Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 121 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Σχολικές γιορτές

Πολλά είναι τα θέματα/ προβλήματα της Εκπαίδευσής μας τα οποία πρέπει να επανεξεταστούν. Οι σχολικές γιορτές φαίνονται να βρίσκονται στο περιθώριο των σχετικών συζητήσεων, αλλά κατά πόσο αποτελούν σοβαρή διάσταση της ζωής του σχολείου; Οι δυο μεγαλύτερες σχολικές γιορτές στα δημοτικά σχολεία είναι η Χριστουγεννιάτικη και η Τελική. Κατά πόσο οι δυο αυτές γιορτές επηρεάζουν θετικά τη μάθηση και εξέλιξη των μαθητών και τον πολιτισμό του σχολείου; Είναι προσανατολισμένες προς του στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος ή αποτελούν μέρος του Κρυφού Αναλυτικού Προγράμματος; Η σχετική νομοθεσία απλώς προβλέπει: «H γιορτή των Xριστουγέννων και η εκδήλωση για τη λήξη των μαθημάτων γίνονται και για τους γονείς σε μη εργάσιμο χρόνο, κατά προτίμηση στους σχολικούς χώρους, νοουμένου ότι υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Στις εκδηλώσεις μετέχουν όλα τα μέλη του προσωπικού». Φαίνεται όμως πως οι δραστηριότητες αυτές έχουν ξεφύγει κατά πολύ από την εφαρμογή αυτού του λιτού κανονισμού, όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια.
Μετά από σχετική έρευνα – παρατήρηση, διαπιστώθηκε ότι σε συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο (ΚΒ) με 145 μαθητές, 10 εκπαιδευτικούς και 7 τμήματα, από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2004 αναλώθηκε σε βάρος του επίσημου Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος ο πιο κάτω χρόνος:
 

Α. Προετοιμασία και εφαρμογή χριστουγεννιάτικου προγράμματος

Περιγραφή

Ημερήσιος χρόνος για κάθε τμήμα σε λεπτά Περίοδοι (των 40 λεπτών) σε όλο το σχολείο
Διαφοροποίηση του ωρολογίου προγράμματος από επτά 40λεπτα σε οκτώ 35λεπτα την ημέρα 14 ημέρες Χ 35 λεπτά = 490 490 Χ 7 τμήματα : 40 λεπτά = 86
Τρία επιπρόσθετα 80λεπτα 3 Χ 80 = 240 240 Χ 7 τμήματα : 40 λεπτά = 42
Μετάβαση με λεωφορείο σε αίθουσα εκτός σχολείου για πρόβα 4 περιόδους 4 Χ 40 = 160 160 Χ 7 τμήματα : 40 λεπτά = 28
Μετάβαση με λεωφορείο σε αίθουσα εκτός σχολείου για πρόβα μία ημέρα (7 περιόδους) 7 Χ 40 λεπτά = 280 280 Χ 7 τμήματα : 40 λεπτά = 49
ΣΥΝΟΛΑ παραγράφου Α   205 περίοδοι σε όλο το σχολείο

Β. Επιπρόσθετος χρόνος για προετοιμασία της χορωδίας

Εργασία μόνο με τη χορωδία του σχολείου 4 περίοδοι 4 Χ 40 λεπτά = 160 160 Χ 5 τμήματα* : 40 λεπτά = 20
ΣΥΝΟΛΑ παραγράφου Β   20 περίοδοι σε όλο το σχολείο

Γ. Συμμετοχή σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις εκτός σχολείου

Επίσκεψη τμήματος της χορωδίας στη γειτονική Σ.Π.Ε. 2 περίοδοι 2 Χ 40 λεπτά = 80 80 Χ 2 τμήματα (κατά προσέγγιση)* : 40 λεπτά = 4
Συμμετοχή και παρακολούθηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης εκτός σχολείου 4 περίοδοι 4 Χ 40 λεπτά = 160 160 λεπτά Χ 5 τμήματα (κατά προσέγγιση)* : 40 λεπτά = 20
ΣΥΝΟΛΑ παραγράφου Γ   24 περίοδοι σε όλο το σχολείο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   249 περίοδοι για εορτασμό των Χριστουγέννων

* Στη χορωδία συμμετέχουν οι περισσότεροι αλλά όχι όλοι οι μαθητές. Όσοι δε συμμετέχουν παραμένουν στην αίθουσα, όπου είναι αδύνατον να ακολουθήσουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Στον πιο πάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος για διδασκαλία των Χριστουγέννων στην τάξη μέσα στα πλαίσια του επίσημου Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος και ο χρόνος συναντήσεων των εκπαιδευτικών για συντονισμό.

