Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 157 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα 109 (21/12/2006)

Θέματα:


1. ΠΟΕΔ προς Υπουργό Παιδείας – Έχουν εξαντληθεί τα χρονοδιαγράμματα για τα εκκρεμούντα διδασκαλικά αιτήματα

2. ΠΟΕΔ: Όχι αποσπασματική αντιμετώπιση του θέματος εκχώρησης εξουσιών στους Διευθυντές των Σχολείων

3. Παρατηρήσεις ΠΟΕΔ επί της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί σχολικών βοηθών (όροι εργασίας και μισθοδοσίας) Νόμο

4. Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης – Βήμα Δημόσιου Διαλόγου - Συνέχεια

5. Κυκλοφόρησε το Δελτίο Ανασκόπησης Εκπαιδευτικού Τύπου Έκδοση (35)

6. ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ - Η ΑΚΙΔΑ συνεχίζει τον καλό αγώνα της παιδείας

 

 


1. ΠΟΕΔ προς Υπουργό Παιδείας – Έχουν εξαντληθεί τα χρονοδιαγράμματα για τα εκκρεμούντα διδασκαλικά αιτήματα

 

Έντιμε κύριε,
Η ΠΟΕΔ σε επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας αναφέρει πως στην κοινή συνάντηση στις 17 του Οκτώβρη, 2006, κατά την οποία και είχαμε αποδεχθεί χρονοδιάγραμμα ενός μηνός μέσα στο οποίο να καθοριστούν οι θέσεις του Υπουργείου σας στα ακόλουθα τέσσερα από τα εκκρεμούντα διδασκαλικά αιτήματα, για τα οποία κι είχε επιδειχθεί από πλευράς σας ευνοϊκή διάθεση:
• Νέες οργανικές θέσεις
• Μισθολογική αναβάθμιση 99 συναδέλφων που παραμένουν καθηλωμένοι στις μισθοδοτικές Κλίμακες Α5-Α7
• Νέα Σχέδια Υπηρεσίας
• Γραμματειακό Προσωπικό.

Με λύπη μας παρατηρούμε πως, ενώ με τη λήξη του χρονοδιαγράμματος μορφοποιήθηκαν οι θέσεις του Υπουργείου σας για τα πιο πάνω θέματα και υποβλήθηκαν προτάσεις προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για συγκεκριμένους τρόπους προώθησής τους, έκτοτε τα θέματα αυτά παραμένουν στάσιμα, με εξαίρεση μόνο εκείνο των Νέων Σχεδίων Υπηρεσίας, για το οποίο και μας υποβλήθηκαν τα σχετικά προσχέδια.

Παρακαλούμε όπως μας ορίσετε επείγουσα συνάντηση για να συζητήσουμε μαζί σας τους δυνατούς τρόπους επίσπευσης της διαδικασίας προώθησης των θεμάτων αυτών.

 

 


2. ΠΟΕΔ: Όχι αποσπασματική αντιμετώπιση του θέματος εκχώρησης εξουσιών στους Διευθυντές των Σχολείων

 

Η ΠΟΕΔ σε επιστολή της προς τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης επαναλαμβάνει και γραπτά πως η οργανωμένη έκφραση των Διευθυντών των Σχολείων, όπως και όλων των άλλων ομάδων μέσα στην ΠΟΕΔ, είναι η ίδια η Οργάνωση δια του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της, που εκπροσωπείται από τη Γραμματεία. Οι Κλαδικές Επιτροπές έχουν ρόλο συμβουλευτικό, και μόνο, του Δ.Σ., γι’ αυτό και οι απόψεις τους δεν είναι δεσμευτικές για την Οργάνωση και δεν κοινοποιούνται προς τα έξω, παρά μόνο μέσα από τα αρμόδια όργανα της ΠΟΕΔ.

Η ΠΟΕΔ επίσης υπογραμμίζει τα ακόλουθα :
Αποτελεί αξίωμα γενικά παραδεκτό πως κάθε εξουσία / αρμοδιότητα πηγάζει από την αντίστοιχη ευθύνη. Με τη σειρά της, κάθε ευθύνη συνεπάγεται πρόσθετα καθήκοντα και φόρτο εργασίας, για τα οποία καμιά αναφορά δε γίνεται στην επιστολή σας. Αντίθετα, τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολύ γενικά και απροσδιόριστα, με μόνη ένδειξη εκείνη της επιδίωξης αποκέντρωσης και βελτίωσης των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας μέσα στα πλαίσια της μελέτης των δομών του ΥΠΠ και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος για τους σκοπούς της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Καμιά νύξη δε γίνεται στην ανάγκη για ταυτόχρονη αποφόρτωση του ήδη βεβαρημένου προγράμματος των Διευθυντών των Σχολείων με τη μετάθεση ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε οποιουσδήποτε άλλους ή την απαλλαγή τους από συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως δε γίνεται, εξάλλου, και επαρκής διευκρίνιση των τομέων σε σχέση με τους οποίους το Υπουργείο μελετά ή επιδιώκει την αποκέντρωση.

