Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 176 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθός νεοεισερχομένων 2017 Πίνακες και σημειώσεις

Πίνακας 1: Αποκοπές και καθαρός μισθός νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών 2017

Στήλη 1

Κλίμακα / Βαθμίδα

 

Στήλη 2

Ακαθάρ.

Μισθός

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινωνικές.

Ασφαλίσεις

(7,8%)

(σημ. 6,7)

Στήλη 4

Ιατροφαρ.

περίθαλψη

(1,5%)

(σημ. 5)

Στήλη 5

Μείωση

απολαβών

(3,8% - έως17,5%)

(σημ. 2)

Στήλη 6

Εισφορές

στην ΠΟΕΔ.

0,5%

(σημ. 4)

Στήλη 7

Φόρος εισοδήματος

(σημ. 3)

Στήλη 8

Καθαρός μισθός

(σημ. 8)

Α8 – 10%

Σημ.1

1837,30

143,31

27,56

130,99

9,19

5,25

1521,00

Α8  1η

2041,49

159,24

30,62

156,60

10,21

36,96

1647,86

»    2η

2141,25

167,02

32,12

170,07

10,71

52,27

1709,06

»    3η

2241,02

174,80

33,62

183,54

11,21

67,57

1770,28

»    4η

2340,78

182,58

35,11

197,01

11,70

82,87

1831,51

»    5η

2440,55

190,36

36,61

210,47

12,20

98,18

1892,73

»    6η

2540,32

198,14

38,10

223,94

12,70

113,49

1953,95

»    7η

2640,09

205,93

39,60

237,41

13,20

128,79

2015,16

»    8η

2739,84

213,71

41,10

250,88

13,70

147,42

2073,03

»    9η

2839,62

221,49

42,59

264,35

14,20

166,55

2130,44

»    10η

2939,38

229,27

44,09

277,82

14,70

185,68

2187,82

»    11η

3039,14

237,05

45,59

292,26

15,20

204,57

2244,47

»    12η

3138,92

244,84

47,08

308,23

15,69

223,08

2300,00

Α10  4η

3266,55

254,79

49,00

328,65

16,33

246,75

2371,03

»    5η

3403,17

265,45

51,05

350,51

17,02

272,09

2447,05

»    6η

3539,79

276,10

53,10

372,37

17,70

298,85

2521,67

»    7η

3676,42

286,76

55,15

394,23

18,38

329,27

2592,63

»    8η

3813,04

297,42

57,20

416,09

19,07

359,68

2663,58

»    9η

3949,66

308,07

59,24

437,95

19,75

390,09

2734,56

Α11  6η

4059,88

316,67

60,90

456,48

20,30

414,36

2791,17

»    7η

4196,52

327,33

62,95

480,39

20,98

444,16

2860,71

»    8η

4333,14

337,98

65,00

504,30

21,67

473,95

2930,24

»    9η

4469,76

348,64

67,05

528,21

22,35

503,75

2999,76

 

Σημειώσεις

  1. 1. Πίνακας 2: Μισθοδοσία νεοεισερχομένων στην Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία  από την 1η Ιανουαρίου 2012 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία

Θέση

Απολαβές

Αποκοπές

Καθα-ρός

μισθός

Ετήσιος

Βασι-κός

Μηνι-αίος

βασικός

 

Αύξη-ση

6,656%

Τιμά-ριθμος

27,99%

Μεικτές

Απο-λαβές

Αποκοπές

σταθερού

ποσοστού

12,8%

Μείωση

Απολα-

βων

Έκτακτη

Αφορ.

εισφορά

Φόρος

Εισοδήμ.

Αντικα-ταστάτης

Ή συμβα-σιούχος

16151

1345,92

89,58

401,80

1837,30

235,17

130,98

8,43

-

1462,72

Σημείωση: Ο μισθός όσων εκπαιδευτικών θα υπηρετήσουν για πρώτη φορά την εκπαίδευση θα μείνει αναλλοίωτος για 24 μήνες. Μετά την διετή αυτή περίοδο θα ενταχθούν στην πρώτη βαθμίδα της Α8

  1. 2. Μείωση απολαβών

Το μνημόνιο επέβαλε τις ακόλουθες κλίμακες μείωσης μισθών:

α) Μισθοί μέχρι 1000 ευρώ: Αποκοπή 3,8%. Μείωση €38  για υπάλληλο με μεικτές απολαβές €1000.

