α11 + 2 προσαυξήσεις και του δ/ντη στην Α12 + 2 προσαυξήσεις. Ο απλός δάσκαλος διορίζεται στην βάση της Α8 (2272) και κάθε φορά που συμπληρώνει έτος υπηρεσίας προχωρεί στην επόμενη βαθμίδα της κλίμακας. {Με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας προχωρεί στην 2η βαθμίδα της Α8 (2383) , με τη συμπλήρωση δύο στην δεύτερη (2494) κ.ο.κ.} Όταν φτάσει στην κορυφή της Α8 (3493), με τη συμπλήρωση 11 χρόνων υπηρεσίας, παραμένει εκεί για έντεκα μήνες και ακολούθως μεταπηδά στην τέταρτη βαθμίδα της Α10 (3636) και συνεχίζει κανονικά, με ετήσιες προσαυξήσεις, μέχρι την κορυφή της κλίμακας αυτής (4396). Από την ημερομηνία ένταξης στην Α10, μέχρι την κορυφή της κλίμακας αυτής μεσολαβούν 5 χρόνια. Στην κορυφή της Α10 ο δάσκαλος παραμένει για 10 μήνες, ακολούθως δε εντάσσεται στην έκτη βαθμίδα της Α11 (4519). Ακολουθούν δε 3 ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι την κορυφή της Α11.
Ο συνολικός χρόνος ανέλιξης του απλού δασκάλου μέχρι την κορυφή της κλίμακας του είναι 20,75 χρόνια. (Α8: 11 χρόνια και 11 μήνες, Α10 είναι 5 χρόνια και 10 μήνες, Α11 3 χρόνια).
Δάσκαλοι με 15-20 χρόνια υπηρεσίας, που προάχθηκαν στην θέση β. Δ/ντη την τριετία 2001-2004, τοποθετήθηκαν με την προαγωγή τους στην βάση της Α11 (3759). Αυτό γιατί τα άτομα αυτά, κατά την ημερομηνία προαγωγής τους, βρίσκονταν σε βαθμίδες της κλίμακας Α8, που βρίσκεται ολόκληρη κάτω από την βάση της Α11. Το τελευταίο όμως γεγονός, ότι δηλαδή απλοί δάσκαλοι με 15-20 χρόνια υπηρεσίας βρίσκονται ακόμα στην Α8, είναι απότοκο του γεγονότος ότι τα άτομα αυτά πρωτοδιορίστηκαν στην κλίμακα Α5 και όχι απευθείας στην Α8 που διορίζονται σήμερα* οι δάσκαλοι.
* Οι πρώτοι δάσκαλοι διορίστηκαν απευθείας στην Α8 την 1.9.1997.

2) Ο υπολογισμός του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού του 2ου εξαμήνου του 2004 προκύπτει με βάση τα ακόλουθα βήματα:
Α) Βρέστε την κλίμακα και την βαθμίδα μισθοδοσίας σας, από την κατάσταση μισθού που σας αποστέλλει τακτικά το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας.
Β) Διαιρέστε τον ετήσιο βασικό μισθό σας δια 12 για να βρείτε τον μηνιαίο βασικό μισθό σας.
Γ) Πολλαπλασιάστε τον μηνιαίο βασικό μισθό σας επί 1,44447 για να ενσωματώσετε σε αυτόν τις κατά καιρούς εγκεκριμένες γενικές αυξήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των τριετών συλλογικών συμβάσεων. Το ύψος τους το 2004 ήταν 44,447% επί των βασικών μισθών.
Δ) Πολλαπλασιάστε τον αριθμό που προέκυψε στο Γ επί 3,421 για να ενσωματώσετε το τιμαριθμικό επίδομα του 2ου εξαμήνου του 2004, ύψους 242,1%. Ο αριθμός που βρήκατε αντιστοιχεί στον μηνιαίο ακαθάριστο μισθό σας το εξάμηνο αυτό.

