Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 157 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

11η ετήσια ερευνα: Προαγωγές διευθυντών 2019 βάση δεδομένων
Α/Α Αρχαιότητα την 1/12/2018 Αξία 1/12/2018 Προσόντα Σύνολο μονάδων Συνολική αρχαιότητα 01/09/2019 Φύλο Μονάδες ΕΦ Προαγωγή 1.667662 2.153469 Α/Α Προσόντα κατόχων μάστερ Συνολική αρχαιότητα 01/09/2019 Αρχαιότητα την 1/12/2018 Α/Α Προσόντα γυναικών Συνολική αρχαιότητα 01/09/2019 Αρχαιότητα την 1/12/2018 Α/Α Αρχαιότητα προαχθέντων την 1/12/2018 Αξία 1/12/2018 Προσόντα Σύνολο μονάδων Συνολική αρχαιότητα 01/09/2019 Φύλο Μονάδες ΕΦ Προαγωγή Α/Α Αρχαιότητα μη προαχθέντων την 1/12/2018 Προσόντα Σύνολο μονάδων Συνολική αρχαιότητα μη προαχθέντων την  01/09/2019 Φύλο Μονάδες ΕΦ Προαγωγή
1 14.25 190 3 207.25 33 Γ 0 Ναι 1 3 33 14.25 1 3 33 14.25 1 14.25 190 3 207.25 33 Γ 0 Ναι 1 14.42 0 204.42 32.9 Γ 0 Όχι
2 13.92 190 3 206.92 31.9 Γ 0 Ναι 2 3 31.9 13.92 2 3 31.9 13.92 2 13.92 190 3 206.92 31.9 Γ 0 Ναι 2 9.25 5 204.25 30.9 Γ 0 Όχι
3 13.25 190 3 206.25 30 Γ 0 Ναι 3 3 30 13.25 3 3 30 13.25 3 13.25 190 3 206.25 30 Γ 0 Ναι 3 11.25 3 204.25 30.9 Γ 0 Όχι
4 14.42 190 0 204.42 32.9 Γ 0 Όχι 4 3 30.9 11.25 4 0 32.9 14.42 4 7.25 190 5 204.42 24.8 Α 2.17 Ναι 4 11.25 3 204.25 29.8 Γ 0 Όχι
5 7.25 190 5 204.42 24.8 Α 2.17 Ναι 5 3 29.8 11.25 5 0 33 14.42 5 14.42 190 0 204.42 33 Γ 0 Ναι 5 11.25 3 204.25 33 Γ 0 Όχι
6 14.42 190 0 204.42 33 Γ 0 Ναι 6 3 28 11.25 6 3 30.9 11.25 6 11.25 190 3 204.25 28 Γ 0 Ναι 6 11.25 3 204.25 28 Γ 0 Όχι
7 9.25 190 5 204.25 30.9 Γ 0 Όχι 7 3 33 11.25 7 3 29.8 11.25 7 11.25 190 3 204.25 30 Γ 0 Ναι 7 11.25 3 204.25 28 Γ 0 Όχι
8 11.25 190 3 204.25 30.9 Γ 0 Όχι 8 3 28 11.25 8 3 28 11.25 12.22714 30.1 8 11.25 3 204.25 30 Γ 0 Όχι
9 11.25 190 3 204.25 29.8 Γ 0 Όχι 9 3 28 11.25 9 3 33 11.25 9 11.25 3 204.25 28.5 Γ 0 Όχι
10 11.25 190 3 204.25 28 Γ 0 Ναι 10 3 30 11.25 10 3 28 11.25 2.375294 2.740699 10 11.25 3 204.25 30 Α 0 Όχι
11 11.25 190 3 204.25 33 Γ 0 Όχι 11 3 30 11.25 11 3 28 11.25 11 14.42 0 204.17 33 Γ 0 Όχι
12 11.25 190 3 204.25 28 Γ 0 Όχι 12 3 28.5 11.25 12 3 30 11.25 12 11 3 204 28 Γ 0 Όχι
13 11.25 190 3 204.25 28 Γ 0 Όχι 13 3 30 11.25 13 3 30 11.25 13 11 3 204 28 Γ 0 Όχι
14 11.25 190 3 204.25 30 Γ 0 Ναι 14 3 28 11 14 3 28.5 11.25 14 11 3 204 28 Γ 0 Όχι
15 11.25 190 3 204.25 30 Γ 0 Όχι 15 3 28 11 15 3 30 11.25 15 11 3 204 28 Γ 0 Όχι
16 11.25 190 3 204.25 28.5 Γ 0 Όχι 16 3 28 11 16 3 28 11 16 11 3 204 28 Γ 0 Όχι
17 11.25 190 3 204.25 30 Α 0 Όχι 17 3 28 11 17 3 28 11 17 11 3 204 30.9 Γ 0 Όχι
18 14.42 189.75 0 204.17 33 Γ 0 Όχι 18 3 28 11 18 3 28 11 11.41706 29.75882
19 11 190 3 204 28 Γ 0 Όχι 19 3 30.9 11 19 3 28 11
20 11 190 3 204 28 Γ 0 Όχι 29.57895 11.57474 20 3 28 11 1.188136 1.849343
21 11 190 3 204 28 Γ 0 Όχι 21 3 30.9 11
22 11 190 3 204 28 Γ 0 Όχι 1.653402 0.986762 22 0 33 14.42
23 11 190 3 204 28 Γ 0 Όχι 30.04091 11.96273
24 11 190 3 204 30.9 Γ 0 Όχι
11.65333 29.85833 1.952774 1.339522
1.667662 2.153469
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Κυριακή,
19/01/2020 13:49