Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 196 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Β΄ εξαμήνου 2004
There are no translations available.

Οριακή άνοδος των μισθών, λόγω μικρής αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος, σημειώθηκε το 2ο εξάμηνο του 2004, σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο αρ. 1267, ημερομηνίας 1/7/2004 του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος από 1η Ιουλίου 2004 θα ανέρχεται σε 242,10% επί των βασικών μισθών, έναντι ποσοστού 241,11% που ίσχυε το πρώτο εξάμηνο του παρόντος έτους. Η αύξηση του 0,99% επί των βασικών μισθών, ισούται με το πενιχρό ποσοστό του 0,29% επί των συνολικών μισθών. Η ακαθάριστη αύξηση, ανάλογα με τη κλίμακα, τη βαθμίδα και τη θέση κάθε δασκάλου δίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν:
 

Πίνακας 1: Μισθοδοσία απλών δασκάλων το 2ο εξάμηνο του 2004

 

Στήλη 1:

Κλίμακα

(Σημ. 1)

Στήλη 2

Βαθμίδα

( ετήσιος βασικός μισθός)

Στήλη 3:

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

1ο  εξάμηνο 2004

(σημ. 2 )

Στήλη 4

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

2ο  εξάμηνο 2004

(σημ. 3 )

Στήλη 5

Ακάθαριστη μηνιαία αύξηση

(σημ. 4)

Καθαρή μηνιαία αύξηση

(Προσέγγιση)

( σημ. 9)

 

 

 

 

 

 

Α8

  1η ( 2272 )

  932,89

  935,60

  2,71

2,05   (σημ. 5)

  2η ( 2383 )

  978,47

  981,31

  2,84

2,15       »

  3η ( 2494 )

1024,04

1027,01

  2,97

2,24       »

  4η ( 2605 )

1069,62

1072,72

  3,10

2,34       »

  5η ( 2716 )

1115,19

1118,42

  3,23

2,44       »

  6η ( 2827 )

1160,77

1164,14

  3,37

2,55       »

  7η ( 2938 )

1206,34

1209,84

  3,50

2,64       »

  8η ( 3049 )

1251,92

1255,55

  3,63

2,56  (σημ. 6 )

  9η ( 3160 )

1297,49

1301,25

  3,76

2,65       »

10η ( 3271 )

1343,08

1346,97

  3,89

2,74       »

11η ( 3382 )

1388,66

1392,69

  4,03

2,84       »

12η ( 3493 )

1434,23

1438,39

  4,16

2,93       »

 

 

 

 

Α10

  4η ( 3636 )

1492,95

1497,28

  4,33

3,05       »

  5η ( 3788 )

1555,36

1559,87

  4,51

3,18       »

  6η ( 3940 )

1617,77

1622,46

  4,69

3,07   (σημ. 7 )

  7η ( 4092 )

1680,19

1685,06

  4,87

3,19       »

  8η ( 4244 )

1742,60

1747,65

  5,05

3,31       »

  9η ( 4396 )

1805,01

1810,24

  5,23

3,60  ( σημ. 8 )

 

 

 

Α11

  6η ( 4519 )

1855,51

1860,89

  5,38

3,70       »

  7η ( 4671 )

1917,92

1923,48

  5,56

3,82       »

  8η ( 4823 )

1980,34

1986,08

  5,74

3,95       »

  9η ( 4975 )

2042,75

2048,67

  5,92

4,07       »

 

 

Πίνακας 2: Μισθοδοσία βοηθών διευθυντών το 2ο εξάμηνο του 2004 

Κλίμακα

(Σημ. 1)

Βαθμίδα

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

1ο  εξάμηνο 2004

(Σημ. 2)

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

2ο  εξάμηνο 2004

(Σημ. 3)

Ακάθαριστη μηνιαία αύξηση

(Σημ. 4)

Καθαρή μηνιαία αύξηση

(Προσέγγιση)

(Σημ. 9)

 

 

 

 

    Α11

  1η (3759)

1543,46

1547,94

  4,48

3,16 ( σημ.6 )

