Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 167 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

Βάση δεδομένων προαγωγών Β. δ/ντων 2019
There are no translations available.

Α/Α Αρχαιότητα σε θέση δασκάλου Προσόντα υποψηφίων β. δντων Αξία υποψηφίων Β. δ/ντων Φύλο υποψηφίων β. δντων Μονάδες ΕΦ Σύνολο μονάδων(Αξία+αρχαιοτητα+προσόντα) Προαγωγή σε θέση β. δντη Α/Α Αρχαιότητα υποψηφίων με μάστερ Προσόντα υποψηφίων με μάστερ Αξία υποψηφίων με μάστερ Φύλο υποψηφίων με μάστερ Μονάδες ΕΦ Σύνολο μονάδων(Αξία+αρχαιοτητα+προσόντα) Προαγωγή σε θέση β. δντη Α/Α Αρχαιότητα υποψηφίων γυναικών Προσόντα υποψηφίων γυναικών Αξία υποψηφίων γυναικών Φύλο υποψηφίων γυναικών Μονάδες ΕΦ Σύνολο μονάδων(Αξία+αρχαιοτητα+προσόντα) Προαγωγή σε θέση β. δντη Α/Α Αρχαιότητα υποψηφίων με διδακτορικό Προσόντα υποψηφίων με διδακτορικό Αξία υποψηφίων με διδακτορικό Φύλο υποψηφίων με διδακτορικό Μονάδες ΕΦ Σύνολο μονάδων(Αξία+αρχαιοτητα+προσόντα) Προαγωγή σε θέση β. δντη Α/Α Αρχαιότητα υποψηφίων ανδρών Προσόντα υποψηφίων ανδρών Αξία υποψηφίων ανδρών Φύλο υποψηφίων Μονάδες ΕΦ Σύνολο μονάδων(Αξία+αρχαιοτητα+προσόντα) Προαγωγή σε θέση β. δντη Α/Α Αρχαιότητα μη προαχθέντων υποψηφίων Προσόντα μη προαχθέντων υποψηφίων Αξία μη προαχθέντων υποψηφίων ανδρών Φύλο μη προαχθέντων υποψηφίων Μονάδες ΕΦ Σύνολο  μονάδων μη προαχθέντων (Αξία+αρχαιοτητα+προσόντα) Α/Α Αρχαιότητα  προαχθέντων υποψηφίων Προσόντα  προαχθέντων υποψηφίων Αξία  προαχθέντων υποψηφίων ανδρών Φύλο  προαχθέντων υποψηφίων Μονάδες ΕΦ Σύνολο  μονάδων  προαχθέντων (Αξία+αρχαιοτητα+προσόντα)
1 24.17 5 189.8 Α 2.17 221.14 ΝΑΙ 1 26.25 3 190 Γ 0 219.25 ΝΑΙ 1 25.25 5 190 Γ 0 220.25 ΌΧΙ 1 24.17 5 189.8 Α 2.17 221.14 ΝΑΙ 1 24.17 5 189.8 Α 2.17 221.14 ΝΑΙ 1 25.25 5 190 Γ 0 220.25 1 24.17 5 189.8 Α 2.17 221.14
2 25.25 5 190 Γ 0 220.25 ΌΧΙ 2 26.25 3 190 Γ 0 219.25 ΌΧΙ 2 26.25 3 190 Γ 0 219.25 ΝΑΙ 2 25.25 5 190 Γ 0 220.25 ΌΧΙ 2 23.25 3 190 Α 2.17 218.42 ΝΑΙ 2 26.25 3 190 Γ 0 219.25 2 26.25 3 190 Γ 0 219.25
3 26.25 3 190 Γ 0 219.25 ΝΑΙ 3 23.25 3 190 Α 2.17 218.42 ΝΑΙ 3 24.25 5 190 Γ 0 219.25 ΝΑΙ 3 24.25 5 190 Γ 0 219.25 ΝΑΙ 3 26.25 0 190 Α 2.17 218.42 ΝΑΙ 3 23.25 5 190 Γ 0 218.25 3 24.25 5 190 Γ 0 219.25
4 24.25 5 190 Γ 0 219.25 ΝΑΙ 4 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΝΑΙ 4 26.25 3 190 Γ 0 219.25 ΌΧΙ 4 23.25 5 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 4 23.25 3 189.8 Α 2.17 218.22 ΌΧΙ 4 25.25 3 190 Γ 0 218.25 4 23.25 3 190 Α 2.17 218.42
5 26.25 3 190 Γ 0 219.25 ΌΧΙ 5 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΝΑΙ 5 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΝΑΙ 5 22.17 5 189.8 Α 1.08 218.05 ΌΧΙ 5 22.17 5 189.8 Α 1.08 218.05 ΌΧΙ 5 25.25 3 190 Γ 0 218.25 5 26.25 0 190 Α 2.17 218.42
6 23.25 3 190 Α 2.17 218.42 ΝΑΙ 6 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 6 23.25 5 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 23.818 6 23.08 3 189.8 Α 2.17 218.05 ΌΧΙ 6 25.25 3 190 Γ 0 218.25 6 25.25 3 190 Γ 0 218.25
7 26.25 0 190 Α 2.17 218.42 ΝΑΙ 7 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 7 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΝΑΙ ΝΑΙ:2 23.695 7 25.25 3 190 Γ 0 218.25 7 25.25 3 190 Γ 0 218.25
8 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΝΑΙ 8 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 8 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 1.0392 ΌΧΙ:3 ΝΑΙ:3 8 25.25 3 190 Γ 0 218.25 24.95286
9 23.25 5 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 9 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 9 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 1.281506 ΌΧΙ:3 9 25.25 3 190 Γ 0 218.25 Α:3
10 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΝΑΙ 10 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 10 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 10 25.25 3 190 Γ 0 218.25 Γ:4
11 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 11 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 11 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 11 25.25 3 190 Γ 0 218.25 1.038429
12 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 12 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 12 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 12 23.25 3 189.8 Α 2.17 218.22
13 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 13 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 13 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 13 22.17 5 189.8 Α 1.08 218.05
14 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 14 23.25 3 189.8 Α 2.17 218.22 ΌΧΙ 14 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 14 23.08 3 189.8 Α 2.17 218.05
15 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 15 23.08 3 189.8 Α 2.17 218.05 ΌΧΙ 15 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 24.66071
16 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 24.972 25.18333 Γ:11
17 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ Γ:12 ΝΑΙ: 4 Δ:3 ΝΑΙ:4 1.144355 Α:3
18 25.25 3 190 Γ 0 218.25 ΌΧΙ 0.950426 Α:3 ΌΧΙ:11 Μ:12 ΌΧΙ:11
19 23.25 3 189.8 Α 2.17 218.22 ΌΧΙ 0.679869
20 22.17 5 189.8 Α 1.08 218.05 ΌΧΙ
21 23.08 3 189.8 Α 2.17 218.05 ΌΧΙ
24.7581
Δ: 5/21 Α:6
1.11868 Μ:15/21 Γ:15
Β:1/21
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49