Παράδειγμα που ενσωματώνει τις παραγράφους Α, Β, Γ, Δ, :
Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός στην 2η βαθμίδα της Α8: (2383 : 12) . 1,44447 . 3,421 = 981,31

3) Υπολογίστε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας το 1ο εξάμηνο του 2005, πολλαπλασιάζοντας τον αντίστοιχο μισθό του 2ου εξαμήνου του 2004 επί 1,0251, για να ενσωματώσετε την συνολική αύξηση του 2,51%. {Ο υπολογισμός θα μπορούσε να γίνει και με βάση τα στάδια της σημείωσης 2 , στο στάδιο Δ όμως θα έπρεπε να πολλαπλασιάσετε επί 3,5069, για να ενσωματώσετε το τιμαριθμικό επίδομα του Α εξαμήνου του 2005, ύψους 250,69%} .

4) Υπολογίστε την μηνιαία ακαθάριστη αύξησή σας (στήλη 5) αφαιρώντας από το αντίστοιχο ποσό της στήλης 4, το ποσό της στήλης 3.

5) Υπολογίστε την κατά προσέγγιση καθαρή αύξηση σας, που φαίνεται στη στήλη 6, πολλαπλασιάζοντας την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας, όπως φαίνεται στη στήλη 5, επί 0,7555.
Εξήγηση: Από την αύξηση αφαιρούνται τα ακόλουθα : Φόρος εισοδήματος 20% (Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: ₤10001 - ₤15000), Κοινωνικές Ασφαλίσεις 3,2%, Ταμείο Συντάξεως Χηρών 0,75%, ΠΟΕΔ: 0,5%

6) Υπολογίστε την κατά προσέγγιση καθαρή αύξηση σας, που δίνεται στη στήλη 6, πολλαπλασιάζοντας την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας όπως φαίνεται στη στήλη 5 επί 0,7055.
Εξήγηση: Από την αύξηση αφαιρούνται τα ακόλουθα: Φόρος εισοδήματος 25% (Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: ₤15001 - ₤20000), Κοινωνικές Ασφαλίσεις 3,2%, Ταμείο Συντάξεως Χηρών 0,75%, ΠΟΕΔ: 0,5%

7) Υπολογίστε την κατά προσέγγιση καθαρή αύξηση σας, που δίνεται στη στήλη 6, πολλαπλασιάζοντας την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας, όπως φαίνεται στη στήλη 5, επί 0,6555.
Εξήγηση: Από την αύξηση αφαιρούνται τα ακόλουθα: Φόρος εισοδήματος 30% (Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: ₤20001+), Κοινωνικές Ασφαλίσεις 3,2%, Ταμείο Συντάξεως Χηρών 0,75%, ΠΟΕΔ: 0,5%

8) Υπολογίστε την κατά προσέγγιση καθαρή αύξηση σας, πολλαπλασιάζοντας την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας όπως φαίνεται στη στήλη 5 επί 0,6875.
Εξήγηση: Από την αύξηση αφαιρούνται τα ακόλουθα: Φόρος εισοδήματος 30%, Ταμείο Συντάξεως Χηρών 0,75%, ΠΟΕΔ: 0,5%. Δεν αποκόπτονται κοινωνικές ασφαλίσεις επί του ποσού της αύξησης, λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών, το οποίο το 2005 είναι £24180. (Αντίστοιχο μηνιαίο όριο: {24180:13=£1860}. Το μηνιαίο όριο στην περίπτωση αυτή βρίσκεται αν διαιρέσουμε το αντίστοιχο ετήσιο όριο δια 13.

9) Υπολογίστε την κατά προσέγγιση καθαρή αύξηση σας, πολλαπλασιάζοντας την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας όπως φαίνεται στη στήλη 5 επί 0,6775.
Εξήγηση: Από την αύξηση αφαιρούνται τα ακόλουθα: Φόρος εισοδήματος 30%, Ταμείο Συντάξεως Χηρών 1,75%, ΠΟΕΔ: 0,5%. Δεν αποκόπτονται κοινωνικές ασφαλίσεις επί του ποσού της αύξησης, λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών. Αποκόπτεται ποσοστό 1,75% στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών, επειδή το ποσό της αύξησης βρίσκεται πάνω από το ετήσιο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για το 2005.
Το μηνιαίο όριο στην περίπτωση αυτή βρίσκεται αν διαιρέσουμε το αντίστοιχο ετήσιο όριο δια 12, εφόσον η συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών δεν αποκόπτεται από τον 13ο μισθό. {Μηνιαίο όριο: 24180:12=£2015}