  2η (3911)

1605,87

1610,53

  4,66

3,29     »

  3η (4063)

1668,28

1673,12

  4,84

3,17 ( σημ. 7)

  4η (4215)

1730,69

1735,71

  5,02

3,29      »

  5η (4367)

1793,10

1798,30

  5,20

3,58 ( σημ. 8 )

  6η (4519)

1855,51

1860,89

  5,38

3,70       »

  7η (4671)

1917,92

1923,48

  5,56

3,82       »

  8η (4823)

1980,34

1986,08

  5,74

3,95       »

  9η (4975)

2042,75

2048,67

  5,92

4,07       »

 

  Α11+ 2 πρ.

(επέκταση)

10η (5127)

2105,16

2111,26

  6,10

4,19       »

11η (5279)

2167,57

2173,86

  6,29

4,32       »

 

Πίνακας 3: Μισθοδοσία  διευθυντών το 2ο εξάμηνο του 2004

Κλίμακα

(Σημ. 1)

Βαθμίδα

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

1ο  εξάμηνο 2004

(Σημ. 2)

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

2ο  εξάμηνο 2004

(Σημ. 3)

Ακάθαριστη μηνιαία αύξηση

(Σημ. 4)

Καθαρή μηνιαία αύξηση

(Προσέγγιση)

(Σημ. 1)

 

 

 

 

    Α12

  1η (4171)

1712,62

1717,59

4,97

3,26 ( σημ. 7 )

  2η (4366)

1792,69

1797,89

5,20

3,57 ( σημ. 8 )

  3η (4561)

1872,76

1878,19

5,43

3,73      »

  4η (4756)

1952,83

1958,49

5,66

3,89      »

  5η (4951)

2032,89

2038,79

5,90

4,06      »

  6η (5146)

2112,96

2119,09

6,13

4,21      »

  7η (5341)

2193,03

2199,39

6,36

4,37      »

  8η (5536)

2273,10

2279,69

6,59

4,53      »

 

  Α12+ 2 πρ.

(επέκταση)

  9η (5731)

2353,16

2359,98

6,82

4,69      »

10η (5926)

2433,23

2440,29

7,06

4,85      »

 

Η παρούσα μορφή της ΑΤΑ, απότοκο της εφαρμογής της πρότασης Κληρίδη από το 2ο εξάμηνο του 1999, δεν καλύπτει πλήρως την μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών λόγω πληθωρισμού. Αυτό γιατί οι αυξήσεις τιμών που προέρχονται από την αύξηση των φόρων κατανάλωσης αφαιρέθηκαν από το καλάθι της οικοκυράς. Ως αποτέλεσμα της αντεργατικής αυτής ρύθμισης έχουμε τις ακόλουθες μισθολογικές απώλειες:
Α) Ακαθάριστη μηνιαία απώλεια στο ύψος των μισθών του 2ου εξαμήνου του 2004 £26,97 μέχρι £70,34 , ανάλογα με την κλίμακα και την βαθμίδα του εκπαιδευτικού .
Β) Καθαρή μηνιαία απώλεια , μετά την αφαίρεση των αποκοπών, £20,38 μέχρι £48,36.
Τα πιο πάνω δεδομένα δίδονται στον πίνακα 4 που ακολουθεί:

 

Πίνακας 4: Μισθολογικές απώλειες λόγω αφαίρεσης των καταναλωτικών φόρων από την ΑΤΑ το 2ο εξάμηνο του 2004

Κλίμακα

(σημ. 1)

Βαθμίδα

Μηνιαίες απολαβές χωρίς καταναλωτικούς

Φόρους ₤

(σημ. 2)

Μηνιαίες απολαβές με  καταναλωτικούς

Φόρους ₤

(σημ. 10)

Ακαθάριστη μηνιαία απώλεια

(σημ. 11)

Καθαρή μηνιαία απώλεια

(προσέγγιση)

(σημ. 9)

 

 

 

 

 

 

Α8

  1η (2272)

  932,89

  959,86

26,97

20,38(σημ. 5)

  2η (2383)

