Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 232 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Εργαστηριοποίηση Τέχνης και Επιστήμης για βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι η αναγκαία προϋπόθεση για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Όμως καθίσταται από πολύ δύσκολη έως αδύνατη για μεγάλα τμήματα με αριθμό μαθητών κοντά στο όριο των 25 μαθητών. Πλέον ανέφικτη καθίσταται η αποτελεσματική διδασκαλία σε μαθήματα με εργαστηριακή μορφή όπως η Επιστήμη και η Τέχνη. Πώς να συντονίσει αποτελεσματικά τη συνεργατική και ομαδική εργασία στην Επιστήμη ο δάσκαλος, σε μια τάξη των 25 μαθητών; Πότε να προλάβει να συντονίσει έξι υπέρ - τετραμελείς ομάδες παιδιών;

Για αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνουμε την εργαστηριοποίηση μαθημάτων που στηρίζονται στην πειραματική και εργαστηριακή εργασία, με βάση ότι ισχύει στην Αγωγή Ζωής και το Σχεδιασμό &Τεχνολογία των Ε΄ και Στ΄ τάξεων. Ο  διαμοιρασμός ενός τμήματος σε δύο ισάριθμα  μικρότερα τμήματα  οδηγεί σε βελτίωση των αποτελεσμάτων, εφόσον ο δάσκαλος μπορεί να εξατομικεύσει περισσότερο τη διδασκαλία του και να βοηθήσει καλύτερα τα παιδιά.

Προτείνουμε την εργαστηριοποίηση της Επιστήμης και της Τέχνης με Βάση τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  1. 1. Η εργαστηριοποίηση να εφαρμοστεί πιλοτικά για ένα χρόνο σε δέκα μέχρι είκοσι σχολεία κάθε επαρχίας  για να αξιολογηθούν όλες οι πρακτικές της παράμετροι.
  1. 2. Ακολούθως να θεσμοθετηθεί σε όλα τα σχολεία, στα  τμήματα Ε΄ και Στ΄ με δεκαπέντε  ή περισσότερους μαθητές.
  1. 3. Τα παιδιά των Ε΄ και Στ΄ τάξεων θα μοιράζονται σε δύο ομάδες με 8 – 13 παιδιά  που θα κάνουν εναλλάξ τα μαθήματα της Τέχνης και της Επιστήμης.
  1. 4. Η νέα ρύθμιση  να εφαρμοστεί σε πρώτη φάση σε σχολεία με ειδικές αίθουσες Επιστήμης και Τέχνης.
  1. 5. Να γίνει ένα πενταετές πρόγραμμα δημιουργίας ειδικών αιθουσών σε όσα σχολεία δεν έχουν, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις με βάση χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί.
  1. 6. Μεσοπρόθεσμα η εργαστηριοποίηση της Επιστήμης και της Τέχνης μπορεί να επεκταθεί και στις μικρότερες τάξεις.

Επίμετρο

Η εργαστηριοποίηση  μαθημάτων εφαρμόστηκε  στη Μέση Εκπαίδευση με άριστα αποτελέσματα και πρέπει να εφαρμοστεί στη Δημοτική για τον ίδιο λόγο. Πέραν της βελτίωσης της διδασκαλίας που είναι το κύριο ζητούμενο, μια θετική παρενέργεια του μέτρου είναι η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης των νέων δασκάλων.

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Δευτέρα,
15/04/2019 20:05