Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 147 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης – Βήμα Δημόσιου Διαλόγου

Σύστημα Αξιολόγησης για επαγγελματική στήριξη των εκπαιδευτικών

Τι προτείνεται

Επιπτώσεις πρότασης

Τι εισηγούμαστε

Η μετατροπή του 50% των σημερινών β. δ/ντων σε παιδαγωγικούς συμβούλους. (1 σύμβουλος για κάθε 10 απλούς δασκάλους)

Εισάγεται ο θεσμός του περιπατητικού σχολικού συμβούλου για σχολεία με λιγότερους των 10 απλών εκπαιδευτικών

Το ΠΣΑ προτείνει όπως ο παιδαγωγικός σύμβουλος παρακολουθεί κάθε ένα από τους 10 απλούς εκπαιδευτικούς του 4 φορές το χρόνο μέσα στην τάξη. Πριν και μετά από κάθε παρακολούθηση προηγείται και έπεται αντίστοιχα συνάντηση προετοιμασίας και ανασκόπησης  του μαθήματος (σ.87)

Ανάθεση συμβουλευτικών καθηκόντων επιθεωρητή σε πιο χαμηλόμισθους υπαλλήλους. (β. δ/ντες)

Μείωση των β. δ/ντων που εκτελούν διοικητικά καθήκοντα κατά 50% και συνακόλουθη αύξηση του όγκου εργασίας τους

Ανάθεση στους σημερινούς β. δ/ντες του διοικητικού και εποπτικού ρόλου δ/ντων και επιθεωρητών χωρίς ουσιαστική αποφόρτωση διδακτικού χρόνου.

Μείωση του διδακτικού χρόνου των συμβούλων στο επίπεδο των δ/ντων για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στον πολλαπλό  μεντορικό, συμβουλευτικό και διδασκαλικό τους ρόλο

Μείωση των προτεινομένων παρακολουθήσεων μαθημάτων από τους συμβούλους από 4 σε 2 ανά δάσκαλο

Αύξηση των προτεινομένων από την κοινοπραξία νέων θέσεων στο επίπεδο β. δ/ντη από 111 σε 300, για να παραμείνει ο αριθμός των  β.  δ/ντων που θα εκτελούν διοικητικά καθήκοντα στα σημερινά τους επίπεδα.

Κατάργηση της παροχής ερωτηματολογίων στους μαθητές για αξιολόγηση του δασκάλου. Η ενέργεια αυτή είναι αντιπαραγωγική και θα αυξήσει την πίεση πάνω στο δάσκαλο. (Ή εναλλακτικά μείωση της παροχής ερωτηματολογίων στους μαθητές από 2 φορές, σε μια φορά το χρόνο.

Παροχή οδοιπορικών και χρόνου διακίνησης περιπατητικών συμβούλων.

Οι σύμβουλοι, όπως και οι δ/ντες, να μην είναι υπεύθυνοι τμήματος.

Μείωση των συναντήσεων συντονισμού σε 2 ετησίως.

Το σύστημα μεταθέσεων να μείνει στη σημερινή του μορφή. Να μην υπάρξει διαφοροποίηση μεταξύ διοικητικών βοηθών διευθυντών και παιδαγωγικών συμβούλων για σκοπούς σύγκρισης μονάδων μετάθεσης.

Μείωση διδακτικού χρόνου β. δ/ντων και παιδαγωγικών συμβούλων από 23 σε 21 περιόδους την εβδομάδα

Υπερφόρτωση συμβούλων λόγω διπλού ρόλου. (Δ/λος + ενδοσχ. επιθεωρητής )

Ο παιδαγωγικός σύμβουλος όταν παρακολουθεί το δ/λο μέσα στην τάξη, συμπληρώνει το έντυπο παρακολούθησης διδασκαλίας.

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος μετατρέπεται σε σχολικό επιθεωρητή. Δεν βαθμολογεί, παρόλα αυτά επιτηρεί τον δ/λο σε μεγαλύτερη συχνότητα από το σημερινό επιθεωρητή.