  978,47

1006,76

28,29

21,37    »

  3η (2494)

1024,04

1053,64

29,60

22,36    »

  4η (2605)

1069,62

1100,54

30,92

23,36    »

  5η (2716)

1115,19

1147,43

32,24

24,36    »

  6η (2827)

1160,77

1194,33

33,56

25,35    »

  7η (2938)

1206,34

1241,21

34,87

24,60 (σημ. 6)  

  8η (3049)

1251,92

1288,11

36,19

25,53    »

  9η (3160)

1297,49

1335,00

37,51

26,46    »

10η (3271)

1343,08

1381,91

38,83

27,39    »

11η (3382)

1388,66

1428,81

40,15

28,32    »

12η (3493)

1434,23

1475,69

41,46

29,25    »

 

 

 

 

Α10

  4η (3636)

1492,95

1536,11

43,16

30,45    »

  5η (3788)

1555,36

1600,32

44,96

31,74    »

  6η (3940)

1617,77

1664,54

46,77

30,66 (σημ. 7)

  7η (4092)

1680,19

1728,76

48,57

31,84    »

  8η (4244)

1742,60

1792,98

50,38

34,64 (σημ. 8)

  9η (4396)

1805,01

1857,19

52,18

35,87     »

 

 

 

 

 

    Α11

  1η (3759)

1543,46

1588,08

44,62

31,48 (σημ. 6)

  2η (3911)

1605,87

1652,30

46,43

30,43 (σημ. 7)

  3η (4063)

1668,28

1716,51

48,23

31,61     »

  4η (4215)

1730,69

1780,72

50,03

32,79     »

  5η (4367)

1793,10

1844,94

51,84

35,64 (σημ. 8)

  6η (4519)

1855,51

1909,15

53,64

36,88     »

  7η (4671)

1917,92

1973,37

55,45

38,12     »

  8η (4823)

1980,34

2037,59

57,25

39,36     »

  9η (4975)

2042,75

2101,81

59,06

40,60     »

 

  Α11+ 2 πρ.

10η (5127)

2105,16

2166,02

60,86

41,84     »

11η (5279)

2167,57

2230,23

62,66

43,08     »

 

 

 

 

 

    Α12

  1η (4171)

1712,62

1762,13

49,51

32,45 (σημ. 7)

  2η (4366)

1792,69

1844,52

51,83

35,63 (σημ. 8)

  3η (4561)

1872,76

1926,90

54,14

37,22     »

  4η (4756)

1952,83

2009,29

56,46

38,82     »

  5η (4951)

2032,89

2091,66

58,77

40,40     »

  6η (5146)

2112,96

2174,04

61,08

41,99     »

  7η (5341)

2193,03

2256,43

63,40

43,59     »

  8η (5536)

2273,10

2338,81

65,71

45,18     »

 

  Α12+ 2 πρ.

  9η (5731)

2353,16

2421,19

68,03

46,77     »

10η (5926)

2433,23

2503,57

70,34

48,36     »

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

1) Η ανέλιξη του απλού δασκάλου γίνεται στις συνδυασμένες κλίμακες Α8 – Α10 – Α11, του β. δ/ντη στην Α11 + 2 προσαυξήσεις και του δ/ντη στην Α12 + 2 προσαυξήσεις. Ο απλός δάσκαλος διορίζεται στην βάση της Α8 (2272) και κάθε φορά που συμπληρώνει έτος υπηρεσίας προχωρεί στην επόμενη βαθμίδα της κλίμακας. { Με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας προχωρεί στην 2η βαθμίδα της Α8 (2383), με τη συμπλήρωση δύο στην δεύτερη (2494) κ.ο.κ. } Όταν φτάσει στην κορυφή της Α8 (3493), με τη συμπλήρωση 11 χρόνων υπηρεσίας, παραμένει εκεί για έντεκα μήνες και ακολούθως μεταπηδά στην τέταρτη βαθμίδα της Α10 (3636) και συνεχίζει κανονικά, με ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι την κορυφή της κλίμακας αυτής (4396). Από την ημερομηνία ένταξης στην Α10, μέχρι την κορυφή της κλίμακας αυτής μεσολαβούν 5 χρόνια. Στην κορυφή της Α10 ο δάσκαλος παραμένει για 10 μήνες, ακολούθως δε εντάσσεται στην έκτη βαθμίδα της Α11 (4519). Ακολουθούν δε 3 ετήσιες προσαυξήσεις μέχρι την κορυφή της Α11.