β) Μείωση 10,3% στο μισθολογικό κλιμάκιο 1001-1500 ευρώ. Υπάλληλος με ακαθάριστο  μισθό €1500 θα έχει συνολική μείωση €89,50 .

γ) Μείωση 12,3% στο μισθολογικό κλιμάκιο 1501-2000 ευρώ. Ακαθάριστος μισθός €2000  έχει  μείωση  €151 .

δ)Μείωση 13,5% στο μισθολογικό κλιμάκιο 2001-3000 ευρώ. Υπάλληλος με μισθό €3000  έχει  σωρευτική αποκοπή €286.

ε) Μείωση 16% στο μισθολογικό κλιμάκιο 3001-4000 ευρώ. Υπάλληλος με μισθό €4000  έχει  σωρευτική αποκοπή €446.

Στ) Για κάθε ευρώ άνω των 4000 η μηνιαία αποκοπή θα είναι τώρα 17,5%. Υπάλληλος με μεικτό μισθό €5000  έχει συνολική απώλεια €621.

3 . Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ)

Ο Φ.Ε. υπολογίζεται με βάση την παραδοχή ότι το μοναδικό εισόδημα του εκπαιδευτικού είναι ο μισθός του. Για εκπαιδευτικούς που έχουν επιπλέον δηλωμένα εισοδήματα πρέπει να γίνουν άλλοι υπολογισμοί.

Το ποσό ΦΕ υπολογίζεται  με βάση τα ακόλουθα βήματα:

Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα σας :

Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό ίσο με €1500.  Το ποσό αυτό προκύπτει αν επιμερίσουμε το ετήσιο αφορολόγητο ποσό των €19500 που ισχύει  το 2017, στους 13 μηνιαίους μισθούς που εισπράττουμε κατ’ έτος.( 19500 : 13 ).

Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΚΑ, τη μείωση απολαβών, την εισφορά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την συνδρομή στην ΠΟΕΔ. 

Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε το ΦΕ που σας προ-αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:

Τα πρώτα   €653,85 από το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα φορολογούνται προς 20%. (€8500 φορολογούμενα @ 20%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

Τα επόμενα €638,46 φορολογούνται προς 25%. (€8300 φορολογούμενα @ 25%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

Τα επόμενα € 1823,07  φορολογούνται προς 30%. (€ 23700 φορολογούμενα @ 30%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Κάθε επόμενο € φορολογείται προς 35%.

4. Συνδρομή στην ΠΟΕΔ: Η μηνιαία εισφορά των δασκάλων μελών της Π.Ο.Ε.Δ στη συντεχνία τους ισούται με το 0,5% του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού τους. Η εισφορά  δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό. Η αποκοπή χαρακτηρίζεται ως εθελοντική.

5.  Η εισφορά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα μετατραπεί τα επόμενα χρόνια σε εισφορά για το ΓΕΣΥ. Η εισφορά για το ΓΕΣΥ από 1,5% που είναι σήμερα θα αυξηθεί σε 1,7% από 01/03/2019, ενώ από 01/03/2020 θα αυξηθεί περεταίρω σε 2,65%.

6. Οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί, δηλαδή όσοι μονιμοποιηθήκαν μετά την 01/10/2011 δεν δικαιούνται την επαγγελματική σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων που μονιμοποιήθηκαν σε προγενέστερη ημερομηνία και κατά συνέπεια δεν πληρώνουν τις εισφορές του επαγγελματικού σχεδίου των δημοσίων υπαλλήλων που συμποσούνται σε ποσοστό 5%.

7.  Οι νεοεισερχόμενοι πληρώνουν 7,8% για κοινωνικές ασφαλίσεις έναντι 3,95% των παλαιότερων εκπαιδευτικών που ανήκουν στο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Η εισφορά για τις κοινωνικές ασφαλίσεις θα αυξηθεί από 7,8% που είναι την τετραετία 2014-2018 σε 8,3% για την τετραετία 2019-2023.

8. Τα ποσά της στήλης 8 του Πίνακα 1 ( καθαρός μισθός ) προκύπτουν αν από τα αντίστοιχα ποσά της στήλης 2 αφαιρεθεί το άθροισμα των ποσών των στηλών 3,4,5,6 και 7.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
18/09/2018 13:12