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος συζητεί με το δ/λο για το μάθημα που θα παρακολουθήσει πριν και μετά τη διδασκαλία

Οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι μιας εκπαιδευτικής περιφέρειας οργανώνουν 3-4 συναντήσεις το χρόνο για σκοπούς συντονισμού του έργου τους.

Οι μονάδες μεταθέσεων των εκπαιδευτικών συμβούλων δεν συγκρίνονται με τις μονάδες μετάθεσης των υπολοίπων β. δ/ντων όπως γίνεται σήμερα.

(Σ . 192)

Σε πιο χρόνο θα γίνεται όλος αυτός ο όγκος εποπτικής εργασίας από τον παιδαγωγικό σύμβουλο εφόσον αυτός θα έχει την δική του τάξη με 4 – 5 περιόδους διδασκαλίας την ημέρα;

Ο Σύμβουλος εκτός από την τάξη του θα παρακολουθεί 40 μαθήματα απλών εκπαιδευτικών  το χρόνο (4Χ10) , θα οργανώνει 80 συνεντεύξεις, (2 για κάθε μάθημα.) Θα προετοιμάζει και δίνει 20 ερωτηματολόγια 10 διαφορετικών τάξεων. Θα κάνει δειγματικά, θα ελέγχει εβδομαδιαία κλπ.

Μερική αχρήστευση του συστήματος μεταθέσεων, αφού οι ομάδες εκπαιδευτικών που συγκρίνονται μεταξύ τους αυξάνονται από 3 σε 5 και μειώνονται τα άτομα που συγκρίνονται.

Ο παιδαγωγικός σύμβουλος σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό δίνει 2 φορές το χρόνο ερωτηματολόγια στους μαθητές για ανάλυση ανατροφοδότηση και λήψη αποφάσεων. (10 τάξεις επί 2 φορές το χρόνο 20 αναλύσεις ερωτηματολογίων κατ’ έτος)

Σ87

Ο δ/ντης αναλαμβάνει την επαγγελματική στήριξη διοικ. β. δ/ντων, παιδαγωγ. συμβούλων και ανωτέρων εκπαιδευτικών. Τους παρακολουθεί 3 φορές το χρόνο μέσα στην τάξη. Για κάθε παρακολούθηση οργανώνει 2 συναντήσεις με τον εκπαιδευτικό. (Προετοιμασίας και ανατροφοδότησης ). Συμπληρώνει το εκτεταμένο έντυπο παρακολούθησης της διδασκαλίας  (Σ.88)

Ο δ/ντης δίνει δύο φορές το χρόνο ερωτηματηματολόγια στους μαθητές και 2 φορές το χρόνο ερωτηματολόγια στους συμβούλους, β. δ/ντες και ανώτερους εκπαιδευτικούς.

Ο δ/ντης εκτός από εσωτερικός αξιολογητής των υποψηφίων για προαγωγή, γίνεται υπεύθυνος επαγγελματικής στήριξης των β. δ/ντων. Κυριολεκτικά γίνεται σύμβουλος των συμβούλων.

Η στήριξη των β. δ/ντων είναι πλέον λεπτομερής , επίπονη και σχολαστική από αυτή των απλών δασκάλων, καθώς καλούνται να συμπληρώσουν εργαλεία ανατροφοδότησης και ανάλυσης αποτελεσμάτων που δε δίνονται στους  απλούς εκπαιδευτικούς

Μη χορήγηση εργαλείων ανατροφοδότησης σε παιδαγ. συμβούλους β. δ/ντες και ανώτερους εκπαιδευτικούς κατά το πρότυπο των απλών εκπαιδευτικών.

Πλήρης απαλλαγή των δ/ντων από τα διδακτικά τους καθήκοντα, κατά το πρότυπο παρόμοιας πρότασης της Κοινοπραξίας «Αθηνά» για τη μέση εκπαίδευση.

Προαιρετική παροχή ερωτηματολογίων σε μαθητές μια φορά το χρόνο.

Ο δάσκαλος συμπληρώνει το φάκελο επιτευγμάτων και το ημερολόγιο αναστοχασμού

Ανάθεση νέων καθηκόντων, αύξηση του όγκου εργασίας.