10) Τα ποσοστά αποκοπών που αναφέρονται στις σημειώσεις 5-8 διαφοροποιούνται στις κατωτέρω εξειδικευμένες περιπτώσεις:
Α) Συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί: Ποσοστό εισφοράς στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις : 6,3% . Δεν υπάρχει συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών. Επιστροφή του ποσοστού 3,1% των Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά την μονιμοποίηση.
Β) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά την συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας: Ποσοστό εισφοράς στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις: 6,3%, επιπλέον δεν υπάρχει συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών, όταν συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές.
Αν η περίπτωση σας εμπίπτει στις παραγράφους (Α) και (Β) της σημείωσης 10, χρησιμοποιήστε τα πιο πάνω δεδομένα για να υπολογίσετε τα αντίστοιχα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Κάθε μήνα του 2005 αποκόπτονται τα ακόλουθα ποσοστά από τον μισθό των μονίμων εκπαιδευτικών:

Κοινωνικές Ασφαλίσεις: 3,2%* (Οροφή μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου αποκόπτονται εισφορές: ₤1860 . Αριθμός ετήσιων εισφορών : 13
* Συμβασιούχοι και μόνιμοι με 400+ μήνες υπηρεσίας 6,3%.

Ταμείο Συντάξεως Χηρών: 0,75% για τις πρώτες ₤2015 του μηνιαίου μισθού σας, 1,75% για τις επόμενες. Αριθμός ετήσιων εισφορών 12, Σύνολο εισφορών: 400

Εισφορά στην Π.Ο.Ε.Δ.: 0,5% . Ετήσιες εισφορές 12.

Φόρος εισοδήματος: Πρώτες ₤5000 ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος 20% , επόμενες ₤5000 25% , επόμενα ποσά 30%.

Διαβάστε τους πίνακες 4,5,6 και τις σημειώσεις που ακολουθούν για λεπτομερείς εξηγήσεις.
 

Πίνακας 4: Αποκοπές Απλών εκπαιδευτικών

 

Στήλη 1

 

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       ₤

Στήλη 2

 

 

Ακαθάρ.

Μισθός Α΄ εξαμ. 2005

Στήλη 3

Σημ.1

 

Κοινων.

Ασφαλ.

Μονίμων

Με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

Στήλη 4

Σημ. 2

 

Κοινων.

Ασφαλ.

Μονίμων

Με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβ.

Στήλη 5

Σημ. 3

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

Στήλη 6

Σημ. 4

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

Στήλη 7

Σημ. 5,6

 

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

Μόνιμοι

1-400 μ.υ.

Συμβ.&

400+ μήνες υπ.

Στήλη 8

Σημ. 6, 7

 

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

Μόνιμοι

1-400 μ.υ.

Συμβ.&

400+ μήνες υπ.

Α8  2272

  959,09

30,69

  60,42

  7,19

  4,80

  29,44

  24,93

  886,97

  868,94

 »    2383

1005,95

32,19

  63,37

  7,54

  5,03

  38,39

  33,66

  922,80

  903,89

 »    2494

1052,80

33,69

  66,33

  7,90

  5,26

  47,34

  42,40

  958,61

  938,81

 »    2605

1099,66

35,19

  69,28

  8,25

  5,50

  56,30

  51,13

  994,42

  973,75

 »    2716

1146,52

36,69

  72,23

  8,60

  5,73

  65,25

  59,87

1030,25

1008,69

 »    2827

1193,37

38,19

  75,18

  8,95

  5,97

  74,21

  68,60

1066,05

1043,62

 »    2938

1240,23

39,69

  78,13

  9,30

  6,20

  84,72

  77,44

1100,32

1078,46

 »    3049

1287,09

41,19

  81,09

  9,65

  6,44

  95,92

  88,35

1133,89

1111,21

 »    3160

1333,94

42,69

  84,04

10,00

  6,67

107,11

  99,27

1167,47

1143,96

 »    3271

1380,80

44,19

  86,99

10,36

  6,90

118,30

110,19

1201,05

1176,72

 »    3382

1427,66

45,69

  89,94

10,71

  7,14

129,49

121,11

1234,63

1209,47

 »    3493

1474,52

47,18

  92,89

11,06

  7,37

140,69

132,02

1268,22

1242,24

 

