Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 189 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών 2017

Μιχάλης Α. Πόλης, μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017 - 2020

Με βάση το Ν.216(Ι)/2012 όσοι εκπαιδευτικοί μονιμοποιήθηκαν κατά ή μετά την 1/10/2011 δεν εντάσσονται στο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και συνακόλουθα έχουν τις ίδιες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων(ΤΚΑ) όπως και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα  πληρώνουν ποσοστό 7,8% στο ΤΚΑ έναντι 3,95% των παλαιοτέρων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα χάσουν στο μέλλον την επαγγελματική σύνταξη τους και το εφάπαξ φιλοδώρημα τους, αν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν κάνουν διαβήματα για άρση της άδικης αυτής κατάστασης.

Λόγω του ότι δεν εντάσσονται στο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί δεν πληρώνουν τις εισφορές του επαγγελματικού σχεδίου σύνταξης που πληρώνουν οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί και ανέρχονται σε 5% των ακαθάριστων απολαβών.

Όσοι εκπαιδευτικοί εισήλθαν για πρώτη φορά στη δημόσια εκπαίδευση κατά η μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 δεν εντάσσονται απευθείας στην κλίμακα Α8, όπως συνέβαινε προηγουμένως, αλλά διορίζονται με επιπλέον μείωση μισθού 10%. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας στη μειωμένη κλίμακα, ο εκπαιδευτικός  τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8. Ως αποτέλεσμα η περίοδος μισθολογικής ωρίμανσης των νέων εκπαιδευτικών παρατείνεται κατά δύο χρόνια. Συγκεκριμένα νέος εκπαιδευτικός που θα διοριστεί για πρώτη φορά το 2017 θα χρειαστεί 23 χρόνια για να φτάσει στην κορυφή της κλίμακας Α11, έναντι 21 χρόνια που ήταν η περίοδος μισθολογικής ωρίμανσης ως το 2011. Όσοι βρίσκονταν στην υπηρεσία την πενταετία 2012-2016 θα έχουν περεταίρω καθυστέρηση μέχρι πέντε επιπλέον χρόνια λόγω του παγώματος των μισθών της περιόδου αυτής.

Οι καθαροί μισθοί των απλών εκπαιδευτικών το 2017 κυμαίνονται από €1521 έως  €3000. Αντίστοιχα το 2011 οι μισθοί των απλών δασκάλων του επαγγελματικού σχεδίου συντάξεων κυμαίνονταν, με βάση ανάλογη έρευνα που κάναμε τότε, από €1856 έως  €3531. Έξι χρόνια μετά το 2011, οι μισθοί εισδοχής είναι μειωμένοι κατά 22%, ενώ στην κορυφή της κλίμακας η απώλεια είναι 17,7%.

Για ενημέρωση των συναδέλφων, παραθέτουμε ξεχωριστά λεπτομερές έγγραφο με πίνακα μισθοδοσίας των συνδυασμένων κλιμάκων Α8 – Α10 – Α11 και λεπτομερείς επεξηγηματικές σημειώσεις για τις προσαυξήσεις, τις αποκοπές και τη διαμόρφωση των καθαρών μισθών των νέων εκπαιδευτικών.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
18/09/2018 13:12