Νέες αχρείαστες χρονοβόρες διαδικασίες αμφίβολης χρησιμότητας

Ουσιαστική μείωση διδακτικού χρόνου εκπαιδευτικών για να αντεπεξέλθουν στα νέα καθήκοντα

Εμπλοκή των μαθητών στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων που τους δίνουν οι δ/λοι δύο φορές τον χρόνο

Οι μαθητές δεν μπορούν ούτε είναι ο ρόλος τους να αξιολογήσουν τον δ/λο

Απάλειψη της πρόνοιας

«Πόλεμος» ερωτηματολογίων ανατροφοδότησης

(Μαθητές αξιολογούν δασκάλους, δάσκαλοι συμβούλους και διευθυντή κλπ )

Αχρείαστος χαρτοπόλεμος

Διασάλευση σχέσεων προσωπικού.

Απάλειψη ερωτηματολογίων ανατροφοδότησης. Να μας αφήσουν να κάνουμε το έργο μας, δηλαδή τη διδασκαλία χωρίς αχρείαστους περισπασμούς

Διαμορφωτική αξιολόγηση των β. δ/ντων και των συμβούλων από τον δ/ντη, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς μέσω ερωτηματολογίων.

Αυτοαξιολόγηση των β. δ/ντων με φάκελο επιτευγμάτων και ημερολόγιο αναστοχασμού.

Υπερφόρτωση. Οι πάντες αξιολογούν τους πάντες εκτός από τον δ/ντη που βρίσκεται στο απυρόβλητο, αξιολογώντας Συμβούλους  και β. δ/ντες και μη αξιολογούμενος από κανένα

 

Προτεινόμενα περιεχόμενα Φακέλου Επιτευγμάτων που τηρούν δ/λοι και β. δ/ντες για σκοπούς αυτοαξιολόγησης

Σ.92-97

Κανόνες λειτουργίας τάξης, Προγραμματισμός δ/λου, συνοπτικά αποτελέσματα επιδόσεως μαθητών, δοκίμια αξιολόγησης που έφτιαξε ο δ/λος, εργασίες μαθητών, στοχαστικό ημερολόγιο δ/λου, πιστοποιητικά εκπαίδευσης και παρακολούθησης σεμιναρίων, αξιοποίηση τεχνολογίας στην τάξη, γραπτά στοιχεία αξιοποίησης αξιολογήσης μαθητών, ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες εκπαιδ. δηλώσεις για προσωπικά επιτεύγματα, διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις με γονείς, ηγετικές ικανότητες, επίλυση προβλημάτων κλπ, κλπ

Αχρείαστη Υπερφόρτωση δ/λων. Αν θα κάνει όλα αυτά ο δ/λος πότε θα ασχοληθεί με το κατ’ εξοχήν έργο του που είναι η διδασκαλία;

Ουσιαστική μείωση του διδακτικού χρόνου των δ/λων στο επίπεδο άλλων εκπαιδευτικών της δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης για να αντεπεξέλθει στα νέο απαιτητικό εργασιακό του περιβάλλον.

 

Σύστημα αξιολόγησης για την προαγωγή των εκπαιδευτικών

Τι προτείνεται

Επιπτώσεις πρότασης

Τι εισηγούμαστε

Για να δικαιούσαι να υποβάλεις αίτηση για προαγωγή προαπαιτείται η απόκτηση διπλώματος κατάρτισης 45 ΕCTS*

(Μάστερ= 90 ΕCTS)

Υπερφόρτωση του εκπαιδευτικού που θα κληθεί να υποστεί ταυτόχρονα τους ρόλους του εκπαιδευτικού, φοιτητή  και οικογενειάρχη

Καταπόνηση των γυναικών συναδέλφων και άνιση μεταχείριση τους λόγω των πολλαπλών ρόλων που ήδη αναλαμβάνουν και των νέων που θα κληθούν να αναλάβουν με τις απογευματινές υποχρεωτικές επιμορφώσεις

Έμφαση στην απόκτηση τυπικών προσόντων. Υποτίμηση της πείρας των μάχιμων εκπαιδευτικών

Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού πριν από την προαγωγή να γίνεται σε εργάσιμο χρόνο. (Απαλλαγή από τα μαθήματα μια μέρα την εβδομάδα  )

Η αξιολόγηση της επιμόρφωσης να είναι τυπική και όχι πανεπιστημιακού επιπέδου. Να εστιάζεται στο πρακτικό και όχι το θεωρητικό επίπεδο της διοίκησης.