Οι 249 διδακτικές περίοδοι για τη γιορτή αυτή αντιστοιχούν με 54 εργάσιμες ημέρες ενός βοηθού διευθυντή (το 1/3 περίπου της απασχόλησής του για μια σχολική χρονιά). Αυτό σημαίνει ότι 9 000 (εννέα χιλιάδες) λίρες από τον προϋπολογισμό του κράτους (το 1/3 του μισθού ενός Βοηθού Διευθυντή) δαπανήθηκαν σε ένα δημοτικό σχολείο με 7 τμήματα για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Στα έξοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται άλλα έξοδα της γιορτής (σκηνικά, στολές, μετακινήσεις με λεωφορεία, κ.ά.), τα οποία καταβάλλουν οι γονείς των μαθητών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την ίδια χρονική περίοδο στο υπό μελέτη σχολείο επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί, χωρίς την αναμενόμενη επιτυχία, ένα καινοτομικό Διαθεματικό Πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους, μεθοδολογία και περιεχόμενο, στο οποίο προσφέρθηκε χρόνος μόνο 30 λεπτών κατά τμήμα (δηλαδή συνολικά 5 περίοδοι).

Η γενίκευση παγκύπρια είναι μάλλον αδύνατη, αλλά αν το επιχειρούσαμε, θα διαπιστώναμε ότι:

Διακόσιοι (200) περίπου Βοηθοί Διευθυντές πλήρους απασχόλησης (170 000 περίοδοι!) και ολόκληροι οι ετήσιοι μισθοί τους (5 000 000 λίρες!) προσφέρθηκαν για τη γιορτή των Χριστουγέννων (εκτός των άλλων εξόδων) φέτος στην Κύπρο.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι:
(α) Ο χρόνος και οι δαπάνες για τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στα Δημοτικά Σχολεία είναι υπερβολικά.
(β) Η γιορτή αυτή εφαρμόζεται σε βάρος του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος και κατά συνέπεια σε βάρος της μάθησης και της προόδου των μαθητών.
(γ) Η γιορτή ανταγωνίζεται τυχόν καινοτομικά προγράμματα τα οποία επιχειρούν να προωθήσουν σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.


Με αφορμή αυτές τις διαπιστώσεις προκύπτουν πολλά ερωτηματικά, όπως:

1. Πώς σχεδιάζεται η σχολική αυτή δραστηριότητα η οποία απορροφά τόσο χρόνο και δαπάνες; Υπάρχουν στόχοι, περιεχόμενο και μεθοδολογία για σχεδιασμό και εφαρμογή της γιορτής; Ή σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ανεξέλεγκτα και χωρίς στόχους ή με στόχους ενός κάποιου κρυφού Αναλυτικού Προγράμματος (προβολή, επίδειξη, έμφαση στη θρησκεία, κ.ά.), οι οποίοι και αναιρούν τους στόχους του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος και δε συνάδουν με σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές προσεγγίσεις;

2. Η ελάττωση του χρόνου του Αναλυτικού Προγράμματος εξαιτίας της γιορτής, αναπληρώνεται με τη φιλοτιμία των εκπαιδευτικών και την ένταση της εργασίας τους ή επηρεάζεται αρνητικά η μάθηση των μαθητών; Δηλαδή, στα δημοτικά σχολεία καλύπτεται με άνεση το Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι τόσες άλλες εκδηλώσεις, ώστε να περισσεύει και τόσος πολύς χρόνος για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή;

3. Η γιορτή προάγει τη δημιουργικότητα την κριτική σκέψη, την ενεργητική μάθηση, τη συνεργασία και την πολυπολιτισμική ταυτότητα των μαθητών; Ή μήπως συμβάλλει στη διατήρηση των δασκαλοκεντρικών και ξεπερασμένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων καθώς και στην καλλιέργεια μιας μονοδιάστατης ταυτότητας των μαθητών;

4. Πώς συνδέεται η γιορτή με τη διαθεματική και ολιστική προσέγγιση στη μάθηση;

5. Παρουσιάζονται οι άλλες θρησκείες/ πολιτισμοί ή μήπως η γιορτή αυτή, έστω και άτυπα, αποτελεί μια μονο-πολιτισμική και μονο-θρησκευτική δραστηριότητα, η οποία έρχεται σε αντίφαση με την κοινωνία μας και το ευρωπαϊκό συγκείμενο;

6. Κατά συνέπεια, κατά πόσο συμβάλλει σε εγκλεισμούς και αποκλεισμούς;

7. Σε ποιο βαθμό και σε ποιες διαστάσεις αναστατώνει απρογραμμάτιστα, ανεξέλεγκτα και άστοχα τη σχολική ζωή, τον πολιτισμό και το κλίμα του σχολείου;

8. Συμβάλλει στη συνάντηση ατόμων, απόψεων και πολιτισμών ή στην εμφάνιση δογματισμών και δυσεπίλυτων συγκρούσεων στο σχολείο;

9. Πώς εφαρμόζεται στα σχολεία, τα οποία δε διαθέτουν αίθουσα θεάτρου; Η ονομαζόμενη «αίθουσα πολλαπλής χρήσης» θα εξυπηρετεί κυρίως παρόμοιες γιορτές;

10. Υφίστανται επιπρόσθετα έξοδα (εκτός από τα πιο πάνω) και ταλαιπωρία οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και ποια;
Γιώργος Ζήκας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Σάββατο,
16/06/2018 08:53