Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 145 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

11η ετήσια ερευνα: Προαγωγές διευθυντών 2019
There are no translations available.

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020.

Περίληψη

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι προσφερόμενες θέσεις διευθυντή Δημοτικού Σχολείου είναι ελάχιστες και σπάνια υπερβαίνουν σε αριθμό τα δάκτυλα της μίας χειρός. Ως αποτέλεσμα υπάρχει τεράστια αναμονή, καθώς, για να γίνεις διευθυντής εκτός από μεταπτυχιακό χρειάζεται διψήφια προϋπηρεσία σε θέση βοηθού διευθυντή (10-12 έτη)  και συνολική υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα έτη. Τέσσερις στους πέντε υποψήφιους κρατούν στα χέρια τους μάστερ ενώ ένας στους δέκα έχει διδακτορικό. Το γεγονός ότι την πενταετία 2008-2013 προήχθησαν μαζικά άτομα σε θέση διευθυντή σε ηλικία 40-45 ετών, αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία του προβλήματος έλλειψης ευκαιριών ανέλιξης. Το πρόβλημα θα λυθεί μερικώς με την εφαρμογή του σχεδίου πρόωρων αφυπηρετήσεων χωρίς πέναλτι τα επόμενα χρόνια και τη συνακόλουθη δημιουργία θέσεων ανέλιξης.

Εισαγωγή

Στις 14 Μαΐου 2019 ανακοινώθηκαν από την ΕΕΥ τα ονόματα των εφτά βοηθών διευθυντών που προήχθησαν σε θέση διευθυντή με έναρξη ισχύος της προαγωγής τους από 1ης Σεπτεμβρίου 2019. Είχε προηγηθεί  ανακοίνωση  της ΕΕΥ ημερομηνίας 7 Μαΐου 2019 στην οποία αναφερόταν ότι οι είκοσι τέσσερις (24) υποψήφιοι που προτείνονταν για προαγωγή, καλούνταν για συνέντευξη τη Δευτέρα και την Τρίτη 13η και 14η Μαΐου 2019. Εκτός από τα ονόματα, η ανακοίνωση περιείχε την συνολική βαθμολογία των υποψηφίων με βάση την οποία καλούνταν σε συνέντευξη.

Λόγω μη πρόσβασης στους καταλόγους των Συμβουλευτικών Επιτροπών δεν έχουμε αριθμούς και ονόματα μη προτεινομένων. Η έρευνα θα περιοριστεί στους προτεινόμενους για προαγωγή.

Μεθοδολογία υπολογισμού των υπηρεσιακών δεδομένων των υποψηφίων δ/ντων

Οργανώσαμε τη βάση δεδομένων της έρευνας μας, που στηρίζει τα συμπεράσματα μας με βάση τα ακόλουθα:

 1. Η ανακοίνωση της ΕΕΥ περιείχε τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων διευθυντών δηλαδή το άθροισμα = Αξία + Προσόντα + αρχαιότητα στη θέση
 1. Η αξία όλων των προτεινομένων υποψηφίων είναι εκατό ενενήντα μονάδες λόγω της ισοπέδωσης των βαθμολογιών των Βοηθών Διευθυντών στο τριάντα οκτώ¹ (8)
 1. Η υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων λήφθηκε  από τους πίνακες μονάδων μετάθεσης της ΕΕΥ.
 1. Αφαιρώντας από τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων την αξία και την αρχαιότητα υπολογίζουμε τις μονάδες προσόντων τους.
 1. Το φύλο των υποψηφίων είναι προφανές από το όνομα τους