 Α10 3636

1534,88

49,12

  96,70

11,51

  7,67

155,11

146.09

1311,47

1284,42

    »   3788

1599,04

51,17

100,74

11,99

  8,00

170.43

161.04

1357,45

1329,26

    »   3940

1663,21

53,22

104,78

12,47

  8,32

188.30

176.57

1400,90

1373,54

    »   4092

1727,37

55,28

108,82

12,96

  8,64

206,69

194,51

1443,80

1415,40

    »   4244

1791,54

57,33

112,87

13,44

  8,96

225,08

212,45

1486,73

1457,26

    »   4396 

1855,70

59,38

116,91

13,92

  9,28

243,47

230,39

1529,65

1499,12

 

 Α11 4519

1907,62

59,52

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

117,18

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

14,31

  9,54

258,81

245,80

1565,44

1535,10

    »   4671

1971,79

14,79

  9,86

277,83

264,96

1609,79

1579,79

    »   4823

2035,95

15,48

10,18

293,72

284,11

1657,05

1624,48

    »   4975

2100,12

16,60

10,50

315,59

303,27

1697,91

1669,17

 

 

Πίνακας 5: Αποκοπές Βοηθών Διευθυντών

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       ₤

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός Α΄ εξαμ. 2005

Στήλη 3

Σημ.1

 

Κοινων.

Ασφαλ.

Μονίμων

Με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

Στήλη 4

Σημ. 2

 

Κοινων.

Ασφαλ.

Μονίμων

Με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβ.

Στήλη 5

Σημ. 3

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

Στήλη 6

Σημ. 4

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

Στήλη 7

Σημ. 5,6

 

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

Μόνιμοι

1-400 μ.υ.

Συμβ.&

400+ μήνες υπ.

Στήλη 8

Σημ. 6,7

 

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

Μόνιμοι

1-400 μ.υ.

Συμβ.&

400+ μήνες υπ.

Α11  3759

1586,80

50,77

  99,97

11,90

  7,93

167,51

158,18

1348,69

1320,72

    »   3911

1650,97

52,83

104,01

12,38

  8,25

184,78

173,14

1392,73

1365,57

    »   4063

1715,13

54,88

108,05

12,86

  8,58

203,17

191,08

1435,64

1407,42

    »   4215

1779,30

56,94

112,10

13,34

  8,90

221,56

209,02

1478,56

1449,28

    »   4367

1843,46

58,99

116,14

13,83

  9,22

239,96

226,96

1521,46

1491,14

    »   4519

1907,62

59,52

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

117,18

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

14,31

  9,54

258,81

245,80

1565,44

1535,10

    »   4671

1971,79

14,79

  9,86

277,83

264,96

1609,79

1579,79

    »   4823

2035,95

15,48

10,18

296,76

283,87

1654,01

1624,72

    »   4975

2100,12

16,60

10,50

315,59

303,27

1697,91

1669,17

Α11+1 πρ.

         5127

2164,28

17,72

10,82

334,40

322,41

1741,82

1713,87

Α11+2 πρ.

         5279

2228,45

18,85

11,14

353,21

341,57

1785,83

1758,56

 

Πίνακας 6: Αποκοπές Διευθυντών

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       ₤

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός Α΄ εξαμ. 2005

Στήλη 3

Σημ.1

 

Κοινων.

Ασφαλ.

Μονίμων

Με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

Στήλη 4

Σημ. 2

 

Κοινων.

Ασφαλ.

Μονίμων

Με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβ.

Στήλη 5

Σημ. 3

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(400 μηνιαίες εισφορές)

Στήλη 6

Σημ. 4

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

Στήλη 7

Σημ. 5,6

 

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

Μόνιμοι

1-400 μ.υ.

 

400+

μήνες υπ.

Στήλη 8

Σημ. 6, 7

 

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

Μόνιμοι

1-400 μ.υ.

 

400+ μήνες υπ.