Ο συνολικός χρόνος ανέλιξης του απλού δασκάλου μέχρι την κορυφή της κλίμακας του είναι 20,75 χρόνια. (Α8: 11 χρόνια και 11 μήνες, Α10 είναι 5 χρόνια και 10 μήνες Α11 3 χρόνια).

Δάσκαλοι με 15-20 χρόνια υπηρεσίας, που προάχθηκαν στην θέση β. Δ/ντη την τριετία 2001-2004, τοποθετήθηκαν με την προαγωγή τους στην βάση της Α11 (3759). Αυτό γιατί τα άτομα αυτά, κατά την ημερομηνία προαγωγής τους, βρίσκονταν σε βαθμίδες της κλίμακας Α8, που βρίσκεται ολόκληρη κάτω από την βάση της Α11. Το τελευταίο όμως γεγονός, ότι δηλαδή απλοί δάσκαλοι με 15-20 χρόνια υπηρεσίας βρίσκονται ακόμα στην Α8, είναι απότοκο του γεγονότος ότι τα άτομα αυτά πρωτοδιορίστηκαν στην κλίμακα Α5 και όχι απευθείας στην Α8 που διορίζονται σήμερα* οι δάσκαλοι.
* Οι πρώτοι δάσκαλοι διορίστηκαν απευθείας στην Α8 την 1.9.1997.

2) Ο υπολογισμός του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού του Α εξαμήνου του 2004 προκύπτει με βάση τα ακόλουθα βήματα.
Α) Βρέστε την κλίμακα και την βαθμίδα μισθοδοσίας σας από την κατάσταση μισθού που σας αποστέλλει τακτικά το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας.
Β) Διαιρέστε τον ετήσιο βασικό μισθό σας δια 12 για να βρείτε τον μηνιαίο βασικό μισθό σας.
Γ) Πολλαπλασιάστε τον μηνιαίο βασικό μισθό σας επί 1,44447 για να ενσωματώσετε σε αυτόν τις κατά καιρούς εγκεκριμένες γενικές αυξήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των τριετών συλλογικών συμβάσεων. Το ύψος τους το 2004 ήταν 44,447% επί των βασικών μισθών.
Δ) Πολλαπλασιάστε τον αριθμό που προέκυψε στο Γ επί 3,4111 για να ενσωματώσετε το τιμαριθμικό επίδομα του 1ου εξαμήνου του 2004, ύψους 241,11%. Ο αριθμός που βρήκατε αντιστοιχεί στον μηνιαίο ακαθάριστο μισθό σας το εξάμηνο αυτό.
Παράδειγμα που ενσωματώνει τις παραγράφους Α, Β, Γ, Δ, :
Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός στην 2η βαθμίδα της Α8 : ( 2383 : 12 ) . 1,44447 . 3,4111 = 978,47

3) Υπολογίστε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας το 2ο εξάμηνο του 2004, πολλαπλασιάζοντας τον αντίστοιχο μισθό του 1ου εξαμήνου επί 1,0029, για να ενσωματώσετε την συνολική αύξηση του 0,29%. {Ο υπολογισμός θα μπορούσε να γίνει και με βάση τα στάδια της σημείωσης 2, στο στάδιο Δ όμως θα έπρεπε να πολλαπλασιάσετε επί 3,421 για να ενσωματώσετε το τιμαριθμικό επίδομα του β εξαμήνου}.

4) Υπολογίστε την μηνιαία ακαθάριστη αύξησή σας (στήλη 5) αφαιρώντας από το αντίστοιχο ποσό της στήλης 4, το ποσό της στήλης 3.