Προτεινόμενοι για θέση διευθυντή-Μάιος 2019

 1. Κλήθηκαν σε συνέντευξη είκοσι τέσσερις βοηθοί διευθυντές για να διεκδικήσουν εφτά θέσεις διευθυντών. Αναλογούσαν 3,43 υποψήφιοι για κάθε θέση προαγωγής. Η μέση προαξιμότητα² ήταν 29,17%. Αυτή ήταν περίπου αναμενόμενη εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων πρέπει να είναι τριπλάσιοι των θέσεων συν οι ισοψηφούντες με τον τελευταίο.
 1. Ο πρώτος σε συνολική βαθμολογία υποψήφιος είχε 207,25 μονάδες και ο τελευταίος 204. Δεδομένου ότι η συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ αποδίδει πέντε μονάδες, είναι φανερή η δυνατότητα της ΕΕΥ να ανατρέψει τη σειρά του καταλόγου και να προάγει τα άτομα που κρίνει ως τα καταλληλότερα.
 1. Το μποτιλιάρισμα των υποψηφίων φαίνεται από το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ του τετάρτου και του εικοστού τετάρτου υποψηφίου ήταν μικρότερη της μισής μονάδας. Υπήρχαν τρεις υποψήφιοι με 204,42 μονάδες, έντεκα με 204,25 μονάδες, ένας με 204,17 και έξι με 204 μονάδες.
 1. Παρόλη τη δυνατότητα της να προάγει άτομα ανεξαρτήτως σειράς, η ΕΕΥ ακολούθησε βασικά τη σειρά του καταλόγου. Από τους πρώτους έξι στον κατάλογο προήγαγε τους πέντε και επιπλέον τον δέκατο και το δέκατο-τέταρτο.

Υπηρεσιακά και άλλα χαρακτηριστικά των υποψηφίων διευθυντών

 1. Από τους είκοσι τέσσερεις  υποψήφιους διευθυντές οι είκοσι δύο ήταν γυναίκες (91,67%)  και  οι δύο άντρες (8,33%)
 1. Από τους εφτά προαχθέντες οι έξι ήταν γυναίκες (85,71%) και ένας άντρας (14,29%). Κατ’ αναλογία οι άντρες ευνοήθηκαν, αν  και το συμπέρασμα είναι συγκυριακό λόγω του μικρού αριθμού των θέσεων.
 1. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των  υποψηφίων διευθυντών σε θέση Βοηθού Διευθυντή ήταν 11,65 χρόνια με τυπική απόκλιση 1,67 έτη. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων είχαν διψήφιο αριθμό ετών υπηρεσίας σε θέση βοηθού διευθυντή. Μόνο δύο υποψήφιοι είχαν μονοψήφιο αριθμό ετών, ενώ οι υπόλοιποι είχαν έντεκα έως δεκαπέντε έτη υπηρεσίας στη θέση.
 1. Η μέση συνολική υπηρεσία των υποψηφίων στη δημόσια εκπαίδευση ήταν σχεδόν τριάντα χρόνια ( κατ’ ακρίβεια 29,85 έτη ). Η τυπική απόκλιση ήταν 2,15 έτη. Το 75% των υποψηφίων είχαν είκοσι οκτώ έως τριάντα δύο έτη και το 12,5% πέραν των τριάντα δύο ετών.
 1. Από τους είκοσι τέσσερις υποψήφιους

-          Οι τρεις, δηλαδή ποσοστό 12,5% είχαν βασικά προσόντα

-          Οι δεκαεννιά, ή ποσοστό 79,17% είχαν μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ

-          Οι δύο δηλαδή ποσοστό 8,33% είχαν διδακτορικό

-          Εφτά στους οκτώ υποψήφιους είχαν μάστερ ή διδακτορικό.

 1. Πώς συσχετίζεται η υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων με τα προσόντα τους; Με βάση τα στοιχεία που μαζέψαμε προκύπτει ότι:

-          Οι τρεις υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακά είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση σχεδόν τριάντα τρία χρόνια (ακριβής μέσος όρος 32,97 έτη) εκ των οποίων τα 14,42 από τη θέση Βοηθού διευθυντή.

-          Οι δεκαεννιά υποψήφιοι με μάστερ είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση  29,58 χρόνια  εκ των οποίων τα 11,57 από τη θέση Βοηθού διευθυντή. Οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις είναι 1,65 και 0,99 έτη. Οι κάτοχοι master είχαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία 28-32 έτη συνολικής υπηρεσίας και βρίσκονταν στο 12ο έτος υπηρεσίας τους ως βοηθοί διευθυντές.

-          Οι δύο υποψήφιοι με διδακτορικό είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση  27,85 χρόνια  εκ των οποίων τα 8,25 από τη θέση Βοηθού διευθυντή.