Θεωρούμε ότι το θέμα της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης δεν μπορεί να εξετάζεται τμηματικά και χωρίς να λαμβάνεται από την αρχή υπόψη η σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων που πιθανό να δημιουργούνται από τις όποιες αλλαγές, διορθώσεις ή βελτιώσεις των υφιστάμενων δομών της Εκπαίδευσης θα μπορούσε να κριθούν σκόπιμες. Ιδιαίτερα, δε νοείται εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή που, επιδιώκοντας αλλαγές και διορθώσεις των εκπαιδευτικών δομών, επαυξάνει αντί να επιλύει, ταυτόχρονα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τις υφιστάμενες.

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΟΕΔ δεν είναι δυνατό να δώσει, τμηματικά, απάντηση στο θέμα που τίθεται με την επιστολή σας και επιφυλάσσεται να εκθέσει σφαιρικά τις απόψεις της, σχετικά με την αποκέντρωση και βελτίωση των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, στα πλαίσια του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

 

 


3. Παρατηρήσεις ΠΟΕΔ επί της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί σχολικών βοηθών (όροι εργασίας και μισθοδοσίας) Νόμο

 

Η ΠΟΕΔ αποστέλλει έγγραφο προς τον Πρόεδρο και μέλη Επιτροπής Παιδείας Βουλής με τις παρατηρήσεις πάνω στην Πρόταση Νόμου για τροποποίηση του Νόμου περί Σχολικών Βοηθών (όροι εργασίας και μισθοδοσίας).

1. Όπου στο κείμενο του Νόμου αναφέρονται οι λέξεις «Σύνδεσμος Γονέων» να αντικατασταθούν με τις λέξεις «Σχολική Εφορεία» (που είναι ο εργοδότης της Σχολικής Βοηθού).

2. Άρθρο 2, παρ. 2, εδ. 3: Να διορθωθεί: «Προστίθεται για τους Χριστιανούς η δημόσια αργία της 24ης Δεκεμβρίου».

3. Άρθρο 2, παρ. 8, υποπαράγραφος (α): Να διορθωθεί: «(α)Βασική ευθύνη του σχολικού βοηθού είναι η τήρηση άψογης καθαριότητας στο νηπιαγωγείο, η επιτήρηση των παιδιών σε τακτή ώρα του ημερήσιου προγράμματος ή/και όταν αυτό απαιτείται σε συνεννόηση (και συνεργασία) με το νηπιαγωγείο ...» (Σημ.: Οι λέξεις «και συνεργασία» να απαλειφθούν).
4. Άρθρο 2, παρ. 8, υποπαράγραφος (β), εδ. (iv): Να συμπληρωθεί: «Επιτήρηση των παιδιών στο ύπαιθρο, όταν ο νηπιαγωγός βρίσκεται στην αίθουσα και αντίστροφα ή όταν ο νηπιαγωγός κωλύεται από άλλη δραστηριότητα».

5. Η παρ. 8 του άρθρου 2 να συμπληρωθεί με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:
«(xii) Περιποίηση του σχολικού κήπου, των ζώων ή πουλιών που διατηρούνται στο νηπιαγωγείο».

6. Η πρόταση να συμπληρωθεί με την προσθήκη, στο τέλος του άρθρου 2, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(9) Η σχολική βοηθός μετατίθεται σε άλλη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχει τέτοια υπό την εποπτεία του εργοδότη, μετά από υπηρεσία 6 συνεχών ετών στο ίδιο νηπιαγωγείο ή εφόσον το ζητήσει η ίδια και ο εργοδότης έχει την ευχέρεια να ικανοποιήσει το αίτημα ή όταν αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων που υπάγονται στον ίδιο εργοδότη – Σχολική Εφορεία».

 

 


4. Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης – Βήμα Δημόσιου Διαλόγου- Συνέχεια

 

Συνεχίζουμε μέσω της ιστοσελίδας το Δημόσιο Διάλογο με όλους τους εκπαιδευτικούς για το Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης. Περιμένουνε απόψεις εισηγήσεις και προβληματισμούς από κάθε συνάδελφο που θέλει να τις καταθέσει δημόσια. Παρουσιάζεται στο Δελτίο η άποψη του συνάδελφου Θεοδώρου Θεόδωρου που αποστάληκε υπό μορφή επιστολής προς της ομάδα επικοινωνίας της ΑΚΙΔΑ και αναφέρεται στα σχόλια των κρίσεων του συνάδελφου Μιχάλη Πόλη.