Για κάθε θέση προαγωγής απαιτείται ξεχωριστό δίπλωμα κατάρτισης 45 ΕCTS

Η αξιολόγηση των διπλωμάτων κατάρτισης είναι ουσιαστική, αφού αναφέρεται ότι πρέπει να περάσουν σε όλα τα μαθήματα εξετάσεις πανεπιστημιακού επιπέδου

Η παρακολούθηση των απαιτητικών προγραμμάτων επιμόρφωσης θα γίνεται στον ελεύθερο χρόνο του εκπαιδευτικού. (Δεν αναφέρεται πουθενά το αντίθετο)

Μείωση των ετών υπηρεσίας για διεκδίκηση θέσης βοηθ. δ/ντη ή Παιδαγωγικού Συμβούλου από 13 σε 8. Αντίστοιχα μείωση των ετών υπηρεσίας για προαγωγή σε θέση δ/ντη από 16 σε 11

Ουσιαστική μείωση της ηλικίας των προαγόμενων.

Μείωση των δασκάλων που θα προάγονται αφού λιγότεροι άνθρωποι θα κρατούν τις θέσεις προαγωγής για περισσότερα χρόνια.

Επαγγελματική απαξίωση μεγάλου αριθμού συναδέλφων που δεν θα πάρουν προαγωγή.

Εξοικονόμηση εκατομμυρίων λιρών από το κράτος σε βάθος χρόνου λόγω μειωμένων μισθών, συντάξεων και εφάπαξ των μη προαγωμένων.

Το ΠΣΑ «φωτογραφίζει» αυτούς που θα προαχθούν. (Κάτοχοι διδακτορικών )

Να δίνονται μονάδες αρχαιότητας στους υποψηφίους για προαγωγή όπως δίνονται και σήμερα. (1 μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας στη θέση)

Να παραμείνουν τα προαπαιτούμενα έτη υπηρεσίας για προαγωγή ως έχουν σήμερα

Να μην αυξηθεί η βαρύτητα των τυπικών προσόντων εις βάρος των ουσιαστικών. Η βαρύτητα αυτή να μην υπερβαίνει το 2% του μάξιμουμ της βαθμολογίας.

Τα προαπαιτούμενα έτη υπηρεσίας για προαγωγή σε θέση ανώτερου εκπαιδευτικού να μειωθούν από 20 σε 13

Να δημιουργηθούν 200 νέες θέσεις ανώτερου εκπαιδευτικού, για να πάρει υπόσταση η θέση. Το ΠΣΑ δεν αναφέρει πουθενά τη δημιουργία θέσεων για τη θέση αυτή

Παρόλο που το ΠΣΑ δηλώνει ότι θέλει να προαγάγει νέους ανθρώπους, εντούτοις απαιτεί 20ετή υπηρεσία για προαγωγή σε θέση Ανώτερου Εκπαιδευτικού. (αντίφαση)

Κατάργηση των μονάδων αρχαιότητας για σκοπούς προαγωγής. Η αρχαιότητα δεν αποδίδει πλέον μονάδες προαγωγών.

Τετραπλασιασμός των μονάδων που δίνονται για μεταπτυχιακό προσόν επιπέδου διδακτορικού σε σχέση με σήμερα (Σήμερα: 5:200 με το ΠΣΑ** 10: 100

 

Η διαδικασία των προαγωγών στο Επίπεδο των β. δ/ντων  και σχολικών συμβούλων

Τι προτείνεται

Επιπτώσεις πρότασης

Τι εισηγούμαστε

Τα δεδομένα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού

που ενδιαφέρεται για προαγωγή συλλέγονται από:

2 εξωτερικούς αξιολογητές δ/ντή, Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού με υποβολή φακέλου επιτευγμάτων στο τέλος του χρόνου

Ο διευθυντής μετατρέπεται σε αξιολογητή με βαρύνουσα γνώμη πάνω στην προαγωγή του δασκάλου.