 1. Πώς συσχετίζεται το φύλο με την υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων δ/ντων;

-          Οι είκοσι δύο γυναίκες υποψήφιοι είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση ελαφρά μεγαλύτερη των τριάντα ετών ( ακριβής μέσος όρος 30,04 έτη) εκ των οποίων σχεδόν δώδεκα (Μ.Ο. 11,96 έτη ) σε θέση Βοηθού Διευθυντή. Οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις είναι 1,95 και 1,34 έτη.

-          Οι  δύο άντρες υποψήφιοι είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση  27,4 έτη εκ των οποίων τα 9,25 έτη  σε θέση Βοηθού Διευθυντή.

 1. Η προαξιμότητα² των υποψηφίων  σε σχέση με το φύλο τους είναι

-          Προαξιμότητα Αντρών= (½)Χ100= 50%

-          Προαξιμότητα Γυναικών= ( 6/22)Χ100=27,3%

Είναι φανερό ότι κατ’ αναλογία οι άνδρες είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στη συγκεκριμένη διαδικασία προαγωγών από τις γυναίκες. Αυτό επιβεβαιώνει ανάλογα συμπεράσματα προηγουμένων ερευνών.

 1. Η προαξιμότητα των υποψηφίων  σε σχέση με τα προσόντα τους είναι

-          Προαξιμότητα κατόχων βασικών προσόντων= (1/3)Χ100= 33,3%

-          Προαξιμότητα Κατόχων Μάστερ= ( 5/19)Χ100=26,31%

-          Προαξιμότητα Κατόχων διδακτορικού= ( 1/2)Χ100=50%

 1. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των προαχθέντων σε θέση διευθυντή ήταν 30,1 έτη εκ των οποίων πέραν των δώδεκα (12,23 έτη ) σε θέση β. διευθυντή.
 1. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των μη προαχθέντων σε θέση διευθυντή ήταν 29,76 έτη εκ των οποίων 11,41 έτη  σε θέση β. διευθυντή. Είναι φανερό ότι όσοι προήχθησαν είχαν ελαφρά μεγαλύτερη  υπηρεσιακή αρχαιότητα από αυτούς που δεν προήχθησαν.
 1. Μόνο ένας από τους δύο άντρες υποψηφίους είχε χρησιμοποιήσει μονάδες θητείας. Ο δεύτερος προφανώς είχε επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις μονάδες Ε.Φ. στην πρώτη του προαγωγή.

Συμπέρασμα

 1. Από το 2014 και μετά οι προαγωγές διευθυντών στη Δημοτική Εκπαίδευση είναι πολύ λίγες. Ο αριθμός αυτών που προάγονται είναι μονοψήφιος
 1. Ως αποτέλεσμα του μικρού αριθμού προαγωγών υπάρχει μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται σήμερα (2019) πέραν των τριάντα ετών υπηρεσίας για να γίνει κάποιος διευθυντής.
 1. Χρειάζεται διψήφιος αριθμός ετών υπηρεσίας σε θέση Β. διευθυντή για να γίνει κάποιος υποψήφιος διευθυντής.
 1. Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι διευθυντές έχουν μάστερ, ενώ λόγω του πληθωρισμού των μάστερ οι υποψήφιοι διευθυντές αρχίζουν να αποκτούν και διδακτορικό. Σε προηγούμενες έρευνες που είχαμε και τα στοιχεία των μη προτεινομένων, βλέπαμε ότι οι μη προτεινόμενοι είχαν, κατ’ αναλογία, περισσότερα διδακτορικά από τους προτεινόμενους.

Σημειώσεις

1. www.eey.gov.cy. Υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος που είχε ένα τριάντα επτά τα τελευταία δέκα χρόνια, δηλαδή οι τέσσερις τελευταίες βαθμολογίες του ήταν 37,38,38,38 και η συνακόλουθη αξία του ήταν (4Χ38) + (37+38+38+38)/4 = 189,75. Διασταυρώθηκε από τη βάση δεδομένων προηγούμενης έρευνας προαγωγών. (2018)

2. Προαξιμότητα Ο στατιστικός δείκτης της προαξιμότητας ομάδας δίνεται από τον τύπο:   Προαξιμότητα ομάδας (%) = (Αριθμός προαχθέντων ομάδας /Αριθμός υποψηφίων ομάδας) Χ 100

3.  https://m314lp.blogspot.com

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
16/02/2020 22:15