Επιτρέψτε μου καταρχήν να σας συγχαρώ για την ιστοσελίδα σας αλλά και για τη διάθεσή σας να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο ως βήμα διαλόγου.
Όσον αφορά την ουσία του εν λόγω σχολιασμού, προσωπική μου άποψη είναι ότι κάποιες από τις απόψεις είναι βεβιασμένες και ατεκμηρίωτες. Έχετε μια διάθεση να μηδενίσετε την επιστημονική δουλειά των συντακτών του σχεδίου και να εξισώσετε δικές σας υποκειμενικές κρίσεις με τις πρόνοιες του ΠΣΑ που αποτελούν προϊόν επιστημονικής διερεύνησης και τεκμηρίωσης.
Για παράδειγμα η τοποθέτησή σας ότι "Οι μαθητές δεν μπορούν ούτε είναι ο ρόλος τους να αξιολογήσουν τον δ/λο" εκτός από απόλυτη είναι και ασύμβατη με πληθώρα επιστημονικής τεκμηρίωσης σε πολλές χώρες του κόσμου.

Επίσης η περιγραφή ως "Αχρείαστος χαρτοπόλεμος" των διάφορων εντύπων ανατροφοδότησης και η εισήγησή σας να "μας αφήσουν να κάνουμε το έργο μας, δηλαδή τη διδασκαλία χωρίς αχρείαστους περισπασμούς" αντίκειται στη βασική αρχή της αξιολόγησης ότι όποιος αξιολογεί πρέπει να αξιολογείται και αφήνει ανυπεράσπιστους τους αξιολογούμενους στις ανεξέλεγκτες και υποκειμενικές κρίσεις των αξιολογητών.

Επιπλέον η εμμονή σας να γίνεται τυπική αξιολόγηση της επιμόρφωσης είναι ακατανόητη από τη στιγμή που και εσείς φαντάζομαι αποδέχεστε ότι η διοίκηση ενός σχολικού οργανισμού δεν είναι καθόλου ευκολότερη από τη διοίκηση ενός άλλου οργανισμού, στον οποίο τα διευθυντικά στελέχη θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να έχουν πιστοποιημένα προσόντα πανεπιστημιακού επιπέδου. Εξάλλου, με την άποψή σας μπορεί να θεωρηθεί ότι υποστηρίζετε πως οι συνάδελφοι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ουσιαστική αξιολόγηση και κάπου πρέπει να "χαμηλώσουμε τον πήχυ". Επιπρόσθετα η καχυποψία σας για το λογισμικό σύστημα του Κέντρου Αξιολόγησης είναι αχρείαστη αφού αυτό βασίζεται σε έγκυρους και δοκιμασμένους μαθηματικούς τύπους. Η δυνατότητα διαγραφής αξιολόγησης προτείνεται ακριβώς για να περιορίσει την υποκειμενικότητα και να εξαλείψει τους παράγοντες τις ευνοιοκρατίας και της κομματοκρατίας που ταλαιπωρούν το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε διαφανή, μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια έτσι που να είναι απλά υπόθεση ρουτίνας η συμπλήρωσή του από ένα έμπειρο αξιολογητή. Εκεί δεν θα καταγράφει τις προσωπικές του απόψεις για το πώς πρέπει να γίνεται η διδασκαλία και δεν θα μπορεί ο κάθε επιθεωρητής να βαθμολογεί με βάση ότι ο ίδιος κρίνει σωστό. Έτσι θα πάψει το φαινόμενο των αντιφατικών οδηγιών και κριτηρίων από διάφορους επιθεωρητές και θα βαθμολογούνται όλοι επί των ίδιων κριτηρίων.

Θα μπορούσα να συνεχίσω και επί άλλων σημείων όμως διακόπτω λόγω έλλειψης χρόνου! Αναμένω τα σχόλιά σας για όσα έγραψα.

 

Θεοδώρου Θεόδωρος

 

 


5. Κυκλοφόρησε το Δελτίο Ανασκόπησης Εκπαιδευτικού Τύπου Έκδοση (35)

 

Τα θέματα που περιλαμβάνει είναι:
1. Πώς ένα ψηφιδωτό μπορεί να κάνει θαύματα
Τα αξιόλογα αποτελέσματα μιας πρωτότυπης δράσης
2. «H Παιδεία θέλει αλλαγές από το Δημοτικό» Θα αξιολογηθούν όλα τα νέα βιβλία
3. Εκπαιδευτικό πακέτο "Εξοικονόμηση Νερού"
4. Ο «ΦΟΡΗΤΟΣ υπολογιστής των παιδιών» είναι εδώ!
5. Σχολικά πειράματα στη Γερμανία
6. Ψηφιακές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο προσφέρουν δωρεάν βιβλία
7. Κινητά τηλέφωνα και παιδιά. Η καινούργια εξάρτηση
8. Ανησυχητικά τα στοιχεία έρευνας σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων
9.Το μυστικό της Αγίας Σοφίας