5) Υπολογίστε την κατά προσέγγιση καθαρή αύξηση σας, πολλαπλασιάζοντας την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας όπως φαίνεται στη στήλη 5 επί 0,7555.
Εξήγηση: Από την αύξηση αφαιρούνται τα ακόλουθα: Φόρος εισοδήματος 20%, Κοινωνικές Ασφαλίσεις 3,2%, Ταμείο Συντάξεως Χηρών 0,75%, ΠΟΕΔ: 0,5%

6) Υπολογίστε την κατά προσέγγιση καθαρή αύξηση σας, πολλαπλασιάζοντας την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας όπως φαίνεται στη στήλη 5 επί 0,7055.
Εξήγηση: Από την αύξηση αφαιρούνται τα ακόλουθα: Φόρος εισοδήματος 25%, Κοινωνικές Ασφαλίσεις 3,2%, Ταμείο Συντάξεως Χηρών 0,75%, ΠΟΕΔ: 0,5%

7) Υπολογίστε την κατά προσέγγιση καθαρή αύξηση σας, πολλαπλασιάζοντας την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας όπως φαίνεται στη στήλη 5 επί 0,6555.
Εξήγηση: Από την αύξηση αφαιρούνται τα ακόλουθα: Φόρος εισοδήματος 30%, Κοινωνικές Ασφαλίσεις 3,2%, Ταμείο Συντάξεως Χηρών 0,75%, ΠΟΕΔ: 0,5%

8) Υπολογίστε την κατά προσέγγιση καθαρή αύξηση σας, πολλαπλασιάζοντας την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας όπως φαίνεται στη στήλη 5 επί 0,6875.
Εξήγηση: Από την αύξηση αφαιρούνται τα ακόλουθα: Φόρος εισοδήματος 30%, Ταμείο Συντάξεως Χηρών 0,75%, ΠΟΕΔ: 0,5%. Δεν αποκόπτονται κοινωνικές ασφαλίσεις, λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών, το οποίο το 2004 ήταν £22932. (Αντίστοιχο μηνιαίο όριο: {22932:13= £1764}

9) Τα ποσοστά αποκοπών που αναφέρονται στις σημειώσεις 5-8 διαφοροποιούνται στις κατωτέρω εξειδικευμένες περιπτώσεις:
Α) Συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί: Ποσοστό εισφοράς στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις: 6,3%. Δεν υπάρχει συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών. Επιστροφή του ποσοστού 3,1% των Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά την μονιμοποίηση.
Β) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά την συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας: Ποσοστό εισφοράς στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις: 6,3%, επιπλέον δεν υπάρχει συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών, όταν συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές.
Αν η περίπτωση σας εμπίπτει στις παραγράφους (Α) και (Β) της σημείωσης 9, χρησιμοποιείστε τα πιο πάνω δεδομένα για να υπολογίσετε τα αντίστοιχα προσωπικά σας δεδομένα.

10) Αν υπολογίσουμε τους καταναλωτικούς φόρους, που επιβλήθηκαν την περίοδο 1999-2004 λόγω εναρμόνισης, τότε το ύψος του τιμαριθμικού επιδόματος θα ανέλθει σε ποσοστό 251,99% επί των βασικών απολαβών. Με την αφαίρεση τους όμως, το ποσοστό τιμαρίθμου ανέρχεται στα 242,1%. Έτσι η συνολική απώλεια των μισθωτών ανέρχεται στο 9,89% των βασικών απολαβών. Το αντίστοιχο ποσοστό απώλειας, αν υπολογιστεί επί του συνόλου των απολαβών ανέρχεται στο 2,89%.

11) Αφαιρέστε από τα ποσά που υπάρχει στην 4η στήλη τα αντίστοιχα ποσά της 3ης στήλης και υπολογίστε την αντίστοιχη μηνιαία απώλεια. (5η στήλη)
 

Μιχάλης Α. Πόλης
Ομάδα συνδικαλιστικής ενημέρωσης & Τεκμηρίωσης Α.Κί.ΔΑ
 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49