 A12 4171

1760,72

56,32

110,93

13,21

  8,80

216,25

203,83

1466,14

1437,16

    »   4366

1843,04

58,98

116,11

13,82

  9,22

239,84

226,84

1521,18

1490,87

    »   4561

1925,35

59,52

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

117,18

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

14,44

  9,63

264,06

251,09

1577,70

1547,45

    »   4756

2007,67

15,06

10,04

288,44

275,66

1634,61

1604,79

    »   4951

2089,99

16,42

10,45

312,61

300,24

1689,99

1662,12

    »   5146

2172,30

17,87

10,86

336,74

324,81

1747,31

1719,45

    »   5341

2254,62

19,31

11,27

360,89

349,38

1803,63

1776,79

    »   5536

2336,94

20,75

11,68

385,03

373,95

1859,96

1834,13

 

 

Α12+1πρ.

         5731

2419,25

22,19

12,10

409,16

398,52

1916,28

1891,45

Α12+2πρ.

         5926

2501,57

23,63

12,51

433,30

423,09

1972,61

1948,79

 

Σημειώσεις:

1) Μηνιαίες αποκοπές Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας: Ακαθάριστος μισθός Χ 0,032

2) Μηνιαίες αποκοπές Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας και συμβασιούχων: Ακαθάριστος μισθός Χ 0,063. Στους συμβασιούχους επιστρέφεται το περιπλέον 3,1% μόλις γίνουν μόνιμοι επι δοκιμασία, έτσι δε, αναδρομικά, αναγνωρίζεται η περίοδος της σύμβασης για σκοπούς επαγγελματικής σύνταξης.
Όταν συμπληρώσετε 400 μήνες υπηρεσίας, περίοδος που απαιτείται για να κατοχυρώσετε δικαίωμα πλήρους επαγγελματικής σύνταξης, αρχίζετε, για το υπόλοιπο της υπηρεσίας σας και κατόπιν αίτησης σας, να πληρώνετε 6,3% ως εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Έναντι της αυξημένης αυτής εισφοράς σας δικαιούστε, όταν θα γίνετε 63 ετών, το μέρος της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση την εισφορά αυτή.
Σημειώνουμε ότι για τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας, υπάρχει συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,2%, το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση τον μισθό σας, καταλήγει στο κυβερνητικό Ταμείο. Η κυβέρνηση σας καταβάλλει την επαγγελματική σύνταξη μόλις αφυπηρετήσετε (55+ χρόνια ηλικίας ) και την βασική σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων, κατόπιν αιτήσεως σας , στα 63.

3) Μηνιαίες εισφορές σας στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών: ( Πρώτες ₤2015 του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού σας Χ 0,0075) + ( Επόμενες ₤ ( αν υπάρχουν ) Χ 0,0175 ) .
Δεν αποκόπτεται εισφορά για το ταμείο αυτό από τον 13ο μισθό. Η αποκοπή της εισφοράς σταματά μόλις συμπληρώσετε 400 εισφορές.

4) Εισφορές στην Π.Ο.Ε.Δ. = Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός Χ 0,005. Η συνεισφορά για τη συντεχνία μας δεν αποκόπτεται από τον 13ο μισθό.

5) Μέγιστο ποσό φόρου εισοδήματος: Υπολογίστε το με βάση τα ακόλουθα βήματα:
Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα:
Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό. ( ₤10000 : 13 = ₤769,23)
Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το Ταμείο Σύνταξης Χηρών, την ΠΟΕΔ και μελλοντικά, αν και όταν εφαρμοστεί, στο Σχέδιο Υγείας.
Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε τον φόρο εισοδήματος που σας αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:
- Οι πρώτες ₤384,62 ( 5000 : 13 ) από το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα φορολογούνται προς 20%.
- Οι επόμενες ₤384,62 φορολογούνται προς 25%.
- Κάθε επόμενη λίρα φορολογείται προς 30%.
Παράδειγμα:
Β. δ/ντης βρίσκεται στην 2η βαθμίδα της Α11 ₤3911. Από τον πίνακα 5, στήλη 2 βρίσκουμε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του που είναι ₤1650,97. Από το ποσό αυτό αφαιρούμε τα ακόλουθα ποσά που φοροαπαλλάσονται: Αφορολόγητο ποσό: ₤769,23, Κοινωνικές Ασφαλίσεις: ₤52,83 , Συντάξεις Χηρών: ₤12,38 , εισφορά στην ΠΟΕΔ: ₤8,25. Το φορολογητέο ποσό που απομένει είναι ₤808,28. Από το ποσό αυτό :
-Οι πρώτες ₤384,62 Χ 0,2 σημαίνουν ₤76,92 φόρο εισοδήματος.
-Οι επόμενες ₤384,62Χ0,25 σημαίνουν ₤96,16 φόρο εισοδήματος.
- Οι τελευταίες ₤39,04Χ0,3 σημαίνουν ₤11,71 φόρο εισοδήματος.
Αθροίζοντας τα 3 ποσά βρίσκουμε το ποσό φόρου που αποκόπτεται από το σύστημα φορολογίας.
Το ποσό του φόρου εισοδήματος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, αν ο φορολογούμενος εισφέρει σε ασφάλεια ζωής. Το ποσό των ασφαλίστρων που φοροαπαλλάσεται, αθροιζόμενο με τις εισφορές στο Ταμ. Κοιν. Ασφαλ. , Ταμεία Προνοίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/6 του ακαθάριστου εισοδήματος. Επίσης τα ετήσια ασφάλιστρα ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού.