Ο αξιολογητής έρχεται σε επαφή με το δάσκαλο μόνο μια φορά το χρόνο, είναι άγνωστος και δεν υπάρχει ανθρώπινη σχέση με τον δ/λο και τα παιδιά. Πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι αυτή η απρόσωπη και απάνθρωπη διαδικασία; Πώς μπορεί η φευγαλέα εικόνα που ο αξιολογητής

 θα αποκομίσει μια και μοναδική φορά να απεικονίσει με ακρίβεια τις ικανότητες του εκπαιδευτικού;

Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και γραφειοκρατική τόσο για τον αξιολογούμενο όσο και για τους αξιολογητές.

Η κατάργηση 40 σχολείων με την ενσωμάτωση των ΚΑ και ΚΒ θα δημιουργήσει σχολεία μαμούθ με πολλούς εκπαιδευτικούς και συνακόλουθα θα αυξηθεί το έργο μεγάλου αριθμού  διευθυντών που θα αξιολογούν περισσότερους εκπαιδευτικούς.

Μείωση των αξιολογήσεων από 4 σε 2. ( 1 αξιολόγηση ο δ/ντης και μια ο αξιολογητής)

Μείωση του διδακτικού χρόνου του διευθυντή για να ανταποκριθεί στα νέα αξιολογικά του καθήκοντα. Εφόσον η ίδια η Κοινοπραξία προτείνει το μηδενισμό του διδακτικού χρόνου των δ/ντων μέσης (διευθυντική έκθεση σελ.3) για την επιτέλεση αυτών των καθηκόντων γιατί δεν προτείνει κατ’ αναλογία μείωση διδακτικού χρόνου των δ/ντων δημοτικής;

Μη κατάργηση 40 διευθυντικών θέσεων για να μην δημιουργηθούν σχολεία μαμούθ.

Ο αξιολογητής να έρχεται και άλλες φορές στο σχολείο για να γνωρίσει το δ/λο εκτός τάξης. Να είναι ανθρώπινος και όχι στυγνός διοικητικός

Ο δ/ντης παρακολουθεί τον υποψήφιο 2 φορές το χρόνο και κάθε εξωτερικός αξιολογητής 1 φορά. Επιπλέον ο δ/ντης αξιολογεί τη γενικότερη δράση του υποψηφίου 2 φορές το χρόνο

Οι αξιολογήσεις καταγράφονται στο πολυσέλιδο έντυπο παρακολούθησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας. Καταγράφονται 50 παράμετροι του μαθήματος σε ερωτηματολόγιο

Ο φάκελος επιτεγμάτων του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει δεκάδες παραμέτρους. ( Βλέπε περιγραφή σελ.3)

Οι εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται με κλήρωση. Έρχονται σε επαφή με τον εκπαιδευτικό μια μόνο φορά κατά την παρακολούθηση του μαθήματος

Τις εκθέσεις εξωτερικών αξιολογητών επεξεργάζεται λογισμικό σύστημα στο ΚΕΑ*** και τις μεταφράζει σε βαθμολογία στη κλίμακα 1-100

Η διαδικασία είναι αδιαφανής εφόσον ο αξιολογούμενος δεν ξέρει πώς «μεταφράζονται» οι εκθέσεις σε αριθμούς.

Δεν είναι καθορισμένη η επιμέρους βαρύτητα των εκθέσεων κάθε αξιολογητή.

Το Λογισμικό Σύστημα γίνεται υπερεπιθεωρητής. Μπορεί να ακυρώσει έκθεση αξιολογητή. Γιατί πρέπει όλες οι εκθέσεις να συγκλίνουν; Η απόκλιση των απόψεων δεν απαγορεύεται στις θεωρητικές επιστήμες.

Να δοθεί σε κάθε πηγή αξιολόγησης συγκεκριμμένη βαρύτητα. Οι βαθμολογίες των επιμέρους αξιολογητών να προστίθενται.

