Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 268 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Φτωχός συγγενής η Δημοτική Εκπαίδευση σε θέσεις ανέλιξης
There are no translations available.

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,(ΕΕΥ) ημερομηνίας 12/10/2017 περί προκήρυξης θέσεων ανέλιξης στη δημόσια Εκπαίδευση, επιβεβαιώνει όσα είχα αναφέρει στο προηγούμενο άρθρο μου, ότι δηλαδή η δημοτική εκπαίδευση περνά μια μακρόχρονη  περίοδο ισχνών αγελάδων όσο αφορά τις ευκαιρίες προαγωγής και επαγγελματικής ανέλιξης. Από την άλλη, φέτος οι θέσεις προαγωγής στη μέση γενική εκπαίδευση, με βάση την προκήρυξη, είναι σχεδόν τετραπλάσιες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΥ, στη μέση γενική εκπαίδευση έχουν προκηρυχθεί  συνολικά 96 θέσεις προαγωγής διδακτικού προσωπικού έναντι 26 μόνο αντίστοιχων θέσεων στην ευρύτερη δημοτική εκπαίδευση¹. Είναι αξιοσημείωτο  ότι από τις 26 θέσεις ανέλιξης της δημοτικής εκπαίδευσης, οι  16 αφορούν νηπιαγωγούς και μόνο οι 10  δασκάλους. Ο λόγος των συνολικών θέσεων ανέλιξης  διδακτικού προσωπικού μεταξύ μέσης και  ευρύτερης δημοτικής εκπαίδευσης είναι 3,69 προς 1.

Η αναλογία θέσεων κατά επίπεδο ανέλιξης

Α. Επίπεδο βοηθών διευθυντών (ΒΔ)

Στη μέση γενική εκπαίδευση προκηρύχθηκαν  63 θέσεις ΒΔ, στη δημοτική Εκπαίδευση 6 θέσεις, και στην προδημοτική 12 θέσεις. Ο λόγος θέσεων ανέλιξης ΒΔ μεταξύ μέσης και  ευρύτερης δημοτικής εκπαίδευσης είναι 3,5 προς 1, δηλαδή για κάθε εφτά απλούς καθηγητές που θα προαχθούν, μόνο δύο  δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί θα έχουν αντίστοιχη ανέλιξη

Β. Επίπεδο Θέσεων κλίμακας Α12(ii) και άνω. [Βοηθοί Διευθυντές Α (ΒΔΑ) και Διευθυντές (Δ/ντες)]

Στη μέση γενική εκπαίδευση θα πληρωθούν συνολικά 33 θέσεις, δηλαδή 6 δ/ντες και 27 ΒΔΑ , ενώ στην ευρύτερη δημοτική εκπαίδευση μόνο οκτώ θέσεις, δηλαδή  4 θέσεις δ/ντη δημοτικού, και τέσσερις θέσεις δ/ντριας νηπιαγωγείου. Φέτος ο λόγος θέσεων ανέλιξης  μεταξύ μέσης και  ευρύτερης δημοτικής εκπαίδευσης στο ανώτερο διευθυντικό επίπεδο είναι 4,125 προς 1, δηλαδή υπέρ - τετραπλάσιες για τους καθηγητές.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στη μέση εκπαίδευση υπάρχει η θέση του βοηθού διευθυντή Α με κλίμακα μισθοδοσίας και διδακτικό χρόνο ίσο με αυτό του διευθυντή δημοτικής εκπαίδευσης. (Α12ii)  Δεν υπάρχει αντίστοιχη θέση στη δημοτική εκπαίδευση.

Είναι φανερό ότι η ουσιαστική ανυπαρξία θέσεων ανέλιξης στα δημοτικά σχολεία είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας που σε συνδυασμό με την παραβατικότητα και τη συνεχή προσθήκη φόρτου εργασίας στα σχολεία, στερεί κίνητρα από το προσωπικό για αύξηση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης  που αντλούν από το επάγγελμα.

Τι πρέπει να γίνει:

  1. Η ΠΟΕΔ πρέπει να διεκδικήσει σχέδιο πρόωρων αφυπηρετήσεων με κίνητρα για εκπαιδευτικούς με ηλικία άνω των 55 ετών και συνολική υπηρεσία μεγαλύτερη των 400 μηνών, για ανανέωση του διευθυντικού προσωπικού της εκπαίδευσης.
  1. Η δημιουργία στη δημοτική εκπαίδευση, με ρυθμό 25 θέσεων κατ’ έτος,  εκατό (100) θέσεων ανέλιξης Βοηθού Διευθυντή Α κλίμακας Α12  οι οποίοι να διοικούν μικρά σχολεία μεγέθους μέχρι 100 μαθητών.
  1. Η αναγνώριση, με εξαγορά της συνταξιοδοτικής εισφοράς ύψους 3%, της στρατιωτικής θητείας ως υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση, για σκοπούς σύνταξης σε συνδυασμό και με όσα αναφέρω στην πρόταση 1.
  1. Η αύξηση των θέσεων βοηθών διευθυντριών στα νηπιαγωγεία, για να σταματήσει το φαινόμενο απλές νηπιαγωγοί να φορτώνονται τη διεύθυνση διθέσιων νηπιαγωγείων.

Σημειώσεις

  1. Επιπλέον στη δημοτική εκπαίδευση έχουν προκηρυχθεί δύο θέσεις εποπτικού προσωπικού, δηλαδή μια θέση Π.Λ.Ε. και μια θέση επιθεωρητή μουσικής.
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Thursday,
15/11/2018 19:31