6) Στις στήλες 7 και 8 ( Φόρος εισοδήματος & Καθαρός μισθός ) δίνονται 2 τιμές σε κάθε οριζόντια σειρά. Με τονισμένη γραμματοσειρά δίνονται τα δεδομένα των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας που αποτελούν την πλειοψηφία. Με άτονη γραμματοσειρά τα αντίστοιχα δεδομένα των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας.

7) Ο καθαρός μισθός των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας (στήλη 8, 1η σειρά τονισμένη ) προκύπτει αν από την στήλη 2 ( ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ) αφαιρέσουμε το περιεχόμενο των στηλών 3 , 5, 6 και 7 (1η σειρά, τονισμένη )
Ο καθαρός μισθός των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας , προκύπτει, αντίστοιχα, αν από τη στήλη 2 αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα των στηλών 4, 6, και 7 ( 2η σειρά , άτονη)

Ειδικά στην περίπτωση αυτή, προϋποθέτουμε ότι οι μόνιμοι με 400+ μήνες υπηρεσίας έχουν καλύψει τις συνεισφορές τους στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών, γι' αυτό δεν αφαιρούμε το περιεχόμενο της 5ης στήλης. Αν αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση σας, αφαιρέστε από το αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται στη στήλη 8, περιπλέον, και το περιεχόμενο της στήλης 5.

 

Κεφάλαιο 3
Η μερική αχρήστευση του θεσμού της ΑΤΑ λόγω αφαίρεσης των Καταναλωτικών Φόρων από το καλάθι της οικοκυράς

Περίληψη:

- Στο 2,85% επί των ακαθαρίστων μισθών, ανήλθε η συσσωρευμένη απώλεια λόγω της πρότασης Κληρίδη, για αφαίρεση καταναλωτικών φόρων από την ΑΤΑ.

- Οι καθαρές μηνιαίες απώλειες, το 1ο εξάμηνο του 2005, κυμαίνονται μεταξύ £20,85 - £48,64.

- Οι προαναφερθείσες απώλειες, υπερβαίνουν τις προτεινόμενες από την Κυβέρνηση αυξήσεις για την τριετία 2004-2006.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τους πίνακες και τα σχόλια που ακολουθούν.

 

Η παρούσα μορφή της ΑΤΑ, απότοκο της εφαρμογής της πρότασης Κληρίδη από το 2ο εξάμηνο του 1999, δεν καλύπτει πλήρως την μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών λόγω πληθωρισμού. Αυτό γιατί οι αυξήσεις τιμών που προέρχονται από την αύξηση των φόρων κατανάλωσης αφαιρέθηκαν από το καλάθι της οικοκυράς. Αν υπολογίσουμε τους καταναλωτικούς φόρους, που επιβλήθηκαν την περίοδο 1999-2004 λόγω εναρμόνισης, τότε το ύψος του τιμαριθμικού επιδόματος θα ανέλθει σε ποσοστό 260,68% επί των βασικών απολαβών. Με την αφαίρεση τους όμως, το ποσοστό τιμαρίθμου ανέρχεται στα 250,69%. Έτσι η συνολική απώλεια των μισθωτών ανέρχεται στο 8,69% των βασικών απολαβών. Το αντίστοιχο ποσοστό απώλειας, αν υπολογιστεί επί του συνόλου των απολαβών ανέρχεται στο 2,85%. Ως αποτέλεσμα της αντεργατικής αυτής ρύθμισης έχουμε τις ακόλουθες μισθολογικές απώλειες:
Α) Ακαθάριστη μηνιαία απώλεια στο ύψος των μισθών του 1ου εξαμήνου του 2005, £27,60 μέχρι £71,80, ανάλογα με την κλίμακα και την βαθμίδα του εκπαιδευτικού.
Β) Καθαρή μηνιαία απώλεια , μετά την αφαίρεση των αποκοπών, £20,85 μέχρι £48,64.
Τα πιο πάνω δεδομένα δίδονται στον πίνακα 7 που ακολουθεί:
 