Το λογισμικό σύστημα να μην δικαιούται διαγραφή εκθέσεων.

Οι εκθέσεις των αξιολογητών να κοινοποιούνται πάραυτα στους ενδιαφερόμενους.

Το Λογισμικό σύστημα μπορεί να παραγράψει μια έκθεση αν αποκλίνει πολύ από τις άλλες.

Στην βαθμολογία προστίθενται 4 μονάδες για μάστερ και 10 για διδακτορικό

Ενώπιον της ΕΕΥ**** περνούν όσοι έχουν βαθμολογία 80 και πάνω. Το 80 αντιπροσωπεύει το όριο των 2 τυπικών αποκλίσεων άνω του μέσου όρου κανονικής κατανομής (15% του συνόλου με βάση υπολογισμούς της Κοινοπραξίας, 2,5% με βάση το θεώρημα του Gaus  ). Στη διαδικασία μπορεί να περάσει με βαθμολογία 70 και πάνω ο κάτοχος διδακτορικού εφόσον θα πάρει 10 επιπλέον μονάδες

Η διαδικασία είναι πολύ αυστηρή και υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να παράξει τον αριθμό των στελεχών που χρειάζεται η εκπαίδευση.

Η δύναμη της ΕΕΥ αυξάνεται αφού θεωρητικά μπορεί να κόψει υποψήφιο με βαθμολογία 100 και να προάξει άλλο με βαθμόλογια 80 .

Αν η βαθμολογία που κερδήθηκε με τόσους κόπους μπορεί να παραγραφεί από την ΕΕΥ γιατί να υποβάλλεται ο Εκπαιδευτικός σε μια επώδυνη διαδικασία που στο τέλος -τέλος μπορεί να μην έχει σημασία;

Το παρόν σύστημα αξιολόγησης ορθά συνυπολογίζει τη βαθμολογία του εκπαιδευτικού των 10 τελευταίων χρόνων, ενώ το προτεινόμενο μόνο τη βαθμολογία του τρέχοντος έτους μόνο. Το προτεινόμενο σχέδιο δεν έχει «βάθος» αφού παραγράφει τη διαχρονική προσφορά του εκ παιδευτικού

Τυχαίοι παράγοντες όπως ο αριθμός των υποψηφίων καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας της διαδικασίας εφόσον αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι των θέσεων «γλιτώνουν τη συνέντευξη. 

Η βαθμολογία του υποψηφίου να προστίθεται στην βαθμολογία της ΕΕΥ.

Να δίνεται μια μονάδα για κάθε χρόνο υπηρεσίας στη θέση.

Ως βαθμολογία του υποψηφίου να θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμολογιών των 10 τελευταίων χρόνων.

Να καλούνται  σε συνέντευξη διπλάσιοι υποψήφιοι από τις προτεινόμενες θέσεις έστω και αν ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους είναι κάτω του 80% του ανώτατου ορίου

Το εύρος της κλίμακας βαθμολογίας να περιοριστεί  στο 1-50

Να δίνεται 1 μονάδα για μεταπτυχιακά προσόντα.

Οι αποτυχόντες υποψήφιοι να δικαιούνται να είναι υποψήφιοι τον αμέσως επόμενο χρόνο

Αν οι υποψήφιοι που έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 80 είναι λιγότεροι από τις θέσεις προαγωγής προάγονται χωρίς να πάνε ενώπιον τη ΕΕΥ

Η βαθμολογία του υποψηφίου δεν μετρά ενώπιον της ΕΕΥ η οποία δίνει νέα βαθμολογία από 1-5 μονάδες με βάση την οποία γίνονται οι προαγωγές

Η βαθμολογία αποτυχόντος υποψηφίου δεν μετρά σε επόμενη διαδικασία προαγωγών.

Υποψήφιος που αποτυγχάνει δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση των προαγωγών. Την ένσταση εξετάζει τριμελής επιτροπή από ένα νομικό, ένα αξιολογητή και ένα πανεπιστημιακό. Παρίσταται επίσης εκπρόσωπος της ΠΟΕΔ ως παρατηρητής. Εντός 15 ημερών  η ένσταση γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται.

