Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 164 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές Επιθεωρητών 2019, Βάση Δεδομένων Έρευνας
Α/Α Φύλο αιτητή/τριας Υπηρεσία σε θέση διευθυντή στις 31/08/2019 Έτη σε θέση δ/ντη (κατανομή συχνότητας) Κατανομή συχνότητας Συνολική Υπηρεσία  στις 31/08/2019 Σύνολο ετών υπηρεσίας Κατανομή συχνότητας συνολικής υπηρεσίας Έτος αποφοίτησης από την ΠΑΚ Έτος απόκτησης βασικού τίτλου (κατανομή συχνότητας ) Αριθμός υποψηφίων Ανώτατο Ακαδημαϊκό Προσόν Προτεινόμενος/η Προαγωγή Α/Α Φύλο αιτητή/τριας Υπηρεσία σε θέση διευθυντή στις 31/08/2019 Συνολική Υπηρεσία  στις 31/08/2019 Έτος αποφοίτησης από την ΠΑΚ Ανώτατο Ακαδημαϊκό Προσόν Προτεινόμενος/η Προαγωγή Α/Α Φύλο αιτητή/τριας Προσόντα Υπηρεσία σε θέση διευθυντή στις 31/08/2019 Συνολική Υπηρεσία  στις 31/08/2019 Α/Α Φύλο αιτητή Προσόντα Υπηρεσία σε θέση διευθυντή στις 31/08/2019 Συνολική Υπηρεσία  στις 31/08/2019 Α/Α Φύλο υποψηφίου/ας που κλήθηκε σε συνέντευξη Υπηρεσία σε θέση διευθυντή στις 31/08/2019 Συνολική Υπηρεσία κληθέντων σε συνέντευξη στις 31/08/2019 Σύνολο ετών υπηρεσίας κληθέντων σε συνέντευξη Κατανομή συχνότητας συνολικής υπηρεσίας Έτος αποφοίτησης από την ΠΑΚ κληθέντων σε συνέντευξη Έτος απόκτησης βασικού τίτλου (κατανομή συχνότητας ) Αριθμός υποψηφίων Προσόντα κληθέντων σε συνέντευξη Προαγωγή
1 Γ 8 4 1 28 25-28 7 1991 1981-1984 1 Δ Όχι Όχι 1 Α 10 29 1988 Μ Ναι Όχι 1 Γ Δ 8 28 1 Α Δ 4 26 1 Α 10 29 28.01-30 1 1988 1981-1984 1 Μ Όχι
2 Α 4 5 1 26 28.01-30 5 1991 1985-1987 11 Δ Όχι Όχι 2 Γ 10 31.9 1987 Μ Ναι Ναι 2 Γ Μ 7 30.6 2 Α Μ 10 29 2 Γ 10 31.9 30.01-32 3 1987 1985-1986 5 Μ Ναι
3 Γ 7 6 1 30.6 30.01-32 6 1988 1988-1990 8 Μ Όχι Όχι 3 Γ 12 33 1986 Δ Ναι Ναι 3 Γ Μ 9 33 3 Α Μ 13 37.9 3 Γ 12 33 32.01-34 4 1986 1987-1988 3 Δ Ναι
4 Α 10 7 1 29 32.01-34 6 1988 1991-1992 5 Μ Ναι Όχι 4 Α 13 37.9 1981 Μ Ναι Όχι 4 Γ Μ 10 31.9 4 Α Δ 9 29 4 Α 13 37.9 34.01+ 1 1981 Μ Όχι
5 Γ 9 8 7 33 34.01+ 1 1986 Μ Όχι Όχι 5 Γ 10 30.9 1988 Δ Ναι Όχι 5 Γ Δ 8 27.9 5 Α Μ 10 31 5 Γ 10 30.9 1988 Δ Όχι
6 Γ 10 9 4 31.9 1987 Μ Ναι Ναι 6 Γ 12 33 1986 Μ Ναι Όχι 6 Γ Δ 12 33 6 Α Μ 9 31 6 Γ 12 33 1986 Μ Όχι
7 Γ 8 10 5 27.9 1990 Δ Όχι Όχι 7 Α 10 31 1986 Μ Ναι Ναι 7 Γ Δ 8 30.7 7 Α Δ 4.91 25 7 Α 10 31 1986 Μ Ναι
8 Γ 12 11 1 33 1986 Δ Ναι Ναι 8 Γ 11 32.4 1986 Δ Ναι Όχι 8 Γ Δ 10 30.9 8 Α Δ 8 30 8 Γ 11 32.4 1986 Δ Όχι
9 Γ 8 12 3 30.7 1988 Δ Όχι Όχι 9 Γ 12 33 1986 Μ Ναι Όχι 9 Γ Μ 9 30 8.48875 29.8625 9 Γ 12 33 1986 Μ Όχι
10 Α 13 13 1 37.9 1981 Μ Ναι Όχι 11.11111 32.45556 10 Γ Δ 6 27 Δ=4 11.11111 32.45556
11 Γ 10 25 30.9 1988 Δ Ναι Όχι Α=3 1981       1 Μ=6 11 Γ Δ 10 27.8 Μ=4 Δ/27.5
12 Α 9 29 1988 Δ Όχι Όχι Γ=6 1986       5 Δ=3 12 Γ Δ 8 28 Μ/32.23 Α=3 10 (4) Μ=6
13 Γ 9 30 1989 Μ Όχι Όχι 1987       1 13 Γ Μ 12 33 Γ=6 11(1) Δ=3
14 Γ 6 27 1992 Δ Όχι Όχι 1988       2 14 Γ Δ 11 32.4 12(3)
15 Γ 10 27.8 1986 Δ Όχι Όχι 15 Γ Μ 8 29 13(1)
16 Γ 8 28 1991 Δ Όχι Όχι 16 Γ Μ 8 33.7
17 Γ 12 33 1986 Μ Ναι Όχι 17 Γ Μ 12 33
18 Α 10 31 1986 Μ Ναι Ναι 9.176471 30.58235
19 Α 9 31 1986 Μ Όχι Όχι Δ=9 Δ/29.52
20 Γ 11 32.4 1986 Δ Ναι Όχι Μ=8 Μ/31.78
21 Α 4.91 25 1992 Δ Όχι Όχι
22 Γ 8 29 1990 Μ Όχι Όχι
23 Γ 8 33.7 1985 Μ Όχι Όχι
24 Α 8 30 1987 Δ Όχι Όχι
25 Γ 12 33 1986 Μ Ναι Όχι
8.9564 30.352
Α: 8 Δ:13
Γ:17 2.773319 Μ:12
2.132422
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Δευτέρα,
02/12/2019 18:25