Πίνακας 7: Μισθολογικές απώλειες λόγω αφαίρεσης των καταναλωτικών φόρων από την ΑΤΑ το 1ο εξάμηνο του 2005

 

Στήλη 1

 

Κλίμακα

(σημ. 1)*

Στήλη 2

 

Βαθμίδα

Στήλη 3

 

Μηνιαίες απολαβές χωρίς καταναλωτικούς

Φόρους ₤

(σημ. 2)*

Στήλη 4

 

Μηνιαίες απολαβές με  καταναλωτικούς

Φόρους ₤

(σημ. 10)*

Στήλη 5

 

Ακαθάριστη μηνιαία απώλεια

(σημ. 11)**

Στήλη 6

 

Καθαρή μηνιαία απώλεια

(προσέγγιση)

(σημ. 9)*

 

 

 

 

 

 

Α8

  1η ( 2272 )

  959,09

  986,69

27,60

20,85 (σημ. 5)*

  2η ( 2383 )

1005,95

1034,90

28,95

21,87     »

  3η ( 2494 )

1052,80

1083,10

30,30

22,89     »

  4η ( 2605 )

1099,66

1131,31

31,65

23,91     »

  5η ( 2716 )

1146,52

1179,52

33,00

24,93     »

  6η ( 2827 )

1193,37

1227,72

34,35

24,98 (σημ.5,6)

  7η ( 2938 )

1240,23

1275,92

35,69

25,17 (σημ. 6)*

  8η ( 3049 )

1287,09

1324,13

37,04

26,13     »

  9η ( 3160 )

1333,94

1372,33

38,39

27,08     »

10η ( 3271 )

1380,80

1420,54

39,74

28,04     »

11η ( 3382 )

1427,66

1468,75

41,09

28,99     »

12η ( 3493 )

1474,52

1516,96

42,44

29,94     »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α10

  4η ( 3636 )

1534,88

1579,05

44,17

31,16     »

  5η ( 3788 )

1599,04

1645,06

46,02

30,78 (σημ.6,7)

  6η ( 3940 )

1663,21

1711,08

47,87

31,38 (σημ. 7)

  7η ( 4092 )

1727,37

1777,08

49,71

32,58     »

  8η ( 4244 )

1791,54

1843,10

51,56

33,80     »

  9η ( 4396 )

1855,70

1909,11

53,41

36,58 (σημ.7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Α11

  1η  ( 3759 )

1586,80

1632,47

45,67

31,15(σημ.6,7)

  2η  (3911 )

1650,97

1698,48

47,51

31,14 (σημ.7)*

  3η (4063 )

1715,13

1764,49

49,36

32,36     »

  4η (4215 )

1779,30

1830,51

51,21

33,57     »

  5η (4367 )

1843,46

1896,51

53,05

34,73 (σημ.7,8)

  6η (4519 )

1907,62

1962,52

54,90

37,74 (σημ.8)*

  7η (4671 )

1971,79

2028,54

56,75

38,88 (σημ.8,9)*

  8η (4823 )

2035,95

2094,54

58,59

39,69 (σημ.9)*

  9η ( 4975)

2100,12

2160,56

60,44

40,95    »

 

  Α11+ 2 πρ.