Ο εκπρόσωπος της συντεχνίας να είναι ισότιμο μέλος με τους άλλους τρεις και όχι παρατηρητής.

Τονίζεται το δικαίωμα του υποψηφίου να προσφύγει ενώπιον των δικαστηρίων αν δεν ικανοποιηθεί από την αναθεωρητική επιτροπή.

Υποψήφιος που αποτυγχάνει να προαχθεί δεν μπορεί να είναι υποψήφιος την επόμενη σχολική χρονιά.(Σ.148)

 

Η διαδικασία των προαγωγών στη θέση δ/ντη

(Αναφέρεται ότι διαφοροποιείται σε σχέση με τις θέσεις β. δ/ντων και παιδ. συμβούλων )

Τι προτείνεται

Επιπτώσεις πρότασης

Τι εισηγούμαστε

Προαπαιτούμενο της αίτησης είναι η επιτυχής παρακολούθηση του ειδικού διπλώματος κατάρτισης και κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου από τον υποψήφιο δ/ντη

(ΠΣΑ σελ 218)

Ενώ σήμερα γίνονται δ/ντες άτομα με τις βασικές σπουδές, με το ΠΣΑ απαιτούνται διαχρονικά 3 επιμορφώσεις ισοδύναμες με δύο μάστερς για να έχεις δικαίωμα να είσαι υποψήφιος δ/ντης

Αφαίρεση από τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης δ/ντη του μεταπτυχιακού.

Απόκτηση ενός διπλώματος κατάρτισης που να μετρά  για τη θέση β. δ/ντη και για τη θέση δ/ντη. Η παρακολούθηση να γίνεται σε εργάσιμο χρόνο και η αξιολόγηση να είναι τυπική. 

Τα δεδομένα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού

που ενδιαφέρεται για προαγωγή συλλέγονται από

2 εξωτερικούς αξιολογητές και την αυτοαξιολόγηση με υποβολή φακέλου επιτευγμάτων στο τέλος του χρόνου

Ο δ/ντης δεν παίζει κανένα ρόλο στην αξιολόγηση των υποψηφίων δ/ντων

Οι εξωτερικοί αξιολογητές αξιολογούν τις διδακτικές ικανότητες του υποψηφίου δ/ντη και όχι τις διοικητικές. Αυτό είναι λανθασμένο εφόσον ο υποψήφιος αιτείται προαγωγή σε διοικητική θέση

Ο δ/ντης και ένας αξιολογητής να αξιολογούν τις διοικητικές ικανότητες και τη γενικότερη δράση του υποψηφίου με συνεντεύξεις εντός του σχολικού χώρου και όχι με παρακολούθηση μαθημάτων.

Η αξιολόγηση διδακτικών ικανοτήτων να καταργηθεί, εφόσον ο υποψήφιος αιτείται διοικητική θέση.

Η ΕΕΥ υποβάλλει τους υποψήφιους δ/ντες, αν και όταν το κρίνει αναγκαίο, ενώπιον της δοκιμασίας που λέγεται «Κέντρο Αξιολόγησης». Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ασκήσεις και προσομοιώσεις που μετρούν τις ηγετικές ικανότητες του υποψηφίου δ/ντη. Η διαδικασία ενεργείται από αξιολογητές. Το Κέντρο Αξιολόγησης μετρά την ικανότητα δράσης των υποψηφίων σε συνθήκες πίεσης

Άνιση μεταχείριση των υποψηφίων ανάλογα με τις ορέξεις της ΕΕΥ, εφόσον άλλοι θα γίνονται διευθυντές με μια απλή συνέντευξη και άλλοι με βάση τις διαδικασίες του Κέντρου Αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι να κρίνονται όλοι, διαχρονικά, με βάση την ίδια διαδικασία και όχι με βάση τις εκάστοτε ορέξεις της ΕΕΥ

 

Η διαδικασία των προαγωγών στη θέση αξιολογητή

Τι προτείνεται

Επιπτώσεις πρότασης

Τι εισηγούμαστε

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για θέση αξιολογητή έχουν άτομα που συμπληρώνουν 3 χρόνια σε θέση β. δ/ντη ή Παιδαγωγικού Συμβούλου

Δυνατότητα προαγωγής στην νευραλγική αυτή θέση ατόμων χωρίς πείρα, με 11 μόλις έτη υπηρεσίας.