Υπάρχει κατατιθέμενο στο http://www.akida.info/ek_deltio35.htm

 

 


6. Επίλογος - Η ΑΚΙΔΑ συνεχίζει τον καλό αγώνα της παιδείας

 

Από το 1992 επιχειρούμε μια συνεχή και οργανωμένη παρέμβαση στα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου. Με τεκμηριωμένες απόψεις, ειδικά έντυπα και την περιοδική έκδοση "Παρέμβαση" επικοινωνούμε με όλα τα Δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της Κύπρου. Μια ματιά στις πινακίδες ανακοινώσεων καθώς και στα αρχεία των εκπαιδευτικών τεκμηριώνει τη συνεχή εγρήγορση και την ενεργοποίηση μας.

Εκατοντάδες δημόσιες τοποθετήσεις μορφοποιούν την έγνοια μας για διάλογο και προβληματισμό. Ο δρόμος αυτός δεν ήταν εύκολος .Ήταν μια πορεία ανάμεσα σε ειρωνείες, σκοτεινές υποσκάψεις, ανώνυμα φυλλάδια, εκδικητικές μεταθέσεις, συκοφαντίες και κατατρεγμούς. Εμείς όμως επιμέναμε στη διαφάνεια και στη συνεχή κάθοδο στη βάση στον απλό δάσκαλο, στη νηπιαγωγό στην άποψη της αγροτικής εμπροσθοφυλακής της ΠΟΕΔ στον προβληματισμό όλων των μελών.

Σε πολλές, περιπτώσεις οι δημόσιες παρεμβάσεις της ΑΚΙΔΑ ενόχλησαν γιατί τάραξαν τα λιμνάζοντα νερά Οι απόψεις μας δεν ήταν μονομερείς. Αφορούσαν την ΠΟΕΔ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, την ΕΕΥ. Η κριτική άγγιζε τον τρόπο λειτουργίας τα ανομήματα τις δυστοκίες την αναξιοκρατία το ήθος της εξουσίας και τις ακρότητες.

Όπως στο παρελθόν έτσι και σήμερα η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ επεξεργάζεται σειρά πρωτοβουλιών ενημέρωσης και διάλογου. Επιμένει στο βασανισμό των όποιων εξελίξεων προτάσεων και σχεδίων. Στόχος η ενδυνάμωση του προβληματισμού γύρω από ζητήματα πολιτισμού παιδείας και εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Τα τελευταία χρόνια η ΑΚΙΔΑ κατάφερε να δημιουργήσει και νέα κανάλια επικοινωνίας και να παρέχει ενημέρωση μέσω του διαδικτύου στα σχολεία και προσωπικά σε κάθε συνάδελφο. Αυστηρή διακριτική και οργανωμένη παρακολουθεί συστηματικά το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και το έκρινε με προσοχή. Ανέδειξε προβλήματα, τεκμηρίωσε αδυναμίες και παραλείψεις. Αναλόγως κριτική υπήρξε και με την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στις όποιες αδυναμίες και σκοπιμότητες της.

Η ΑΚΙΔΑ συνεχίζει να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα της παιδείας και του βασανισμένου μας νησιού με ελπίδα για ένα αύριο καλύτερο από το χτες για τα παιδιά μας και τον τιμημένο λαό αυτού του τόπου.

 

 

 

 

 

Εκδίδεται από την Ομάδα Επικοινωνίας του Δ.Σ της Α.Κί.Δα


Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν το Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα να κοινοποιήσουν στην ΑΚΙΔΑ τα πλήρη στοιχεία τους και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση μαζί με τη συγκατάθεσή τους για να μπορέσει να τους αποστέλλεται.

Σημείωση:
1. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να είστε παραλήπτης του Ηλεκτρονικού Δελτίου Ανεξάρτητης Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. σημειώνοντας την βούλησή σας για διαγραφή από το Δελτίο Ενημέρωσης.
2. Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινήσεις για οτιδήποτε θέμα επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
3. Η διεύθυνση του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν παρουσιάζεται σε ΚΑΝΕΝΑ υπολογιστή των υπολοίπων παραληπτών του Δελτίου έτσι ώστε να διαφυλάττεται τα προσωπικό αυτό δεδομένο σας.

 

 

Από την Α.Κί.Δα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Κυριακή,
16/02/2020 22:15