10η (5127)

2164,28

2226,57

62,29

42,20     »

11η (5279)

2228,45

2292,58

64,13

43,45     »

 

 

 

 

 

    Α12

  1η ( 4171 )

1760,72

1811,39

50,67

33,21 (σημ. 7)

  2η ( 4366 )

1843,04

1896,08

53,04

35,92 (σημ.7,8)

  3η ( 4561 )

1925,35

1980,76

55,41

38,09 (σημ.8)

  4η ( 4756 )

2007,67

2065,45

57,78

39,22 (σημ.8,9)

  5η ( 4951 )

2089,99

2150,14

60,15

40,75      »

  6η ( 5146 )

2172,30

2234,82

62,52

42,36      »

  7η ( 5341 )

2254,62

2319,51

64,89

43,96      »

  8η ( 5536 )

2336,94

2404,20

67,26

45,57      »

 

 

 

 

 

 

  Α12+ 2 πρ.

  9η ( 5731 )

2419,25

2488,88

69,63

47,17      »

10η ( 5926 )

2501,57

2573,57

71,80

48,64      »

 

Σημειώσεις Πίνακα 7

* Οι σημειώσεις 1-10 που υπάρχουν στον πίνακα αυτό, είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες σημειώσεις των πινάκων 1,2,3.

**Αφαιρέστε από τα ποσά που υπάρχουν στην 4η στήλη τα αντίστοιχα ποσά της 3ης στήλης και υπολογίστε την αντίστοιχη ακαθάριστη μηνιαία απώλεια, που υπάρχει στην 5η στήλη .

Οι προτεινόμενες από την Κυβέρνηση γενικές αυξήσεις, για την τριετία 2004-2006 φτάνουν μόλις στο 2% και αποτελούν την χαμηλότερη προσφορά στα τελευταία 3 χρόνια. Η προτεινόμενη αύξηση είναι τόσο χαμηλή, ώστε δεν αντισταθμίζει καν τις απώλειες από το κουτσούρεμα της ΑΤΑ, λόγω αφαίρεσης καταναλωτικών φόρων. Η προαναφερθείσα απώλεια είναι 2,85% κατά 0,85% μεγαλύτερη από την προτεινόμενη αύξηση.

Συμπέρασμα: Το συνδυασμένο αποτέλεσμα λόγω της μερικής αχρήστευσης της ΑΤΑ και των χαμηλών αυξήσεων είναι η μείωση της αγοραστικής μείωσης των μισθών σχεδόν κατά 1%. Πληρώσαμε αυξημένους καταναλωτικούς φόρους λόγω εναρμόνισης, αλλά η ΑΤΑ δεν μας αποζημίωσε. Αφού όμως οι μισθοί μειώνονται σε πραγματικές τιμές, ενώ το εθνικό εισόδημα, έστω και κατά μικρά ποσοστά αυξάνει, έπεται ότι το ποσοστό των μισθωτών επί του εθνικού εισοδήματος μειώνεται, ενώ αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες.
 

Μιχάλης Α. Πόλης
Ομάδα συνδικαλιστικής ενημέρωσης& Τεκμηρίωσης Α.Κί.ΔΑ
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 8: Γενικές αυξήσεις που πήραν οι Δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία 20 χρόνια, στα πλαίσια των τριετών συμβάσεων

Τριετία

Γενική αύξηση τριετίας

 %

Έτος

Γενική αύξηση κατ’ έτος

Σύνολο γενικών αυξήσεων. % επί των βασικών μισθών (αθροιστικά ανά τριετία)

1986 -1988

4

1986

4

14,4

1987

0

1988

0

1989-1991

5,5

1989

2

20,69

1990

2

1991

1,5

1992-1994

5,25

1992

1,25

27,02833

1993

2

1994

2

1995-1997

2,5

1995

0

30,204

1996

0

1997

2,5

1998-2000

3,0

1998

0

34,136

1999

1

2000

2

2001-2003

7,5

2001

2

44,447

2002

2,75

2003

2,75

2004 - 2006

2

2004

0

47,336

2005

0

2006

2

Με βάση τα δεδομένα του πίνακα, αβίαστα προκύπτει ότι η προτεινόμενη αύξηση της τριετίας 2004-2006 είναι η χαμηλότερη, της τελευταίας εικοσαετίας.

Μιχάλης Α. Πόλης
Ομάδα συνδικαλιστικής ενημέρωσης& Τεκμηρίωσης Α.Κί.ΔΑ

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49