Σήμερα απαιτούνται 19 χρόνια υπηρεσίας από τα οποία 3 σε θέση δ/ντη για να γίνεις επιθεωρητής

Προϋπόθεση προαγωγής σε θέση αξιολογητή η εικοσαετής υπηρεσία, από την οποία 3 τουλάχιστον χρόνια σε θέση δ/ντη

Προαπαιτούμενα προσόντα Μεταπτυχιακό και δίπλωμα κατάρτισης. Διδακτορικό ως επιπρόσθετο παίρνει 10 μονάδες

Η ιδιότητα του υποψηφίου αξιολογητή κρίνεται προκαταρκτικά με βάση το βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλουν οι επίδοξοι αξιολογητές στην ΕΕΥ. Αν συμφωνεί η πλειοψηφία των μελών της ΕΕΥ, ο επίδοξος αξιολογητής καλείται στη διαδικασία του Κέντρου Αξιολόγησης

Η προαγωγή σε θέση αξιολογητή κρίνεται εξ’ ολοκλήρου μέσα από διαδικασίες που οργανώνει η ΕΕΥ.

Η δράση και η προσφορά του υποψήφιου αξιολογητή στο σχολείο δεν αξιολογείται.

Εμπλοκή στη διαδικασία προαγωγής και άλλων παραγόντων εκτός από την ΕΕΥ. Αυτό σημαίνει αξιολόγηση

των διοικητικών προσόντων του υποψήφιου αξιολογητή, από κλιμάκιο αξιολογητών εντός του σχολείου που εργάζεται.

Ο υποψήφιος αξιολογητής να εμφανιστεί ενώπιον της ΕΕΥ με βάση τη βαθμολογία που θα πάρει από τις εκθέσεις των αξιολογητών του

Το Κέντρο Αξιολόγησης, αποτελούμενο από 6 πεπειραμένους αξιολογητές, υποβάλλει τον υποψήφιο σε δοκιμασία η οποία καταλήγει σε λεπτομερή έκθεση και βαθμολογία

Η θέση του αξιολογητή δεν είναι μόνιμη αλλά θέση με συμβόλαιο

Αν η απόκλιση των αξιολογήσεων του από τον αναμενόμενο τρόπο αξιολόγησης είναι μεγαλύτερη από 2 τυπικές αποκλίσεις το συμβόλαιο του αξιολογητή δεν ανανεώνεται. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφει στην προηγούμενη θέση του.

Το ΠΣΑ δυναμιτίζει  τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων εισάγοντας καινά  δαιμόνια στο εργασιακό τους καθεστώς

Ποιος καθορίζει τον αναμενόμενο τρόπο αξιολόγησης;

Πόσο σωστό είναι να απορρίπτουμε την αποκλίνουσα και ανεξάρτητη σκέψη; Θέλουμε ανθρώπους με ευρύτητα πνεύματος ή μαριονέτες που θα τρέμουν μήπως χάσουν τη δουλειά τους αν αποκλίνουν από τις νόρμες του συστήματος;

 Η δυνατότητα μη ανανέωσης του συμβολαίου του αξιολογητή, θέτει ως δαμόκλειο σπάθη επί της κεφαλής του την επαγγελματική απαξίωση .

Η θέση του αξιολογητή να είναι μόνιμη. Απορρίπτουμε για λόγους αρχής την  εισαγωγή καινοφανών μεθόδων εργοδότησης που έστω και έμμεσα πλήττουν την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

 

Συντομογραφίες
ΕCTS*= European Credit Transfer System.
ΠΣΑ** = Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης
ΚΕΑ***= Κέντρο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
ΕΕΥ****= Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Σάββατο,
16/06/2018 08:53